of 59130 LinkedIn

Gemeenten mogen tarieventabel hanteren voor leges

Gemeenten mogen een tarieventabel hanteren voor het heffen van bouwleges, ook al kan dat betekenen dat een overschrijding van een tariefklasse met 1 cent tot een forse stijging van de leges leidt. Dit heeft de Hoge Raad vrijdag 30 juni geoordeeld.

Gemeenten mogen een tarieventabel hanteren voor het heffen van bouwleges, ook al kan dat betekenen dat een overschrijding van een tariefklasse met 1 cent tot een forse stijging van de leges leidt. Dit heeft de Hoge Raad vrijdag 30 juni geoordeeld.

Onredelijk
‘Willekeurig en onredelijk’, zo oordeelde zowel het gerechtshof in Den Haag eerder. Het mag toch niet zo zijn dat een burger wordt geconfronteerd met een fors hogere aanslag voor leges wanneer het ene bouwproject nauwelijks meer kost dan het andere. Daarmee verloor de gemeente Rotterdam het beroep in een zaak die was aangespannen door een burger die het niet eens was met de door de gemeente gehanteerde tarieventabel bij de Verordening Leges Omgevingsvergunning. 


Plaatselijke praktijk
De Hoge Raad ziet dat anders. Volgens de Raad staat het gemeenten in beginsel vrij heffingen te hanteren die het beste passen bij het gemeentelijk beleid en de plaatselijke praktijk. Alleen als een regeling in strijd zou zijn met een algemeen rechtsbeginsel, dan zou deze onverbindend verklaard kunnen worden. De gemeente Rotterdam mag dus de genoemde tarieventabel blijven hanteren. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.