of 62284 LinkedIn

‘Gemeenten moeten financiële systemen samenvoegen’

Gemeenten zouden hun financieel administratieve systemen moeten samenvoegen. Dat is een van de adviezen van de Taskforce Publieke Verantwoording. In het op verzoek van het ministerie van Financiën gemaakt rapport, worden oplossingsrichtingen aangedragen voor onder andere de publieke sector. Doel ervan is de verantwoordingslasten voor uitvoerders terug te dringen en de verantwoordingsinformatie behalve efficiënter, ook beter toegankelijk te maken.

Gemeenten zouden hun financieel administratieve systemen moeten samenvoegen. Dat maakt de verantwoording efficiënter, ook voor de accountant.

Publieke verantwoording
Dat is een van de adviezen van de Taskforce Publieke Verantwoording. In het op verzoek van het ministerie van Financiën gemaakt rapport, worden oplossingsrichtingen aangedragen voor onder andere de publieke sector. Doel ervan is de verantwoordingslasten voor uitvoerders terug te dringen en de verantwoordingsinformatie behalve efficiënter, ook beter toegankelijk te maken.

Analyse data
De mogelijkheden om processen verder te automatiseren is verder toegenomen. ‘Maak deze automatiseringsslag in de hele informatievoorzieningsketen’, is één van de belangrijkste aanbevelingen. ‘Grote instellingen als bijvoorbeeld gemeenten hebben soms tientallen financieel administratieve systemen. Het samenvoegen van deze systemen draagt niet alleen bij aan minder kosten, zoals licentie- en beheerskosten, maar biedt ook nieuwe mogelijkheden om dwarsverbanden tussen nu nog gescheiden dataverzamelingen te analyseren. Daarnaast zal er geïnvesteerd moeten worden om de handmatige handelingen in de administraties zoveel mogelijk te automatiseren’, aldus de Taskforce.

Controle rechtmatigheid
Als de financiële administraties geautomatiseerd zijn, is een logische volgende stap ook de rechtmatigheidscontroles zo veel mogelijk te automatiseren. Daardoor worden rechtmatigheidsproblemen eerder gesignaleerd en voorkomen. ‘Daardoor hebben accountants minder werk bij de controle van rechtmatigheid. De geautomatiseerde administratie maakt het voor de accountants makkelijker om gebruik te maken van continuous auditing: rechtmatigheidsproblemen worden niet slechts eenmaal per jaar opgemerkt, maar doorlopend.’

Wob-verzoeken
De Taskforce pleit verder voor het (verder) openbaar maken en digitaal ontsluiten van data. Dat kan leiden tot minder verzoeken op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Daarbij zou ook steeds meer gebruik gemaakt moeten worden van infographics. Dit om data toegankelijker te maken.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
@A. Willemsen. Als gemeenten niet willen kan samenwerking beter verplicht worden opgelegd. Het feit dat kleine gemeenten niet zouden willen is een slecht argument. In dat geval en ook om andere argumenten (bijv. regionalisering) kunnen kleine gemeenten wegens gebrek aan bestuurskracht maar beter zo snel mogelijk worden opgeheven.
Door A. Wiilemsen op
@Hans, allemaal geprobeerd en stuk gelopen op kosten. Vroeger was er een systeem dat gemeenten hebben ontwikkeld in gezamenlijkheid tot de markt er mee aan de haal ging. Al ben ik het qua website wel eens, maar ook dat is recent nog geprobeerd. Iedere gemeente heeft met andere onderwerpen te maken, waarom zou je een kleine gemeenten met een onnodig groot en complex systeem opzadelen? Als we het echt vergelijkbaar willen hebben kunnen we gemeenten beter opheffen en de administratie op een hoger niveau uit laten voeren.
Door Hans op
We moeten af van de monopolie van Centrix en PinkR
De overheid moet een collectief systeem bouwen zoals bij banken gebeurt. Centraal ICT ontwikkelen en aanbieden aan gemeenten. Niet allemaal het wiel uitvinden. Eenduidige website en programma's. Veel efficiënter en voor ambtenaren aantrekkelijker om een keer overstapje te wagen. Uniformiteit bevordert mobiliteit.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Het feit dat iedere gemeente zo nodig het wiel moet uitvinden is kostbaar, nadelig voor goede gegevens uitwisseling, inefficiënt en nadelig voor het verkrijgen van goede beleidsinformatie. Een goede samenwerking via de VNG, het Rijk, financiële expertise en ICT-deskundigen is een veel betere methode. Hiervoor pleit ik al een jaar of twee maar er gebeurt bitter weinig.
Door p op
@A Precies, een systeem wordt gebouwd met een bepaald doel. Effiency an sich is geen doel, helaas wordt die fout vaker gemaakt.
Door A. willemsen op
Kansloze missie. elke gemeente wil het op zijn eigen manier doen en heeft zijn eigen informatiebehoefte.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners