of 63946 LinkedIn

Gemeenten maken zich op voor extra bezuinigingen

Gemeenten maken zich op voor extra bezuinigingen, zo blijkt uit een onderzoek van de VNG. Ze kijken met name welke kerntaken ze gaan uitvoeren en welke niet meer.

Eén op de drie gemeenten verwacht deze kabinetsperiode 5 tot 10 procent extra te moeten bezuinigen. Dat willen ze bereiken door kerntakendiscussies en strategische heroverwegingen.

Die noodzaak van aanvullende bezuinigingen blijkt uit onderzoek van BMC in 90 gemeenten, verspreid over heel Nederland. De afgelopen jaren is er al (voorzichtig) het mes gezet in de gemeentelijke begrotingen.

Bijna de helft van de gemeenten beperkte zich sinds het uitbreken van de economische crisis tot een bezuiniging van hooguit 5 procent van de begroting. Een derde van de gemeenten legde zich een taakstelling op van 5 tot 10 procent.

Inspanning
In hoofdzaak was het doel van de bezuinigingen het sluitend maken van de meerjarenbegroting en hier en daar het vormen van een buff er voor toekomstige tegenvallers. Volgens de respondenten is op papier in verreweg de meeste gevallen de taakstelling volledig dan wel bijna volledig gehaald.

De meeste gemeenten houden er rekening mee dat er als gevolg van de maatregelen in het regeerakkoord de komende jaren aanvullende bezuinigen nodig zijn. Ruim één op de drie gemeenten denkt de schade beperkt te kunnen houden tot maximaal 5 procent. Een bijna even groot percentage verwacht echter dat een dubbele inspanning nodig zal zijn.

Aanpak
Het BMC-onderzoek maakt duidelijk voor welke aanpak gemeenten de komende jaren gaan kiezen. Opvallend is dat slechts 5 procent van de gemeenten bij een volgend bezuinigingstraject opteert voor een financieel/technische invalshoek, gericht op efficiency, procesverbetering en de kaasschaafmethode. Bij het laatste ingezette bezuinigingstraject vormde die aanpak samen nog bijna 40 procent.

De beleidsmatige heroverweging van bestaande taken was nagenoeg even geliefd. Die populariteit neemt de komende tijd nog iets toe tot 43 procent. Volgens BMC-adviseur bedrijfsvoering Herrie Geuzendam komt dat vooral omdat gemeenteraden een sterke voorkeur blijken te hebben voor kerntakendiscussies. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen taken die wettelijk zijn voorgeschreven en taken die gemeenten in vrijheid op zich hebben genomen.
Afbeelding
Regisseur
Het traject van strategische heroriëntatie neemt overigens eveneens toe in populariteit: van 23 naar 37 procent. Strategische heroriëntatie gaat een slag verder dan de kern takendiscussie. Gemeenten kijken dan naar welke rol ze als overheid willen aannemen. Eén ervan is die bijvoorbeeld van regisseur, waarbij de gemeente zich opstelt als gelijkwaardige partner in een veld waar ieder zijn verantwoordelijkheden heeft.

Geuzendam: ‘De overheid deed en doet heel veel, is nu overvraagd. Dat wordt minder, daar helpt de crisis bij. Wat je ziet, is dat de verantwoordelijkheid op een boel terreinen vaker bij de maatschappij wordt neergelegd.’

Noodzaak
‘Het is duidelijk dat er is begonnen met de kaasschaaf en het leaner en meaner maken van de organisatie’, zegt Geuzendam. ‘Dus eerst ambtelijk de zaak op orde brengen en pas daarna kijken naar een beleidsmatige aanpak om tot bezuinigingen te komen.’ Tot bezuinigen wordt volgens hem doorgaans alleen overgegaan vanwege de financiële noodzaak. ‘Die dwingt’, zegt hij.

‘Opvallend uit het onderzoek is hoeveel er in de praktijk bij gemeenten telkens te bezuinigen valt. Ik bedoel: de vrije marge van gemeenten om eigen beleid te voeren, is naar verluidt hooguit 20 procent van de totale begroting. Al die opeenvolgende bezuinigingen kunnen dus onmogelijk alleen uit die vrije ruimte worden gehaald. Veel ligt er dus aan hoe en met hoeveel ambtenaren je het werk organiseert.’


Blinde vlek voor bedrijfsleven
Gemeenten betrekken het lokale bedrijfsleven nauwelijks bij de aanpak van de bezuinigingen. Als het om externe partijen gaat, kijken lokale overheden voornamelijk naar maatschappelijke instellingen en bewoners. Het probleem van een niet sluitende gemeentelijke begroting wordt amper gedeeld met het bedrijfsleven. Waar driekwart van de gemeenten in overleg treedt met maatschappelijke organisaties, blijken ondernemers in slechts een handjevol gemeenten als gesprekspartner te dienen.

‘Dat het bedrijfsleven niet bij bezuinigingen wordt betrokken, zegt veel over de instelling van de gemeenten: ze zien de ondernemers niet als partner’, aldus BMC-partner Herrie Geuzendam. ‘Die houding richting bedrijfsleven is een gemiste kans. Want in tijden van crisis is het toch vooral een zaak van het verdelen van de ellende. De opgave voor gemeenten is ervoor te zorgen dat bedrijven gaan meedenken. Nu is de houding van gemeenten veelal passief, terwijl er door het bedrijfsleven als partner te zien, een wereld te winnen valt. Denk onder andere aan primaire marktconsultatie, gezamenlijke pr en samen werken aan regionale sociaal-economische vraagstukken.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gert Blaas (Managing Director) op
Gemeenten hebben het inderdaad zwaar. Het aantal taken vanuit de Rijksoverheid neemt toe en tegelijkertijd worden er mensen gedwongen ontslagen. dat betekent in de praktijk dat er meer gedaan moet worden met minder mensen. AndersDenkenAndersDoen helpt gemeenten om effectiever en efficiënter te werken, met gemiddeld 20% tijdwinst als resultaat en mensen die meer werken vanuit hun passie, talenten en competenties.
Door Rudy (projectleider ) op
Dan wordt het voor gemeenten tijd om 'cultuurbeleid nieuwe stijl' toe te gaan passen en de 'kunst van het kiezen' te beheersen. Ben jij beleidsadviseur met cultuur in je pakket? Er zijn nog enkele plaatsen vrij bij de training 'Gemeentelijk cultuurbeleid nieuwe stijl' aan de Bestuursacademie (zie bestuursacademie.nl voor meer info)
Door Stefan Pasma (ambtenaar (maar nu op persoonlijke titel)) op
ik heb al eens aan Binnenlands Bestuur advies gegeven om voortaan hier alleen niet-anonieme reacties toe te staan. Het niveau van de reacties gaat dan met sprongen voor uit :-)
En nu ga ik weer aan het werk want het kantoor sluit hier om 18 uur.
Door Ra op
@ vadervantwee (ambtenaar) op 16 april 2013 09:23


als een reactie je niet bevalt scroll je gewoon verder.
overigens kan ik me wel inhoudelijk vinden in het commentaar, ik doe immers ook het werk van drie ambtenaren voor mij ( en ik houd nog tijd over om te reageren op BB, hahaha)
Door Hannes Haganum (Overheidsdienaar) op
Als ik de reactie van de heer of mevrouw Melkkoe lees, dan kan ik alleen tot de conclusie komen dat het bar slecht gesteld is met onze kwaliteit van onderwijs. Wellicht een pleidooi om een deel van de ontwikkelingshulp voor het eigen volk aan te wenden ? Verder voel ik mij door zulke basale onzin totaal niet persoonlijk aangesproken. Waarschijnlijk
zit psycho-therapie niet in zijn of haar zorgverzekering.
Door vadervantwee (ambtenaar) op
Kan de redactie de smadelijke aanteigingen van 'melkkoe' (die blijkbaar gisteren werk als econonoom heeft gevonden) verwijderen. Niet alleen doet dit niets voor een zinnige discussie, maar de beschuldigingen, beledigingen, en pertinente onwaarheden (over salaris, werkzaamheden, sportwagens voor de deur etc.) zijn niets anders dan een poging om boze reacties te krijgen. Iemand die overduidelijk helemaal niets weet van hoe een gemeente werkt en alleen maar flauwe grappen en gemene platitudes kan presenteren hoort niet in een serieuze discussie thuis. Internettrol - niet voeren svp.
Door Melkkoe (Econoom) op
Het zijn altijd de ambtenaren geweest, die de les hebben voorgelezen aan de burgers en dat terwijl
ze zelf niet bij de les zijn. Ze weten het altijd beter
(denken ze). Arrogantie straalt er vanaf. Zeg je U tegen. Nu zijn zij aan de beurt met de massa ontslagen. Dat is een terechte actie waar ook
heel veel draagvlak voor is in de maatschappij.
Nu moet men voor de overige ambtenaren
prestatieloon gaan invoeren. Presteer je niet
om het werk van 4 ambtenaren uit te voeren,
dan mag je koffers pakken en huiswaarts keren.
Er zijn genoeg mensen, die wel bereidt zijn om
hard te werken en die hart hebben voor de
zaak. De hele dag achterover leunen,
roddelen, koffie drinken, uit het raam kijken,
saldo bijschrijvingen c.q. salaris verhogingen controleren, (extra) vakantiedagen controleren,
4x per jaar op vakantie gaan, 2 sportauto's voor de deur, bezit 2 villa's in binnen- en buitenland
(Spanje, Frankrijk, Amerika, Duitsland), stallen van spaartegoeden in Oostenrijk en Zwitserland.
Die gouden tijden zijn voorbij geachte ambtenaren.
Zijn jullie nog niet uit de narcose ? Wakker worden.
Het enige waar ze zich druk om maken is zichzelf,
dikke portemonnee, wachtgeldregelingen, stelen van gemeenschapsgeld. En dat allemaal ten koste van de zwaksten in de samenleving. Ra ra wie heb ik nu
beschreven ? Raad 1x.
Door ambtenaar G4 (communicatie medewerker) op
@ Melkkoe: Een cursus begrijpend lezen zou voor u een uitkomst zijn. Hetzelfde werk dient inderdaad gedaan te worden met minder mensen, het GEVOLG hiervan is een veel langere doorlooptijd van het werk. Het is natuurlijk mogelijk om één vuilnisman al het vuil van Amsterdam te laten ophalen. Dat het huisvuil dan met veel geluk 1x per jaar wordt opgehaald, tja....dat is dan gewoon een ongelukkig bijkomstigheid. Heb je toch je besparing gehaald op je persooneelskosten toch?? Het verbaast mij dat u met uw verschrikkelijke schat aan bedrijfskundig inzicht nog steeds werkzoekend bent! Van de ambtenarenlonen schijnt u al helemaal niets te begrijpen, even googelen en u kunt de waarheid hierover zeer eenvoudig vinden. Speciaal voor u: googelen betekent dat u iets kunt opzoeken via www.google.nl
Door Bertus (observer) op
Ik als overbetaalde (€ 6.000 pm), niets uitvretende (3 uur per dag uit het raam turen, 2 uur lunchen, 2 uur koffiepauzes en 1 uur kletsen) ambtenaar kijk uit naar mijn riante pensioen. Ik ben zo moe van het staren en niets doen. Ben een beetje overspannen, denk ik....
@Melkkoe en Norman, goed weekeinde vast!!
Door Melkkoe (Werkzoekende) op
Er worden al ambtenaren ontslagen en hetzelfde werk wordt nu door minder ambtenaren gedaan zegt een lezer, die zich voordoet als een ambtenaar (communicatie medewerker). 2300 Ambtenaren worden ontslagen.
2300 x € 2700,- = € 6.210.000,00
Met minder ambtenaren hetzelfde werk doen
kan dus wel. Jaarlijks hebben deze ambtenaren
de gemeenschap c.q. de belastingbetaler
€ 6.210.000,00 gekost en niets opgelevert.
Ik ben hier nu uitgegaan van een minimale loon van een ambtenaar. Normaliter krijgen ze € 3500,00 of hoger per maand.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners