of 64120 LinkedIn

Gemeenten lenen meer door corona

De kredietvraag van gemeenten bij BNG Bank was in de eerste helft van dit jaar hoger dan verwacht. Dat is volgens het halfjaarbericht van de bank mede toe te schrijven aan de gevolgen van de coronacrisis. Een andere trend is dat decentrale overheden onderling meer lenen.

De kredietvraag van gemeenten bij BNG Bank was in de eerste helft van dit jaar hoger dan verwacht. Dat is volgens het halfjaarbericht van de bank mede toe te schrijven aan de gevolgen van de coronacrisis.

Onderling lenen

In de eerste vier maanden bedroeg de omvang van nieuw verstrekte langlopende leningen door de bank ruim 1 miljard euro. De kredietvraag werd daarna enigszins gedempt door de verkoop van de Enecoaandelen door decentrale overheden. In de laatste twee maanden van het eerste halfjaar had dat een negatief effect gehad op de kredietverstrekking door de bank: overheden bleken onderling aan elkaar te gaan lenen.

De omvang van nieuw verstrekte langlopende leningen kwam in de verslagperiode uit op 5,4 miljard euro, een daling van 13 procent (800 miljoen euro) ten opzichte van het eerste halfjaar van 2019.

 

Winstdaling

BNG Bank heeft de eerste helft van het jaar afgesloten met een winst van 100 miljoen euro. Dat is  een vijfde minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De daling is volgens de bank met name veroorzaakt door de herwaardering van de activa als gevolg van de coronapandemie.

 

Onzekere klanten

BNG Bank verwacht mede naar aanleiding van de lage rentetarieven de jaardoelstelling voor nieuwe verstrekte langlopende leningen van 10 miljard euro te overtreffen. Dit ondanks het feit dat door de ingrijpende maatschappelijke en financiële gevolgen van de COVID-19-pandemie de klanten onzeker blijven. ‘BNG Bank zal blijven doen wat mogelijk is om haar klanten te ondersteunen’, aldus het halfjaarbericht. De Haagse instelling voorziet dat de volatiliteit op de financiële markten als gevolg van de pandemie dit jaar groot blijft. ‘Dat maakt het doen van voorspellingen over het verwachte nettoresultaat 2020 niet verantwoord.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners