of 59185 LinkedIn

Gemeenten krijgen meer tijd voor accountsverklaring

Binnenlandse Zaken geeft gemeenten iets meer respijt om hun jaarstukken te voorzien van een accountantsverklaring. Financiële sancties worden pas opgelegd als de stukken op 15 augustus nog steeds niet bij het ministerie binnen zijn.

Binnenlandse Zaken geeft gemeenten iets meer respijt om hun jaarstukken te voorzien van een accountantsverklaring. Financiële sancties worden pas opgelegd als de stukken op 15 augustus nog steeds niet bij het ministerie binnen zijn.

Het ministerie heeft alle colleges van B&W in een brief laten weten formeel wel vast te houden aan de datum van 15 juli als inzenddatum van gemeentelijke jaarstukken, controleverklaring en het verslag van bevindingen, maar sancties pas op te leggen als de stukken op 15 augustus nog niet binnen zijn. Ontvangst na die datum zal volgens het ministerie leiden tot financiële kortingen en opschorting van uitkeringen, zoals het mogelijk geheel of gedeeltelijk stopzetten van de gemeentefondsuitkering voor maximaal een half jaar.

 

Wettelijke termijn

Accountants hebben laten weten niet tijdig een accountantsverklaring bij de jaarstukken 2015 te kunnen afgeven. Daardoor komt de wettelijke termijn van 15 juli voor het insturen van de gemeentelijke jaarstukken in het gedrang.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zegt de afgelopen tijd veel vragen van gemeenten te hebben ontvangen over hoe te handelen. Bijvoorbeeld ten aanzien van de wijze van behandeling van de jaarstukken door de gemeenteraad bij het ontbreken van controleverklaringen van de accountant. De koepelorganisatie adviseert gemeenten bij het ontbreken van de controleverklaring op het moment dat de jaarstukken staan geagendeerd, als raad voor het zomerreces de jaarrekening inhoudelijk te behandelen, de jaarstukken na de behandeling in te sturen en de accountantsverklaring – als deze binnen komt – na te sturen. Een besluit over het vaststellen van de jaarstukken kunnen gemeenten het beste pas nemen nadat het (definitieve) accountantsverslag en de getekende controleverklaring van de accountant zijn ontvangen. ‘In de praktijk zal dit na het zomerreces worden’, aldus de VNG.

 

Bijzonder jaar

Het jaar 2015 was volgens de VNG een bijzonder jaar met de transitie  in het  sociaal domein. ‘Ondanks dat er sprake is van een bijzonder jaar is er niet voor gekozen om een hierop afgestemde accountantscontrole plaats te laten vinden. Dat deze keuze tot ingewikkelde toestanden zou leiden was te voorzien’, aldus de VNG. ‘We zijn er ook niet van overtuigd dat als we op deze wijze met de accountantscontrole in het gemeentelijk domein doorgaan de problemen komende jaren voorbij zijn. Naar onze mening is een  structureel andere opzet van verantwoording en controle nodig. Een opzet die enerzijds een goede controle mogelijk maakt, maar anderzijds ook rekening houdt met de vele netwerken en uitvoeringsorganisaties waarmee gemeenten zijn verbonden en de voor gemeenten wettelijke termijnen.’

 

Goedkeurende verklaring

Een aantal gemeenten, zoals Nieuwegein, Aalten en Leeuwarden, heeft die geadviseerde lijn inmiddels gevolgd. Er zijn ook gemeenten die al wel een goedkeurende accountantsverklaring hebben. Voorbeelden daarvan zijn Deventer, Wageningen, Schagen, Leidschendam-Voorburg en Rotterdam.

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Mark op
Net of de gemeenteraad in hun vakantie terug komt.
En waarvoor. Een accountantsverklaring? Accountants hebben na de afgelopen controle veel in waarde verloren. Ik las dat het volgend jaar nog strenger wordt. Er wordt er maar eentje beter van met veel maatschappelijke kosten. En wat is de meerwaarde van de accountant ??
Door marjan van der Feen op
Inderdaad-- afgestemd op de vakantieperiode in het westen. Het zal ook een keer niet zo zijn.... Maar Tytsjerksteradiel zou Tytsjerksteradiel niet zijn en het is (met veel hangen en wurgen) toch maar mooi op tijd gelukt!
Door Toon Cornelissen (Griffier) op
Goed over nagedacht. Vooral afgestemd op het vakantierooster in de Randstad ??
Door Hans Teeuwen (Financieel beleidsmedewerker) op
Natuurlijk fijn die maand uitstel. Alleen jammer dat niet bedacht is dat de extra maand midden in de zomervakantie valt. De raad is met reces en er zijn te weinig raadsleden om een quorum te hebben. En volgens mij blijft de regel dat de raad de jaarstukken pas kan vaststellen als de accountantsverklaring ontvangen is. En insturen bij het CBS kan pas als er een raadsbesluit is tot vaststelling van de jaarstukken. Het blijft dus een tijdsklem. Maar misschien denk ik te veel in problemen in plaats in oplossingen.
Door Frank Wissink (Heemraad ) op
Geldt dit ook voor de waterschappen?