of 64120 LinkedIn

Gemeenten krijgen 450 tot 800 euro per Tozo-besluit

Gemeenten ontvangen per besluit op een aanvraag levensonderhoud een vergoeding van 450 euro en per besluit op een aanvraag kapitaal 800 euro. De vaste prijs kan betekenen dat sommige gemeenten niet volledig gecompenseerd worden.

De VNG en staatssecretaris Van ’t Wout (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VVD) hebben overeenstemming bereikt over de vergoeding voor de uitvoeringskosten van de Tozo. Gemeenten ontvangen per besluit op een aanvraag levensonderhoud een vergoeding van 450 euro en per besluit op een aanvraag kapitaal 800 euro. De vaste prijs kan betekenen dat sommige gemeenten niet volledig gecompenseerd worden.

Per besluit
De bedragen gelden voor zowel Tozo 1 als Tozo 2 (de verlenging van de oorspronkelijke regeling) en per besluit op een Tozo-aanvraag, ongeacht of het gaat om een toewijzing of een afwijzing. Het behelst ook vergoeding van de kosten die gemeenten komende jaren maken voor rentebetalingen en terugbetalingen van leningen. Bovendien houdt de vergoeding rekening met eventuele herstelacties in verband met de rechtmatigheid en voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik.

Reële bedragen
Divosa, de vereniging van gemeentelijk directeuren in het sociaal domein, is blij dat er duidelijkheid is over de uitvoeringskosten. 'Hier was veel behoefte aan bij onze leden', aldus Jos Huijts, procesmanager bij Divosa. 'Het zijn reële bedragen, gebaseerd op verschillende, praktijkgerichte berekeningen en input van gemeenten.'

Geautomatiseerd
Het gevolg van een vaste prijs is wel dat de ene gemeente hiermee de kosten voor de uitvoering van Tozo volledig vergoed ziet worden terwijl de andere er niet goed mee uitkomt, vertelt Huijts verder. 'Dat komt omdat gemeenten hun processen verschillend hebben ingericht. Sommige gemeenten hebben bijvoorbeeld veel geautomatiseerd, anderen wat minder. Maar we gaan ervanuit dat dit in principe vanuit dat het kostendekkend zou kunnen zijn.'

Softbot
De aanpak van de Tozo-regeling verschilt inderdaad nogal per gemeente. Zo moest de gemeente Amsterdam, die 38.000 aanvragen te verwerken kreeg, 130 extra medewerkers invliegen voor de operatie. De gemeente Hilversum, daarentegen, had voor de 8.000 aanvragen die daar binnenkwamen geen extra personeel nodig dankzij de inzet van zogenaamde softbots. Ook bij Halte Werk, de sociale dienst van twaalf gemeenten in Noord-Holland, hielp softbot Robin een handje mee.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Kaatje op
Er werd destijds een moreel beroep gedaan op ondernemers niet onnodig gebruik te maken van TOZO. Graag doe ik een moreel beroep op gemeenten om deze uitvoeringskosten volledig in te zetten waarvoor ze bestemd zijn. Er bestaat nu een financiële prikkel om de rechtmatigheidstoetsing zo summier mogelijk te houden. TOZO is immers betaald door het rijk. Hoe te voorkomen dat er te veel aan de gemeentestrijkstok blijft hangen? Er is geen prikkel voor gemeenten om bovengenoemde "herstelacties in verband met de rechtmatigheid en het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik" uit te voeren.
Dit herstelwerk zal dan alleen toekomstig steekproefgewijs gecontroleerde aanvragen betreffen? Van onrechtmatig uitbetaalde uitkeringen en kredieten lijdt de gemeente geen schade. Ook niet van oninbare kredieten. De sector schuldhulpverlening, schuldenaren en de belastingbetaler wel. Ik hoop oprecht dat gemeenten de uitvoeringskosten alsnog voor 100% zullen inzetten waarvoor het bedoeld is.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners