of 59179 LinkedIn

Gemeenten krijgen 4.430 euro per vluchteling

Voor elke geplaatste asielzoeker krijgen gemeenten dit en volgend jaar 4.430 euro. Dat is een compensatie voor de kosten die lokale overheden maken voor participatie en integratie van vluchtelingen.
Dat blijk uit de septembercirculaire 2016. Op basis van het aantal geplaatste vergunninghouders in de eerste zes maanden van dit jaar krijgen Den Haag en Rotterdam het meest met ieder ruim twee miljoen euro. Utrecht en Tilburg volgen met ieder circa 1,2 miljoen euro.

Voor elke geplaatste asielzoeker krijgen gemeenten dit en volgend jaar 4.430 euro. Dat is een compensatie voor de kosten die lokale overheden maken voor participatie en integratie van vluchtelingen.

Dat blijk uit de septembercirculaire 2016. Op basis van het aantal geplaatste vergunninghouders in de eerste zes maanden van dit jaar krijgen Den Haag en Rotterdam het meest met ieder ruim twee miljoen euro. Utrecht en Tilburg volgen met ieder circa 1,2 miljoen euro. 

Geld volgt vergunninghouder

Bij het sluiten van het zogeheten Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom tussen rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten werd voor 2016 en 2017 uitgegaan van 43.000 te plaatsen vergunninghouders per jaar. Daarvoor is 190,5 miljoen euro beschikbaar voor zowel dit als volgend jaar. Afgesproken is om zowel het effect op het gemeentefonds door de extra rijksuitgaven aan eerstejaarsopvang als de extra middelen voor integratie en participatie van vergunninghouders aan gemeenten beschikbaar te stellen volgens het uitgangspunt ‘geld volgt vergunninghouder’.

 

Update in decembercirculaire

De toekenning van de bedragen per vergunninghouder vindt achteraf plaats op basis van de realisatiecijfers per gemeente van het COA/Opnieuw Thuis en heeft alleen betrekking op de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017. In de septembercirculaire 2016 staat de toekenning over het eerste halfjaar van 2016 – in totaal een bedrag van 66 miljoen euro. In de decembercirculaire 2016 zullen – op basis van de dan meest actuele beschikbare maandcijfers – opnieuw bedragen aan gemeenten worden toegekend. 

 

Achterstand

Eventuele achterstanden in de taakstellingen tot en met 31 december 2015 worden in mindering gebracht op de realisatie van de taakstelling over de jaren 2016 en 2017. Een eventuele voorsprong tot en met 31 december 2015 telt wel mee bij de realisatie van de taakstelling over de jaren 2016 en 2017. Een eventuele negatieve uitkomst is op nul gesteld. Dat is in 17 gemeenten het geval, waaronder Amsterdam, Haarlemmermeer, Meerssen, St. Oedenrode en Voerendaal.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Daisy Eggen (medewerker maatschappelijke ontwikkeling) op
Gemeenten krijgen op dit moment een vergoeding van 2.370 euro per volwassen statushouders. Is er meer informatie over de genoemde vergoeding in bovenstaand artikel?