of 59212 LinkedIn

Gemeenten iets te gretig met ozb

Om te voorkomen dat gemeenten hun inwoners oneindig op kosten zouden kunnen jagen, geldt er sinds 2008 een macronorm voor de ozb. Die norm wordt telkens gezamenlijk vastgesteld door rijk en gemeenten samen. Als gemeenten zich in de afgelopen jaren strikt aan die norm zouden hebben gehouden, dan hadden ze in totaliteit 140 miljoen euro minder aan ozb mogen ophalen.

Over tien jaar bezien inden gemeenten 140 miljoen euro meer aan onroerendezaakbelasting (ozb) dan in feite toegestaan. Volgens de ingestelde macronorm mochten ze in die periode maximaal 36,73 miljard euro innen. De totale opbrengst lag 0,3 procent hoger: 36,87 miljard euro.

Om te voorkomen dat gemeenten hun inwoners oneindig op kosten zouden kunnen jagen, geldt er sinds 2008 een macronorm voor de ozb. Die norm wordt telkens gezamenlijk vastgesteld door rijk en gemeenten samen. Als gemeenten zich in de afgelopen jaren strikt aan die norm zouden hebben gehouden, dan hadden ze in totaliteit 140 miljoen euro minder aan ozb mogen ophalen.

Overschrijding
Dat antwoordt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken op vragen van het VVD-Tweede Kamerlid Helma Lodders. Jaarlijks wordt tijdens het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen tussen het rijk en de decentrale overheden gesproken over de ontwikkeling van de lokale heffingen. In dat gesprek wordt tevens vastgesteld of de ontwikkeling van de ozb-opbrengsten binnen de macronorm is gebleven en wat de ontwikkeling is van de overige lokale heffingen. Een overschrijding in enig jaar kan in een volgend jaar worden gecompenseerd door de macronorm voor dat volgend jaar te verlagen.

Herziening lokaal belastinggebied
Volgens Ollongren is in onderling overleg in recente jaren besloten om de overschrijding van de macronorm in mindering te brengen op de macronorm voor het daaropvolgende jaar, na afweging van de alternatieven. Zo was de totale landelijke ozb-opbrengst in 2016 28,7 miljoen euro te hoog – 1,5 procent boven de macronorm. Besloten werd vervolgens in het Bestuurlijk Overleg de overschrijding van 2016 in mindering te brengen op de macronorm voor 2017. Die kwam daarmee uitkomt op 1,97 procent.  ‘In 2017 was geen sprake van een overschrijding van de macronorm en heeft derhalve geen aanpassing van de macronorm 2018 plaatsgevonden’, aldus de minister. Op de vraag van Lodders of een aanpassing van de macronorm mogelijk is, antwoordt Ollongren dat een mogelijk andere wijze van normen pas wordt bezien bij een herziening van het lokale belastinggebied.

Woonlastennorm
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft herhaaldelijk laten weten geen voorstander te zijn van een macronorm, ook niet in een herziene vorm. ‘Het kabinet denkt erover om deze om te zetten in een woonlastennorm (ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing). Autonome gemeenten maken verantwoorde keuzes en doorkruisen daarbij niet de gewenste ontwikkeling van de collectieve lastendruk’, aldus de VNG. De koepelorganisatie is voor afschaffing van de macronorm.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Bernadette (teamleider Financiën) op
Wie ooit bedacht heeft dat je een landelijke norm kunt bedenken voor iets dat lokaal besloten wordt heeft het toch niet helemaal begrepen. Daarnaast kan pas achteraf geconstateerd worden of er al of niet een overschrijding heeft plaatsgevonden. Hoe moet je dan als individuele gemeente rekening houden met deze norm? Ik weet het niet.
Door Theo op
Als we kijken naar het effect op de portemonnee van de inwoners is een macro-norm voor het Rijk veel effectiever!
Door Spijker (n.v.t.) op
Nog afgezien van het stelselmatig te veel OZB innen gaat het hier om:
1. een bij veel gemeenten onzorgvuldig uitgevoerde belasting.
2. de uitvoering brengt daarnaast veel bureaucratie met zich mee.
3. grote(re) gemeenten werken meestal met hoge WOZ-waarden en lage tarieven. Box 3 woningen worden hierdoor gigantisch extra belast (afspraken met Rijk????). Bij kleinere gemeenten is het omgekeerde het geval.
M.i. deze belasting snel opheffen en vervangen door een belasting per ingezetene (eerlijker verdeling, veel minder bureaucratie). Eigenaren/huurders uiteraard compenseren voor voordelige en nadelige effecten.

Daarom pleit ik al jaren voor opheffing van deze
Door Bernardus (adviseur) op
Kijkend naar de getallen dan is het behoorlijk qua afwijking. Wat is het effect voor de betaalde eigenaar/gebruiker van een woz-object?
Op jaarbasis max 5 euro gemiddeld per woz object. En paar maand, echt te verwaarlozen.
Ga er vanuit dat de extra opbrengsten op een juiste wijze worden aangewend!
Door Erik op
Even rekenen. Gemiddeld is de OZB €250,- per jaar per woning.
Een keer benzine tanken kost €50, waarvan €35 belastingen en accijnzen die naar het rijk gaan.
Dus 8x tanken en je hebt net zoveel betaald als OZB. Nog los van:
- de extra BTW die verhoogd is van 19% naar 21%. En van 6% naar 21
- en niet te vergeten de € 20.000 die van het loon wordt ingehouden en naar het rijk gaan.
Door J.de Niet (fin. adviseur) op
Het moet toch niet moeilijk zijn om de gemeenten die de norm overschreden hebben, te signaleren. En te voorzien van een passende boete. Bijvoorbeeld het met terugwerkende kracht vaststellen van de juiste norm met terugbetalingsplicht aan de belastingbetaler + 100% schaamteboete er boven op. Dan is het zo over!
Door Edmond van Ooijen (Lid Ledenparlement FNV en docent staatsrecht in ruste) op
Zowel de centrale als lagere overheden gedragen zich al jaren als rupsjes nooit genoeg!
Door A. Wiilemsen op
Zullen we ook zo n norm voor de rijksoverheid instellen? Makkelijk een normn opleggen als je als rijksoverheid taken met flinke bezuinigingen over de schutting gooit bij de gemeenten en die gemeente geen mogelijkheden meer krijgen om dat gat te dichten.
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
reactie op de quotes uit de eerdere reactie.
Dus is bewezen dat er een vorm van legale diefstal heeft plaatsgevonden. Sanctie?
Vooral het woord "kan" is de vluchtroute. Je vraagt je dan af waarom men regels stelt; zonde van het werk en de tijd. Het hierop voortbordurend geneuzel van Ollongren kan zo het archief in.
De VNG gebruikt veel woorden om iets recht te kletsen. Overigens wat is verantwoord keuzes maken in deze? Gaat men zichzelf, in navolging van Bovens c.s., een evenwichtig vrijwillig sanctiebeleid opleggen?
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
Om te voorkomen dat gemeenten hun inwoners oneindig op kosten zouden kunnen jagen, geldt er sinds 2008 een macronorm voor de ozb. Die norm wordt telkens gezamenlijk vastgesteld door rijk en gemeenten samen. Als gemeenten zich in de afgelopen jaren strikt aan die norm zouden hebben gehouden, dan hadden ze in totaliteit 140 miljoen euro minder aan ozb mogen ophalen.

Een overschrijding in enig jaar kan in een volgend jaar worden gecompenseerd door de macronorm voor dat volgend jaar te verlagen.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft herhaaldelijk laten weten geen voorstander te zijn van een macronorm, ook niet in een herziene vorm. Het Kabinet denkt aan een woonlastennorm.
Autonome gemeenten maken verantwoorde keuzes en doorkruisen daarbij niet de gewenste ontwikkeling van de collectieve lastendruk’, aldus de VNG. De organisatie is voor afschaffing van de macronorm.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners