of 59082 LinkedIn

Gemeenten houden hand op de knip

Gemeenten gaven vorig jaar ruim 52 miljard euro uit; bijna een miljard euro minder dan in 2011. Dit meldt Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Diverse jaarrekeningen van gemeenten bevestigen dit beeld.

Voor het derde jaar op rij hebben gemeenten minder uitgegeven. Vorig jaar spendeerden zij met ruim 52 miljard euro bijna een miljard euro minder dan in 2011. In vergelijking met 2009 werd vorig jaar 3,8 miljard euro minder besteed. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag gemeld. Diverse jaarrekeningen van gemeenten bevestigen dit beeld.

Dalende investeringen

Gemeenten bezuinigen vooral op de aankopen van diensten en goederen. De uitgaven hieraan daalden de afgelopen drie jaar met 1,8 miljard euro. Het gros daarvan (bijna 1,1 miljard) werd bespaard door minder extern personeel in te huren. Daarnaast daalden de investeringen met 1,1 miljard euro en kochten gemeenten minder grond aan, zo meldt het CBS.

 

Stijgende uitkeringslasten

De uitkeringslasten stegen in drie jaar tijd bijna 0,9 miljard. Sinds 2009 moest steeds dieper in de buidel worden getast om de bijstandsuitkeringen en sociale voorzieningen te bekostigen. Het afgelopen jaar hebben gemeenten met onder meer bezuinigingen een einde kunnen maken aan die stijging. Er werd gesneden in uitkeringen voor onder meer huishoudelijke verzorging, gehandicaptenzorg en inburgeringscursussen. Daarnaast groeide het aantal bijstandsuitkeringen vorig jaar minder hard dan voorgaande jaren, aldus het CBS.

 

Minder inhuur derden

Eindhoven is een van de gemeenten die fors is gaan snijden in de inhuur derden. In 2009 was Eindhoven hier 45 miljoen euro kwijt, vorig jaar is dat bedrag teruggebracht naar 17 miljoen euro, zo blijkt uit de jaarrekening 2012. Daarnaast is geld bespaard door meer mensen aan het werk te helpen èn omdat minder mensen dan verwacht een bijstandsuitkering hebben gekregen. Per saldo heeft Eindhoven vorig jaar 22 miljoen euro minder uitgegeven dan ze beschikbaar had: drie procent van de totale begroting van 732 miljoen euro.

 

Wmo-voorzieningen

Ook andere gemeenten melden op basis van hun jaarrekening 2012 minder geld te hebben uitgegeven dan begroot. Houten meldt een positief resultaat van 1,1 miljoen euro. ‘Dit is aanzienlijk beter dan verwacht’, aldus het college, en mede het resultaat van besparingen op onder meer Wmo-voorzieningen, personeelsbudgetten en het beheer van de openbare ruimte.

 

Grondexploitatie

Amersfoort heeft 2012 afgesloten met een positief saldo van 2,9 miljoen euro. Dit komt met name door incidentele meevallers op het gebied van de Wet werk en bijstand (Wwb), riolering en afvalinzameling, aldus de gemeente. Op de grondexploitatie moest wel 7,4 miljoen euro afgeboekt te moeten worden, vanwege de achterblijvende verkoop van woningen en bedrijventerreinen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Melkkoe (Econoom) op
'Gemeenten willen zelf wiet kweken'
Zeker veertien gemeenten willen zelf legaal wiet gaan kweken. Tien gemeenten hebben daarvoor een plan naar minister van Justitie Ivo Opstelten (VVD) gestuurd, of willen dit doen.

De steden willen 'gemeentewiet' kweken of ondernemers toestemming geven voor wietteelt.

De lokale overheid moet gaan bezuinigen.
Ze krijgen aanzienlijk minder geld van het Rijk.
Dan moeten we inkomsten gaan genereren.
Hoe ? Gemeentewiet kweken. Laten we de ondernemers de bevoegdheid geven om wiet te kweken. De jeugd wordt vergiftigt door de lokale overheid om inkomsten te genereren. Een burger
kweekt wiet. Is illegaal. Ben je strafbaar. Ben je een zware crimineel. Een gemeente wil wiet kweken.
Wordt het gedoogt. Die houden zich aan de wet.
Een gemeente die de jeugd vergiftigt houdt zich aan de wet. 1e Klas hypocrieten. Jullie weten niet meer hoe je inkomsten moet genereren. Ambtenaren kunnen niet nadenken hoe ze inkomsten moeten genereren. Gemak dient de mens. Laten we dan massaal wiet kweken en onze kinderen vergiftigen.


Door Henk Meerdink (ZZP) op
Door investeringen naar voren te halen zouden gemeenten de economie juist een impuls kunnen geven en daarmee het herstel bevorderen. De rente is extreem laag en werken zouden best eens tegen lage kosten aanbesteed kunne worden in deze 'barre tijden'.
Maar investeren verhoogt het financieringstekort. Is dat erg? Misschien minder erg dan wel eens gedacht wordt. zie ook http://www.nytimes.com/2013/04/19/opinion/krugma …
Door Sjoerd Visser op
Tja...dat is weinig als je dat minder uitgegeven bedrag door al die gemeentes deelt. Daarnaast komen er allerlei kosten door beleidswijzigingen die gedroomde winsten moeten opleveren, maar dat die winsten niet gegarandeerd zijn en zelfs zeer twijfelachtig....gezien het nabije verleden waarbij men ook over gedroomde winsten praatte maar waarvan de resultaten in de realiteit laten zien dat het bij dromen blijft. Tevens valt het bij vele mensen niet te verteren dat ondanks al die opgelegde bezuinigingen de overheid maar door gaat met het bouwen van overheidspaleizen, via allerlei populistische uitspraken waarbij met het milleu en kostenbesparing van energiekosten als belangrijkste argumenten noemt...tesamen met allerlei andere NU NIET NOODZAKELIJKE maar tóch opgevoerde redenen. Want die (nu gedroomde) winst ziet men pas (als alles meezit) over ettelijke jaren terug...als men zich aan het bedrag kan houden en ondertussen tijdens het bouwen de prijzen weer omhoog schieten om de één of andere reden. Voorbeelden te over dat men zich NIET aan het budget kan houden bij de overheid. Ook dat zulk ongegarandeerd beleid leidt tot meer kosten en minder inkomsten...zodat de oveheid zich genoodzaakt ziet om maar weer nieuwe bezuinigingen op te leggen waarvan steeds meer mensen het dupe worden....en de langdurige problemen nog steeds NIET OPGELOST worden !!! Zolang men ongegarandeerde beleidswijzigingen doorvoert en daarnaast tevens de mensen via via armer bezuinigd kun je stellen dat er aan meer kanten verlies wordt geleden, dan dat er winst wordt behaald. Dié vicieuze cirkel moet doorbroken worden overheid. Daartoe bent u zelfs verplicht...gezien de toenemende versobering op bijna alle fronten. Ondanks dit positief ogend bericht over (1 miljard) minder uitgaven kan daar volgens mij nog vele miljarden af zónder dat de bevolking weer getroffen wordt door een nieuwe tsunami van "bezuinigingen". !!! Want andermans geld blijkt te makkelijk door de overheid voor de overheid uitgegeven te worden.
Door Melkkoe (Econoom) op
Door op de kostenpost inhuur van derden te snijden
hebben de gemeenten voor miljarden euro's geld bespaart en het heeft geen enkele invloed gehad op het functioneren van het ambtenaren apparaat.

Waarom is er dan voor de zg. economische crisis en de de bezuinigingsmaatregelen niet bespaart op deze kostenpost ? Die uitgaven waren dus niet noodzakelijk, maar ze werden toch gemaakt.
De gemeente moet alle kosten specificeren
en openbaar maken.
Door Nobby (animal cop) op
Waar is de tijd gebleven dat gemeente- en provinciebestuurder de economie wel even uit het slop zouden trekken door flink te investeren. Momenteel trapt iedereen op de rem, waardoor economisch herstel verder wordt vertraagd. De inwoners van Houten wil ik van harte feliciteren met hun gemeentebestuur. Flink bezuinigen en dan 11 miljoen overhouden. Dat kan toch ook weer niet de bedoeling zijn. In ieder geval is volgend jaar een 50% aanslag OZB op zijn plaats.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners