of 59345 LinkedIn

Gemeenten hielden zich in na halvering ozb

De halvering van de onroerendezaakbelasting (ozb) in 2006 heeft niet geleid tot een verhoging van andere gemeentelijke heffingen. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) en het Coelo.

De halvering van de onroerendezaakbelasting (ozb) in 2006 heeft niet geleid tot een verhoging van andere gemeentelijke heffingen. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) en het Coelo.

Woningbezitters betalen sinds 2006 minder ozb en huurders betalen sindsdien geen ozb meer. Dat leidde tot een substantiële daling van de gemeentelijke belastinginkomsten, maar niet tot grote aanpassingen van de belangrijkste andere gemeentelijke heffingen. Dat komt volgens de onderzoekers doordat gemeenten voor het verlies aan belastinginkomsten werden gecompenseerd werden door het rijk.

 

Niet kostendekkend

De onderzoekers concluderen dat de rioolheffing sinds 2006 in enkele gemeenten wel is gestegen. Dat is het geval in gemeenten waar het verlies aan inkomsten uit de ozb groter was dan de compensatie die de gemeenten van het rijk ontvingen. De rioolheffing was voor de beperking van de ozb in die gemeenten niet kostendekkend. ‘Dat gemeenten met een negatief herverdeeleffect de tarieven voor de rioolheffing verhoogd hebben, is niet verwonderlijk. Deze gemeenten dekten vóór de afschaffing van de ozb op gebruikers van woningen een kleiner deel van de kosten voor het riool uit de daarvoor bestemde heffing dan andere gemeenten’, aldus de onderzoekers. ‘In feite gebruikten ze een deel van de ozb-opbrengst om de rest van de rioleringslasten af te dekken.’

Het CPB heeft geen aanwijzingen gevonden dat andere onderzochte heffingen aangepast zijn na het beperken van de ozb op woningen. Het gaat dan om de afvalstoffenheffing, de ozb die wordt betaald door huishoudens of bedrijven en de toeristenbelasting. Andere lokale heffingen, zoals bijvoorbeeld de parkeer- of precariobelasting, konden niet worden onderzocht.

 

Hervorming belastinggebied

De resultaten uit het onderzoek doen vermoeden dat gemeenten voornamelijk hun uitgaven aanpassen na een verandering in de financiering van de rijksoverheid en niet hun lokale heffingen. Die uitkomst is in lijn met veel ander onderzoek naar de financiële beslissingen van gemeenten.

De uitkomst is volgens de onderzoekers relevant omdat er momenteel veel voorstellen circuleren om gemeenten meer belastingen te laten heffen in ruil voor minder geld van het rijk. ‘Uit het onderzoek blijkt dat zo’n hervorming niet gepaard hoeft te gaan met  hogere lokale lasten voor bepaalde huishoudens of bedrijven’, aldus de onderzoekers. ‘Daarmee lijkt regulering van het niveau of de stijging van de (overige) lokale lasten bij een uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied dus overbodig.' Of zoals het Coelo twittert: 'Aanpassing gemeentelijk bepastinggebied is niet "eng", want compensatie werkt.'

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Een macronorm van 4% in 2019 voor de OZB opbrengsten van gemeenten is minimaal 1,5% te hoog. Het is wel duidelijk dat dit Kabinet, mede met het oog op de inkomensontwikkeling, nog steeds gaat voor het wereldkampioen belasting heffen! Gemeenten hebben geen enkele achterstand in hun inkomsten in vergelijking met het Rijk (trap op/trap af).

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners