of 59162 LinkedIn

Gemeenten haasten zich met vaststellen jaarrekening

Alle gemeenteraden moeten voor de deadline over de jaarstukken en bijbehorende accountantsverklaring hebben besloten. Normaal moet dat voor 15 juli, maar het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft tot twee keer toe uitstel verleend omdat veel gemeenten dat niet voor elkaar kregen.

Het is een race tegen de klok: het op tijd vaststellen van de gemeentelijke jaarrekening. Lukt dat niet uiterlijk 30 september, dan gaat dat gemeenten geld kosten.

Alle gemeenteraden moeten voor die deadline over de jaarstukken en bijbehorende accountantsverklaring hebben besloten. Normaal moet dat voor 15 juli, maar het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft tot twee keer toe uitstel verleend omdat veel gemeenten dat niet voor elkaar kregen. Duidelijk was dat in het eerste verslagjaar na de decentralisaties van de taken op het gebied van jeugd, werk en zorg, het vaststellen van de getrouwheid en rechtmatigheid van de bestedingen in het sociaal domein in een aantal gemeenten extra tijd nodig was. In eerste instantie kregen de gemeenten uitstel tot 15 augustus, maar ook die datum bleek in veel gevallen niet haalbaar.

Korting uitkering
Op 8 september stuurde het ministerie ‘naar enkele tientallen gemeenten’ een brief dat van wie zij op de deadline van 30 september nog geen door de gemeenteraad definitief vastgestelde jaarrekening met controleverklaring en verslag van bevindingen heeft ontvangen, een sanctie vanuit Den Haag tegemoet kan zien, zoals een korting op de algemene uitkering. ‘Wordt deze deadline niet gehaald, dan zal men overgaan tot opschorting van de gemeentefondsuitkering en terugvordering van specifieke uitkeringen’, aldus het ministerie.

Onder voorbehoud
In tal van gemeenten komen de gemeenteraden op de valreep bijeen om de door het ministerie van Binnenlandse Zaken gestelde deadline te halen. Zo is donderdag 29 september, om half negen, in de gemeente Oisterwijk een extra raadsvergadering gepland om definitief de jaarrekening 2015 – inclusief accountantsverklaring – vast te stellen. In Montfoort komt de raad om dezelfde reden die avond ook al bijeen. ‘Onder voorbehoud van de accountantsverklaring.’

De vergadering in Montfoort was op 26 september gepland maar is verplaatst naar 29 september, omdat de accountantsverklaring nog niet gereed was. Helemaal zeker dat deze keer wel lukt, lijken ze in Oisterwijk in. ‘Een en ander onder voorbehoud van de accountantsverklaring’, staat er als disclaimer op de gemeentelijke website.

Onderbezetting accountant
De gemeente Tiel heeft echt op het allerlaatste moment een raadsvergadering belegd om de jaarstukken van een vinkje te voorzien: vrijdagavond 30 september om half acht! Bij het ministerie had het college van burgemeester en wethouders van Tiel om clementie gevraagd, omdat de accountant niet mee zou willen werken aan een snellere afhandeling. Er zou bij de accountant onder andere sprake zijn van onderbezetting. Reden waarom de gemeente juridische stappen overweegt richting accountant. Er zou met de accountant een planning zijn afgesproken, maar uit een briefwisseling met Binnenlandse Zaken blijkt dat de gemeente niet zeker is dat die wordt gehaald.

Zes minuten
Als de accountant zijn werk heeft gedaan, kan het snel gaan. Dat bleek deze week in Heerenveen, waar de gemeenteraad zich tijdens een ingelaste vergadering boog over de jaarstukken. Maandagavond om 18.48 uur leverde de accountant de stukken aan, 42 minuten later boog de gemeenteraad zich erover, tekende de Leeuwarder Courant op. ‘Geen raadslid had de stukken goed kunnen lezen. Toch gingen alle 22 aanwezigen na 6 minuten en 17 seconden akkoord.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door T.Reedijk (Gemeenteraadslid) op
Beetje vreemde opmerking in de laatste alinea, waar de Leeuwarder Courant zonder nuancering wordt geciteerd. Natuurlijk hadden de raadsleden de cijfermatige informatie allang kunnen doornemen, beoordelen en bespreken. Uiteraard zonder de benodigde accoutantsverklaring. Wat daarna nog restte was de vraag of de accoutantsverklarig een nieuw licht wierp op de resultaten van de jaarekening. Als dat niet het geval is kun je de jaarrekening echt wel in een paar minuten in de uiteindelijke beskuitvorming met accoutantsverklaring goedkeuren en vaststellen.
Door E.Marseille (raadslid VVD) op
De houding in deze van het ministerie is wel zeer formeel en gaat volledig voorbij aan het feit dat de problematiek wordt veroorzaakt door het niet van te voren bij de overdracht van taken naar de gemeenten aandacht te hebben voor de wijze van verantwoording en de mogelijkheid van controle daarop. Door de ver doorgeschoten regelgeving durven accountants nu geen verklaring te geven bij de uitgaven van de gedecentraliseerde taken. Konden de accountants die controle dan wel uitvoeren toen Den Haag dit allemaal bekostigde? Terug dringen van de bureaucratie zou hier zeker kunnen scoren. Dit hele verhaal kost gemeenten tonnen aan extra accountantskosten. Dit terwijl het piepsysteem waarschijnlijk in geen sector zo veel zekerheid geeft dat de bedragen wel zijn besteed.
Door p op
Tja wat is de belangrijkste taak van de raad? Controle.
Vraag me af of de raad die taak nu goed kan vervullen
Door A. Willemsen op
Ik heb medelijden met de ambtenaar die alles tijdig, plausibel en juist moet aanleveren in genoemde gemeentes. Als het besluit genomen is moet nog wel alles verzonden worden, maar dat zal een bestuurder/raadslid wordt wezen.
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Ik zou als gemeente maar niet te hard van stapel lopen met een snelle goedkeurende handtekening van de huisaccountant, maar gewoon deze begroting eerst maar eens voorleggen bij Leo Verhoef uit Wijk bij Duurstede, ooit register-accountant bij een super groot accountantskantoor en nu klokkenluider over gemeenten. De gemeente die wèl zuiver op de graad is verdient een prijs !
Door Richard (ambtenaar) op
Het artikel is tendentieus als gesproken wordt over "omdat gemeenten dat niet voor elkaar kregen"; alsof het daarmee weer aan de gemeenten ligt! Niets is minder waar; gemeenten zijn wel klaar maar accountants hebben geen tijd of durven geen verklaring af te geven bij incomplete dossiers van externe partijen, bang als ze zijn voor torenhoge boetes van de AFM. Een reden mee waarom accountants zich terug trekken uit de gemeentelijke controle wereld. Zeker is, dat in een wereld zonder accountantscontroles, de vaststelling wel in april kan plaats vinden.........