of 60831 LinkedIn

Gemeenten geven minder uit aan sport

De uitgaven van gemeenten aan sport en recreatie in de openbare ruimte zijn de afgelopen jaren sterk gedaald, terwijl het aantal sporters juist toeneemt. Dat is te lezen in het recent uitgekomen Brancherapport Sport. Maar het lijkt met die ‘forse’ daling wel mee te vallen. ‘Er zit niet heel veel verschuiving in de sportuitgaven van gemeenten,’ zegt Remco Hoekman, directeur van het Mulier Instituut.

Onderzoek van de Nederlandse Sportraad wijst op een sterke daling van gemeentelijke uitgaven aan sport en recreatie in de openbare ruimte. Experts zetten daar vraagtekens bij.

Sport minder belangrijk?
Gemeenten geven minder uit aan sport in de openbare ruimte, terwijl het aantal sporters juist toeneemt. Dat is te lezen in het recent uitgekomen Brancherapport Sport van de Nederlandse Sportraad (NLsportraad), een adviesorgaan van de regering en het parlement. Het gaat om een daling van gemiddeld 1,5 procent per jaar sinds 2010 en tussen 2016 en 2018 jaar zelfs 11,2 procent per jaar. In absolute termen komt dat neer op 450 miljoen euro minder (van ruim 1,6 miljard naar minder dan 1,2 miljard) aan totale gemeentelijke financiering in 2018 ten opzichte van 2010. Het rapport suggereert daarom dat recreatie en sport ‘minder belangrijk’ geworden is voor de lokale overheden.

Weinig verschuiving
Maar het lijkt met die ‘forse’ daling wel mee te vallen. ‘Er zit niet heel veel verschuiving in de sportuitgaven van gemeenten,’ zegt Remco Hoekman, directeur van het Mulier Instituut, een instituut voor sportonderzoek voor beleid en samenleving. Uit de Monitor sportuitgaven gemeenten waaraan hij meewerkte, klinkt een genuanceerder geluid. Als er al een daling in sportuitgaven te zien is, is dat te verklaren door een daling van de totale gemeentelijke uitgaven. Als percentage van de gemeentelijke begrotingen bleven uitgaven voor sportbeleid en sportaccommodaties tussen 2010 en 2016 redelijk stabiel op bijna twee procent. Na 2016 veranderden de categorieën voor registratie van financiële gegevens bij het CBS, waardoor vergelijkingen met de periode vanaf 2017 moeilijk te maken zijn, aldus Hoekman.

Minder onderhoud
Bovendien betekenen kleine bezuinigingen op de openbare ruimte niet dat sporters daar minder goed gebruik van kunnen maken, zegt Hugo van der Poel, ook van het Mulier Instituut. ‘Het ecologisch beheren van groengebied wil nog wel eens gepaard gaan met minder onderhoud’, legt hij uit. Maar dat gaat niet per definitie ten koste van de kwaliteit van het gebied. ‘We moeten ons realiseren dat we ontzettend veel hebben. Er is geen land met zoveel fietspaden.’ Zijn conclusie: ‘De cijfers zijn zeker niet alarmerend.’

Sportakkoord
Ook André de Jeu, directeur van de Vereniging voor Sport en Gemeenten, noemt de bezuinigingen op openbare ruimte ‘verwaarloosbaar’. Hij is het oneens met de conclusie dat gemeenten minder belang hechten aan sport. ‘Sterker nog, het tegenovergestelde is waar: gemeenten vinden het belangrijker dan ooit.’ Het bewijs: binnenkort gaan bijna alle gemeenten zich op vrijwillige basis aansluiten bij een lokaal of regionaal sportakkoord, de lokale vertaling van het Nationaal Sportakkoord. ‘Dat is echt ongekend,’ aldus de Jeu.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door frank (projectleider) op
De zwakte in dit artikel ligt daar in, dat niet wordt gezegd over welke periode is gekeken, en wat wordt verstaan onder "uitgaven aan sport". Als wordt vergeleken met, zeg, 1990, dan is er denkelijk inderdaad een grote daling. Hoeveel gemeentelijke sporthallen, zwembaden, e.d. zijn sindsdien gesloten of geprivatiseerd. Hoeveel kinderspeelplaatsen, trapveldjes, ... zijn opgeofferd woningbouw, wegen, enz. En hoe onveilig zijn de straten voor de huisdeur geworden dankzij het niet -handhaven van de maximum snelheid.
Sporten is voor elk vrééselijk belangrijk, als het maar niets kost en/of de opbrengst OZB niet daalt. Hetzelfde fenomeen hebben we gezien met de openbare bibliotheken. Lezen door de jeugd was vrééselijk belangrijk, als het maar niets kost. En zo zijn er meer voorbeelden. Wees eerlijk en zeg gewoon tegen de ouders: zoek het lekker zelf maar uit.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners