of 61441 LinkedIn

Gemeenten draaien op voor hogere vergoeding raadsleden

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het verhogen van vergoedingen voor raadsleden in gemeenten tot 24.000 inwoners. Gemeenten draaien wel zelf op voor de extra kosten: die moeten uit het gemeentefonds worden betaald.

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het verhogen van vergoedingen voor raadsleden in gemeenten tot 24.000 inwoners. Gemeenten draaien wel zelf op voor de extra kosten: die moeten uit het gemeentefonds worden betaald.

Begin oktober vergaderde de Tweede Kamer over de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor 2018, waarbij minister Ollongren een motie aan de broek kreeg die haar verplichtte de vergoeding voor raadsleden van kleine gemeenten te verhogen. Met de toezegging van de D66-bewindsvrouw dat ze opnieuw het gesprek over de hogere vergoeding zou aangaan met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten namen de indieners van de motie geen genoegen.

 

Zonder resultaat

De motie werd ingediend door ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf en mede ondertekend door Harry van der Molen (CDA), Jan Middendorp (VVD), Monica den Boer (D66), Roelof Bisschop (SGP) en Nevin Özütok (GroenLinks). Dat deden ze omdat er naar hun zin al te lang wordt gesproken over de verhoging, zonder dat dat tot resultaat leidt. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden had de Kamerleden van de commissie Binnenlandse Zaken voorafgaand aan het debat per brief laten weten ontevreden te zijn over de duur en onzekerheid van de onderhandelingen.

Bijna een jaar lang wordt er tussen de koepelorganisatie en de minister al onderhandeld over de verhoging. De minister vindt dat gemeenten de structurele verhoging voor eigen rekening moeten nemen. Volgens Ollongren is daar in het gemeentefonds voldoende ruimte voor aanwezig. Naar verluidt vindt de VNG dat de structurele rekening door Binnenlandse Zaken moet worden gedragen.

 

Structurele verhoging

Over de motie werd dinsdag gestemd. De motie verzoekt de regering om in overleg te treden met de VNG voor een structurele verhoging van de vergoeding voor raadsleden in gemeenten tot 24.000 inwoners en de dekking daarvoor binnen het gemeentefonds te zoeken. De maandelijkse vergoeding voor raadsleden in gemeenten tot 24.000 inwoners is nu nog 250 tot 671 euro afhankelijk van de grootte van de gemeenten.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
@Jan. Je suggestie maakt het raadswerk zeer kostbaar, ingewikkeld en bureaucratisch (alle vergoedingen van raadsleden zouden afzonderlijk moeten worden berekend). Daarnaast is helemaal niet zeker of het raadswerk daar beter van wordt.
@Karel. Er zijn veel onderzoeken, die het tegendeel bewijzen. Bovendien zijn sommige sectoren (bijv. het 3 D domein) bij gemeenten inmiddels zo ingewikkeld dat zij de professionaliteit niet meer in huis hebben om dat werk op een verantwoorde manier te runnen.
Door Karel op
@Spijker. Fuseren is juist slecht voor de burgers. Vele malen is al aangetoond dat de kosten omhooggaan en de service omlaag. Ook de afstand burger-gemeentebestuur wordt veel te groot. De bestuurskracht neemt bovendien niet toe. De bestuurders verliezen het overzicht. De ambtenaren specialiseren zich steeds meer naarmate de gemeente groter wordt, dus ook de beschikbaarheid van ambtenaren neemt niet toe. In kleinere gemeenten heb je nog generalisten, in grotere niet. Kortom, de roep om nog grotere gemeenten te vormen is hopeloos achterhaald.
Door Jan op
De raadsvergoeding heet niet raadssalaris omdat deze vergoeding bedoeld is als compensatie voor gederfd inkomen doordat men als raadslid minder kan werken. Welnu, daarvan uitgaande is een uniforme raadsvergoeding niet juist en zou die individueel bepaald moeten worden doordat raadsleden aantonen minder te zijn gaan werken en zij voor dat deel gecompenseerd worden. Heb je een goed betaalde baan en je gaat een dag korter werken dan krijg je meer raadsvergoeding dan als je een minimum inkomen hebt. Oneerlijk? Nee, want het is een compensatie, geen extra salaris. Een bijkomend voordeel is dat je uit alle gelederen raadsleden krijgt en de kwaliteit waarschijnlijk omhoog gaat. Wel vind ik dat de raadsvergoeding dan door het Rijk betaald moet worden, want anders worden gemeenten ongelijk belast (lees: hun inwoners via de OZB).
Door Spijker (n.v.t.) op
Kleine(re) gemeenten moeten fuseren. Het helpt dan op geen enkele wijze om de vergoedingen voor raadsleden te verhogen omdat deze het zelf zo graag willen.
Als vergoedingen in deze kleine(re) gemeenten nu worden verhoogd zijn burgers via een hogere OZB de klos.
Kortom, fuseren is veel beter en biedt vooral meer bestuurskracht voor steeds meer ingewikkelde diensten.
Door A. Willemsen op
@Danny Hopman. Het verzoek komt van een deel van de kleinere gemeenten. Dat verzoek komt van bestuurders zelf, dus die vragen om meer geld voor zichzelf. Daarbij is ook het verzoek gedaan om te compenseren. Maar zodra Den Haag de portemonnee moeten trekken doen ze helemaal NIKS. Dat is op alle vlakken zo overigens. Mijn ervaring (bij onze gemeente) is dat de vergoeding totaal geen invloed heeft op het feit of er mensen te vinden zijn voor het raadswerk. Het is vaker een gebrek aan tijd en dat los je alleen op door een vergoeding zodanig hoog te maken dat ze in hun reguliere baan minder kunnen gaan werken. Dat is echt een brug te ver financieel gezien.
Door de vries (ambtenaar) op
Daar is ie weer: de minister vindt dat er voldoende ruimte in het GF zit om deze kosten door de gemeenten zelf te laten betalen. De TK accepteert deze redenering met alle liefde want anders moet ze zelf op zoek naar dekking. Zie hier het repeterende patroon waar gemeenten elke keer weer tegen aan lopen. Hoog tijd voor onafhankelijke toetsing of het GF ruimte heeft voor nieuwe taken of niet. En dit dus niet overlaten aan de TK want dat is de slager die zijn eigen vlees moet keuren.
Door Danny Hopman op
Het klopt niet dat het makkelijk beslissen is Willemsen, dit laat zien dat sommige zich niet volledig inlezen voordat ze uitspraken doen. De verhoging is na lang overleg en adviezen pas doorgevoerd en komt ook deels vanuit de kleinere gemeenten zelf. De tweede kamer komt niet zomaar met het idee om specifiek de vergoedingen van raadsleden in kleine gemeenten te verhogen.

Veel kleinere gemeenten tot 24.000 hebben structureel moeite om voldoende mensen te vinden die de gemeente willen besturen. In andere woorden, het bestuur van kleinere gemeenten kwam stelselmatig onder druk te staan. Raadsleden moesten in die gemeenten veel werk moesten doen voor een relatief kleine vergoeding (omgerekend vaak minder dan minimumloon).

Aantrekken van kandidaten door vergoedingen te verhogen was geen optie omdat de vergoedingen door een hogere wet werden gelimiteerd. De gemeenten konden dus niet zelf hun vergoedingen gaan verhogen om het raadslidmaatschap aantrekkelijker te maken.

Nu wordt dit limiet dus verhoogd waardoor meer burgers zich mogelijk voldoende gecompenseerd voelen voor een kandidaatstelling. Ik denk wel degelijk dat deze maatregel kan leiden tot kwaliteitsverbetering of in ieder geval tot betere bezetting.

Daarbij moet men zichzelf de vraag stellen hoeveel de bijkomende kosten nou echt drukken op de algemene middelen. Een gemeente tot 24.000 inwoners heeft maximaal 19 raadsleden. Als ieder raadslid 300 euro per maand extra zou krijgen dan kom je uit op een jaarlijkse kostenpost van nog geen eens 70.000 euro. Er vanuit gaande dat de bijdrage uit het gemeentefonds gemiddeld 1000 euro per inwoner bedraagt bij een stad van 24.000 inwoners dan is die 70.000 euro prima te overbruggen nietwaar?
Door A. Willemsen op
Makkelijk beslissen als een ander moet betalen..... Ergste dat dit geen enkel effect heeft op de kwaliteit van raadsleden. De vergoeding is niet zodanig dat de raadsleden zich full-time op het raadslidmaatschap kan storten dus het blijft iets voor "erbij".
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Lijkt me logisch. Dan kun je ook meer eisen gaan stellen aan de kwaliteit van raadsleden. Het inkomen Deze job blijft overigens ver beneden modaal, waardoor het raadslid in de praktijk alsnog een 2e baan erbij moet nemen, waarbij de werkgever veelal niet zit te wachten op een werknemer die er politiek bij zit te klussen.
Door Kees op
Op zich verstandig om raadsleden ietsje meer te betalen. Het niveau laat te wensen over. Maar met meer vergoeding los je dit niet op.
Daarnaast is de oplossing dat gemeenten het maar zelf moeten betalen typisch iets van het rijk. Het rijk is echt onbetrouwbaar als het om financiën gaat. Ga maar eens met financiële en fiscalisten in gemeente en provincieland praten.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners