Hogere winst

De lage rente hielp BNG wel aan een fiks hogere winst. Het nettoresultaat verdubbelde bijna tot 242 miljoen euro. Dat kwam grotendeels door waardestijgingen van beleggingen. Maar ook het renteresultaat viel dankzij lagere financieringslasten hoger uit dan in de eerste helft van 2016. Voor heel 2017 verwacht BNG een renteresultaat tussen de 420 miljoen en 450 miljoen euro. Gezien de forse schommelingen op de financiële markten waagt de bank zich niet aan een concrete voorspelling voor het nettoresultaat. 


Positiever
Branchegenoot NWB Bank wist de kredietverlening in de eerste jaarhelft wel op peil te houden. De geldverstrekker voor vooral waterschappen en woningcorporaties zette voor 3,6 miljard euro aan nieuwe leningen uit, net zoveel als een jaar eerder. NWB is dan ook positiever over de markt dan BNG: 'Mogelijk bieden de gunstige vooruitzichten voor de Nederlandse economie ook ruimte voor extra investeringen in de publieke sector.' De bank zag vooral dankzij fiks lagere financieringskosten de nettowinst in de eerste jaarhelft met bijna een vijfde aandikken tot 64,2 miljoen euro. (ANP)