of 59082 LinkedIn

Gemeenten bezuinigen vooral op ambtenaren

Gemeenten zullen het de komende jaren met duizenden ambtenaren minder moeten doen. De nieuwe colleges van burgemeester en wethouders die sinds de verkiezingen van 3 maart worden gevormd, moeten vanwege de crisis fors bezuinigen. Daarbij snijden ze als eerste in de eigen organisatie en de inhuur van externe adviseurs.
10 reacties
Gemeenten zullen het de komende jaren met duizenden ambtenaren minder moeten doen. De nieuwe colleges van burgemeester en wethouders die sinds de verkiezingen van 3 maart worden gevormd, moeten vanwege de crisis fors bezuinigen. Daarbij snijden ze als eerste in de eigen organisatie en de inhuur van externe adviseurs.

Dit blijkt uit onderzoek van NOSnet. Zo heeft de kersverse coalitie in Tilburg (totale bezuinigingen: tenminste 23 miljoen) besloten 76 arbeidsplaatsen te schrappen. In het kleinere Roermond gaat het om 35 arbeidsplaatsen. Breda grijpt ook fors in, maar volgens VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff gaat het daarbij niet uitsluitend om een bezuinigingsslag. 'Er ligt een idee aan ten grondslag: het moet kleiner en krachtiger. Het is beter voor de gemeente als we het in de komende tien jaar met 200 ambtenaren minder gaan doen.'

 

Duur
De bevindingen van NOS Net, dat sinds de gemeenteraadscampagne van begin dit jaar regelmatig vragen stelt aan zo'n 160 lokale politici, sluit aan op nieuw onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Gevraagd naar de onderwerpen die de college-onderhandelingen in deze periode domineren, zetten politici en ambtenaren 'inkrimpen van het ambtenarenapparaat' op nummer 1, overigens onmiddellijk gevolgd door bezuinigingen op cultuur, sport en recreatie. De besparingen op de gemeentelijke overheid lijken een voorbode van wat er na de Tweede Kamerverkiezingen op nationaal niveau gaat gebeuren. In de verkiezingsprogramma's van veel landelijke partijen worden (verdere) bezuinigingen op de rijksoverheid aangekondigd.

 

Pensioen
Volgens onderhandelaar Ruud Kuin van Abvakabo FNV zouden gemeenten allereerst moeten bezuinigen op ingehuurde krachten. '18 procent van de arbeidskrachten bij een gemeente bestaat uit zogeheten externen. Die verdienen drie tot vier keer zoveel als een ambtenaar die hetzelfde werk doet. Verder kunnen gemeenten volgens Kuin veel geld besparen door meer samen te werken, bureaucratie te bestrijden en taken af te stoten. Gedwongen ontslagen zal Abvakabo FNV in elk geval niet accepteren. Kuin: 'Dat is ook niet nodig: de komende jaren stromen sowieso al veel ambtenaren uit, omdat ze met pensioen gaan.'

 

Veel te winnen
Volgens politicoloog Peter Castenmiller, die is gespecialiseerd in lokaal bestuur, hoeven de bezuinigingen geen grote gevolgen te hebben voor de dienstverlening aan de burger. "Tenminste, als gemeenten niet over de hele organisatie de kaasschaaf gaan hanteren, maar in plaats daarvan echt anders gaan werken. Er valt nog heel veel te winnen met ICT-oplossingen. Dat vergt op korte termijn dan wel investeringen. De kost gaat hier voor de baat uit. Je hebt bestuurders met lef nodig die dergelijke investeringen durven te doen in crisistijd."

 

Meer informatie over het onderzoek vindt u hier.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Martin (Beleidsmedewerker) op
Vrijwel alle politieke partijen zijn het erover eens dat de gemeente de eerste overheid is. Die moet meer taken krijgen, menen de politici. De PvdA wil zorg, veiligheid, zorg, sociale zekerheid en participatie in handen van de gemeenten leggen. D66 bepleit een decentralisatie van de AWBZ, sociale woningbouw, grotestedenbeleid, jeugdzorg en sociale zekerheid.

En dat met minder ambtenaren?!?!?

Gevolg: Omdat het werk toch moet worden uitgevoerd zullen de overgebleven ambenaren meer overuren gaan maken en er zal toch moeten worden inhuurd.

Zo heb je toch een structurele bezuiniging te pakken,
Overwerk en extra inhuur dekken we wel af met incidenteel geld.

Waar zijn we in hemelsnaam mee bezig.
Door Koen Krikke (Adviseur) op
Ben het eens dat er is heel veel te winnen is door anders te gaan werken. [Peter Castenmiller]. Maar ook zonder veel investeringen zijn vruchten te plukken. Voor vele toepassingen zijn er nieuwe ICT mogelijkheden beschikbaar. Van thuiswerken tot netwerksites. Van belang is om de koudwatervrees weg te nemen en de spirit om ze te willen gebruiken aan te wakkeren. Dan valt het qua investeren wel mee en krijgt de effectiviteit een boost.
Door Hans Oldenhof (Criticus) op
Waar een bezuigingsoperatie al niet goed voor is.. Uiteraard kan er fors worden gesneden in het aantal ambtenaren. Maar dat hoeft niet te leiden tot afstoten van taken of vertragingsoperaties. Het is naar mijn idee de ideale opstap naar verbetering van efficiency, samenvoegen van (kleinere) gemeenten en verkleinen van het bestuur. Laten we eerlijk zijn: we hebben 431 gemeenten die in feite allemaal hetzelfde (zouden moeten) doen: professionele dienstverlening aan de ene kant en regisseren van beleid aan de andere kant. Dat is niet zo moeilijk toch? Het is toch de waanzin ten top dat 431 gemeenten het nodig vinden om die 2 taken zelfstandig uit te voeren, terwijl ook nog eens 80% van het "beleid" gedicteerd wordt vanuit het rijk. Maak van de gemeentelijke overheid maar een soort McDonalds keten. Overal hetzelfde, centraal bepaald met 20% ruimte voor lokale invulling. Dat scheelt kosten!
Door Nick Verhagen (Eigenaar) op
Als eigenaar van Sozalert BV verrichten wij bij diverse gemeenten de interne controlewerkzaamheden. Vaak is dit een bewuste keuze van gemeenten omdat, zeker bij kleinere gemeenten de objecticviteit niet atijd kan worden gegarandeerd. Ook is is het per saldo goedkoper. Enerzjds omdat nu geen eigen medewerker op de loonlijst staat en aan de andere kant Sozalert als sparringpartner voor de externe accountant optreedt. Meestal leidt dit tot vermindering van de accounantskosten.
Zo zien we dat het inhuren van externen zeker niet in alle gevallen onrendabel hoeft te zijn.
Door Jos (oud-bijstandsconsulent) op
Zonder belasting en zonder ambtenaren geen leefbare samenleving. Dan krijg je de wetten van de jungle.

En als er bezuinigd moet worden, doe dat dan op de beleidsambtenaren van wie het beleid toch niet wordt uitgevoerd. Gooi de verandermanagers eruit, want waarom zaken veranderen als ze goed lopen. Stop met zogenaamde deskundigen van buitenaf.

En verbiedt het directeuren om mensen die ze niet mogen, met een afkoopsom af te laten vloeien... zoals in Den Haag gebeurt.
Door Bert Nelissen (raadslid) op
Bezuinigen op gemeentelijk niveau door ambtenaren te ontslaan, is alleen mogelijk als je werkzaamheden afstoot en bezuinigt op de dienstverlening aan burgers. Ik vind het goedkoop om de indruk te wekken dat je als gemeente hetzelfde kunt blijven leveren met minder mensen. Als je wilt bezuinigen door met minder mensen te werken, moet je als politicus ook het lef in je donder hebben duidelijkheid te scheppen naar inwoners. Dat ze bijvoorbeeld langer moeten wachten op hun bouwvergunning of dat er minder aandacht is voor openbaar groen in hun buurt. En als je echt eerlijk bent, moet je het ook durven te hebben over de ontslagkosten die hiermee gepaard gaan en die in mindering gebracht moeten worden op de opbrengsten. Voor die kosten draaien gemeenten en dus de inwoners ook voor op.
Door Ton Roos (beleidsadviseur) op
Peter Castenmiller slaat de spijker op de kop: er is heel veel te winnen, door anders te gaan werken. Maar dan moet je wel eerst investeren. Dat houdt in keuzes maken en dan wordt het voor de politici wel lasteig. En helaas, dat zal ook arbeidsplaatsen kosten.
Door Bertus (Kenner) op
Krampachtig met de kaasschaaf in de hand verdringen de dames en heren bestuurders elkaar voor de camera om met elkaar te wedijveren wie het meeste ambtenaren eruit gooit. Laten wij (ambtenaren) voor de 'lol' eens op 9 juni niet als vrijwilliger plaatsnemen in de stemhokjes.....(hahaha)
Door Ruud (beleidsadviseur) op
Over bezuinigen op het aantal wethouders horen we niets, terwijl dat juist de mensen zijn die zoveel ambtenaren nodig hebben om hun verkiezingsbeloften waar te kunnen maken. Voorts kunnen die bestuurders rustig ergens burgemeester worden met behoud van wachtgeld uit een vorige gemeente. Haal de boter van het hoofd, kijk eerst eens naar wat echt bezuinigd kan worden, toon het lef om keuzes te maken , maar probeer niet populair te doen door voor de zoveelste keer richting ambtenaren te wijzen.
Door Jos Wagemans (Ambtenaar) op
Kunnen de bestuurders die nu zo hard roepen dat bezuinigd moet worden op de ambtenaren ook aangeven welke taken er niet meer hoeven te worden uitgevoerd.
Dan weet de burger ook waar hij aan toe is en kan daar in het vervolg met zijn stemgedrag rekening mee houden.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners