of 59250 LinkedIn

Gemeenten betalen te veel voor 14+

De kosten voor de ontwikkeling, uitrol en exploitatie van het 14+netnummer zijn lager dan geschat omdat met name de contractkosten voor het 14+ platform na de aanbesteding van 2011/2012 en de overgang naar een nieuwe leverancier lager uitpakten.

Voor het 14+ netnummer werd in 2010 1,9 miljoen euro, en vanaf 2011 structureel 2,1 miljoen euro uit het gemeentefonds gehaald. Dat is te veel: 1,5 miljoen euro per jaar blijkt voldoende.

Daarnaast is tot en met 2014 een bedrag van 1,2 miljoen euro over. Een en ander blijkt uit onderzoek van gemeentefondsspecialist Jan Verhagen op verzoek van Binnenlands Bestuur. In het voorjaar van 2015 maakt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een eindafrekening, waarbij het precieze bedrag wordt vastgesteld.

De kosten voor de ontwikkeling, uitrol en exploitatie van het 14+netnummer zijn lager dan geschat omdat met name de contractkosten voor het 14+ platform na de aanbesteding van 2011/2012 en de overgang naar een nieuwe leverancier lager uitpakten. Daarnaast kwam de bezetting van het 14+ netnummer-team bij VNG/KING (het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten) pas in de tweede helft van vorig jaar op het gewenste niveau.

Tijdens het bestuurlijk overleg van 1 december 2008 met het rijk werd  afgesproken dat eind 2011 alle gemeenten een 14+ netnummer zouden hebben. Dat streven is niet gehaald; gemeenten zijn veel later aangesloten op 14+ dan gepland. Ook de tussentijds bijgestelde ambitie tot ‘op 1 januari 2015 alle gemeenten een 14+ netnummer’ lijkt niet volledig te worden gehaald.

In 2006 kregen de eerste gemeenten een 14+netnummer. Op 1 januari 2014 was ongeveer drie kwart van de gemeenten – operationeel of technisch – aangesloten. Medio oktober 2014, waren 190 gemeenten operationeel en 187 gemeenten technisch aangesloten. Bij 15 gemeenten is KING bezig met de implementatie en 11 gemeenten blijken nog in de zogeheten intake-fase te zitten. Dat betekent onder meer dat gemeenten – via het gemeentefonds – al vijf jaar aan het 14+ netnummer bijdragen, zonder het in veel gevallen daadwerkelijk te hebben.

Doorontwikkeling
Van 2015 tot en met 2018 verwacht de VNG per jaar iets meer dan 1 miljoen euro nodig te hebben. Daarvan is 650.000 euro voor beheer en exploitatie, 280.000 euro voor productmanagement 90.000 euro voor doorontwikkeling en 50.000 euro overig. In 2019 en 2020 zijn de verwachte kosten voor beheer en exploitatie 950.000 euro en de verwachte totale kosten dus ruim 1,3 miljoen euro. Het contract met de leverancier loopt maximaal tot en met 2020. Gemiddeld is dat voor 2015 tot en met 2020 bijna 1,2 miljoen euro. Inclusief btw en opdrachtgeverskosten is dat 1,5 miljoen euro per jaar.

Het geld voor doorontwikkeling is vooral bedoeld voor onderzoek naar de haalbaarheid ervan, bijvoorbeeld voor spraakherkenning, voor één nummer (1400) voor de hele overheid en voor koppeling met mobiele apps en websites. De concrete uitwerking daarvan is nog niet in de 1,5 miljoen euro opgenomen. Voor complexere doorontwikkeling kan de bijdrage van 1,5 miljoen euro de komende jaren dus nog stijgen.

De VNG stelt voor de overblijvende structurele 600.000 euro niet terug te geven aan de gemeenten maar te gebruiken voor innovatie van de digitale samenwerking. Het incidentele overschot van 1,2 miljoen euro wil de VNG ook houden, en gebruiken voor Innovatie Digitale samenwerking gemeenten, beheer en behoud van de Operatie NUP en beheer van de monitor sociaal domein.


25ct per telefoontje
In 2013 is er bijna 9 miljoen keer gebeld naar een 14+ netnummer. Het 14+ netnummer kost de gemeenten daarmee omgerekend ongeveer 25 eurocent per keer dat het is gebeld aan kosten voor VNG/KING – los van de eigen gemeentelijke kosten. Daarbij zijn er nog problemen bij gemeenten die meerdere netnummers hebben; hun inwoners moeten soms 14+ plus een ander netnummer – niet hun eigen netnummer – intoetsen. Ook zijn er problemen als gemeenten taken hebben uitbesteed aan andere gemeenten.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Peter (ambtenaar) op
Volledig achterhaald en overbodig. Na het foutloos inspreken van de gewenste gemeente wordt je doorverbonden met de telefoniste van die gemeente die vervolgens vraagt waarvoor wordt gebeld of wie je wilt spreken. Direct naar de gewenste gemeente bellen is veel klantvriendelijker dan de burger doorverbinden naar een telefonisten. Hierop zit toch niemand meet te wachten?
Door Peter M op
Mijn man stottert nogal, wat bij hem vooral in "stilte" resulteert. Dacht u dat hij een kans maakte tijdig de gemeentenaam te zeggen? Vergeet het maar!
Door Frans de Graaf op
Volgens mij kan men beter stoppen met het nummer. Behalve de ambtenaren snapt niemand dat je geen netnummer hoeft te draaien vóór het 14+ nummer. Je belt heel Nederland met 10-cijfers, behalve de overheid?!
Door Michel Tromp (Gemeentesecretaris ) op
Een compleet achterhaald idee (de smartphone bestond toen nog niet eens), een verhoging van de bureaucratie en verlaging van de dienstverlening. Kortom: niet (vrijwillig) aan meedoen....
Door A. Willemsen op
14+ Weer een onnodig onzinnig verzinsel van een haagse bureauambtenaar. Welke probleem wordt hiermee opgelost? Die enkeling die nog wilt bellen kijkt op telefoongids.nl of op de gemeentewebsite voor een telefoonnummer. Welk nummer dat dan is maakt NIETS uit. Weggegooid geld en zonde van alle moeite. Overbodige regelgeving dit.
Door Nico op
Volgens mij worden VNG en KING hier regelmatig door elkaar gehaald. Volgens mij is dit een project van King dat goedkoper uitvalt. KING wil het geld graag voor andere projecten inzetten. Daarover besluit de vergadering van de VNG (de gemeenten). Op zich een begrijpelijke verwarring omdat de VNG zo vaak namens KING praat dat je bijna zou vergeten dat ze de gemeenten vertegenwoordigd en niet KING :-)
Door Bob Proper (gebouwenbeheerder) op
De reactie van het hoofd communicatie van KING spreekt volgens mij boekdelen. Het zicht op het leven van een burger is compleet kwijt. Ik moet in mijn omgeving de persoon nog tegenkomen die gelijk weet dat hij/zij 14 + moet/kan gebruiken voor telefonisch contact met de gemeente. Op de websites van de gemeente vind je trouwens ook het oude nummer niet meer terug hoor, alles is al "omgenummerd". Als het voor de buitenwacht niet hoeft en voor de gemeente veranderd er ook niks wat moeten we dan!? Weer een speeltje kopen zonder echt te weten hoe het ding werkt. En ach, op de rekening staat altijd saldo dus kopen is geen probleem.
Differentiatie in nummers is niks vreemd, grote bedrijven als KPN, UPC, ZIGGO en noem ze maar op doen niks anders. Ik voorspel een 28 + nummer voor bepaalde diensten (loket) en het oude 14+ voor overige zaken.
En als je dan nog verder doordenkt... Welk fossiel belt er tegenwoordig nog met een gemeente. Alles kan via mail, twitter, of internet. Laten we de droom van augmented reality (of hoe het ook heten mag) snel vergeten, laten we dat maar met alles doen als het geen geld oplevert!
Pas als het volledig ingeburgerd is en alle bug's zijn er uit lijkt het mij verstandig om als gemeente over te stappen, dat wordt min of meer nog verwacht van ons ook. We zijn geen bedrijf dat geld moet maken, die moeten mee om de boot niet te missen. Een burger komt toch wel en wil graag snel en goed(koop) geholpen worden. En als dat inhoud dat hij/zij daarvoor op een bepaalde manier moet handelen dan moet dat maar.
Door Ambtenaar (ambtenaar) op
Ik voel me een beetje uitgeïnoveerd. Ik wil weer gewoon naar mijn werkplek gaan en mijn taak doen en niet weer mee moeten werken aan een of andere hobby van een "top"manager.
Leer eens luisteren naar de mensen die hiermee geconfronteerd worden!!!!!
Door John (manager) op
Het 14+ netnummer vloeit voort uit het NUP programma en is relatief eenvoudig te realiseren. Dus daarom is 99% van de gemeenten al aangesloten.
Dit betekent niet dat 99% van de gemeenten zat te wachten op een 14+ nummer, nee zeker niet!!
Net zo als dat we niet zaten te wachten op een stelsel van basisregistraties. Kost mijn gemeente klauwen vol geld en ik zie op dit moment geen meerwaarde voor onze organisatie en onze inwoners.
Door Erik op
Beste meneer Jurg, vroeger belde ik altijd het algemene nummer van de gemeente en stelde mijn vraag, werd ik netjes doorverbonden. Met het 14+ nummer is daarmee helemaal NIETS veranderd. Alleen de doorkiesnummers zijn verdwenen, dat gemak zijn we nu kwijt, en dat kost ook nog eens heel veel geld??