of 62284 LinkedIn

Gemeenten bespreken vervolg cao-onderhandelingen

De vakbonden houden werkvloerbijeenkomsten met hun achterban over hoe verder met de cao-onderhandelingen, de gemeentelijke koepelorganisatie VNG organiseert over hetzelfde onderwerp informatiebijeenkomsten voor haar leden.

De vakbonden houden werkvloerbijeenkomsten met hun achterban over hoe verder met de cao-onderhandelingen, de gemeentelijke koepelorganisatie VNG organiseert over hetzelfde onderwerp informatiebijeenkomsten voor haar leden.

Het overleg over een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren is vorige maand vastgelopen. Na zes rondes onderhandelen zagen bonden de zin van verder praten niet meer in en stapten op. Ze wilden het overleg pas weer hervatten als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zou willen ingaan op een aantal eisen, met name over een seniorenregeling en koopkrachtverbetering.

 

Lokale acties

Na de weigering van de VNG om op die voorwaarden in te gaan, zijn de bonden in diverse gemeentehuizen sinds deze week werkvloerbijeenkomsten aan het houden. Ook zijn door de FNV – de grootste vakbond – ‘meerdere lokale acties’ aangekondigd. Volgens FNV-onderhandelaar Bert de Haas vinden veel ambtenaren het goed dat ‘we onze poot stijf houden.’’

 

Vervolgstappen

Intussen zit de VNG ook niet stil. Om vragen van leden over de afgebroken onderhandelingen te beantwoorden, organiseert de gemeentekoepel een aantal informatiebijeenkomsten. Die zijn bedoeld om de leden – en aangesloten organisaties – te informeren over de laatste stand van zaken. De gemeentelijke werkgevers worden uitgenodigd actief mee te denken over de vervolgstappen die moeten worden genomen om tot een goede cao voor gemeenteambtenaren te komen. De eerste bijeenkomst is gepland in Zaanstad (13 mei). In de weken daarna worden ze gehouden in Den Bosch (21 mei) en Den Haag (27 mei).

De huidige cao voor zo’n 160.00 ambtenaren liep op 1 januari 2019 af.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gerben op
Opvallend. Na de laatste bijeenkomst maakt het VNG / Van Zanen melding van de verkregen gelden voor de jeugdzorg! Benieuwd of er nu nog een argument over is om eens in de 10 jaar een fatsoenlijke CAO aan te bieden aan de gemeenteambtenaren. Zonder dat zij hun secundaire voorwaarde weer verder inleveren!
Door J. Lubbers (Sociaal domein) op
Jammer dat het VNG zich naast loonontwikkeling zich focust op senioren regeling. Als of de bonden dit als apart item hebben ingebracht. Laatste is gewoon niet waar. De bonden houden vast aan een goede vitaliteitsregeling. Een regeling voor senioren is daar wel een onderdeel van. Logisch toch. Goed het hebben over ouderen en niet praten over de goede voorstellen die ook in de voorgestelde vitaliteitsregeling staan. Want laatste gaat namelijk ook over o.a. jongeren. Investeer breed in je personeel VNG, dan houd je op termijn wellicht ook kwaliteit in je gelederen.
Door Spijker (n.v.t.) op
Gemeenten behoren de via het Gemeentefonds ontvangen gelden van het Rijk voor loonontwikkeling minimaal door te geven aan gemeenteambtenaren en niet te besteden aan andere publieke voorzieningen. Het is schandalig hoe gemeenten/VNG met de CAO en het gemeentepersoneel omgaan!
Door Gerben op
@Minister Hoekstra

Graag toezien op de besteding van de gelden door de gemeenten / VNG. Al sinds 2009 worden de gelden die zijn bestemd voor de loonontwikkeling van de gemeenteambtenaren voor andere doeleinden gebruikt (integriteit / detournement de pouvoir)!.
Door ik weet het niet meer hoor (ambtenaar) op
https://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieu …

Minister Hoekstra: ,,Wij gaan niet over de lonen in de private sector, dat doen werkgevers en vakbonden. Dat is het ingewikkelde. Ik wil heel graag dat alle lonen omhoog gaan. Wij hebben als overheid voor de publieke sector al een flinke duit in het zakje gedaan, ons aandeel geleverd.”

Lijkt mij een uitgemaakte zaak dus Minister .... ook de gemeenteambtenaren verdienen een passende belonging in de nieuwe CAO. Gaarne per 1 januari met terugwerkende kracht.
Door malle pietje (ambtenaar) op
@Jan Reefhuis bij een flinke salariscompensatie kun je er zelf voor kiezen minder uren te gaan werken. Een marktconforme beloning lijkt mij dan het grootste onderhandelingspunt en daar mag de seniorenregeling voor sneuvelen. Een regeling waar ik wellicht, gezien mijn leeftijd, ook gebruik van zou kunnen maken.
Door Jan Reefhuis (beleidsmedewerker) op
Dat de bonden strijden voor een algemeen bindende seniorenregeling vind ik lovenswaardig en mijn vakbond waardig. Als ze deze eis maar niet laten vallen ten bate van meer loon. Dat zou ik als oudere werknemer ernstig betreuren en is mijn vakbond onwaardig. De laatste CAO's is dat helaas ook gebeurd.
Door Dwarsligger (adm. medewerker) op
Ik kan mij de tijd nog herinneren dat ambtenaren "trendvolgers" waren. We liepen achter, maar er zat toch wel enige compensatie in......
Door Jan jaap (Ambtenaar) op
Schandalig, het salaris van de ambtenaren is de laatse 10 jaar, gekeken naar de inflatie, niet gecompenseerd. Hoe durft de VNG te te roepen dat de salarissen evenredig zijn mee gestegen in die tijd. Zelf 6% compenseert nog onvoldoende. De bonden moeten nu echt maar eens laten zien dat het menens is.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners