of 61869 LinkedIn

Gemeentelijke investeringen in grond stagneren

De opgave om meer woningen te bouwen vertaalt zich nog maar zeer beperkt in extra investeringen van gemeenten. Extra investeringen in grondexploitaties om invulling te geven aan de Woonagenda blijken in elk geval niet uit hun financiële cijfers tot en met het derde kwartaal van 2018. Dat concludeert de Delftse hoogleraar Willem Korthals Altes op basis van de gemeentelijke financiële gegevens tot en met het derde kwartaal.

De opgave om meer woningen te bouwen vertaalt zich nog maar zeer beperkt in extra investeringen van gemeenten. Extra investeringen in grondexploitaties om invulling te geven aan de Woonagenda blijken in elk geval niet uit hun financiële cijfers tot en met het derde kwartaal van 2018.

Daling lasten

Dat concludeert de Delftse hoogleraar Willem Korthals Altes op basis van de gemeentelijke financiële gegevens tot en met het derde kwartaal.

Niet alleen de lasten van de aankoop gronden, maar ook voor bouw- en woonrijp maken (duurzame goederen) blijven achter bij de periode 2010-2013.

Op het gebied van wonen, waar er in mei 2018 door minister Ollongren van Binnenlandse Zaken een Nationale woonagenda is gepresenteerd om de woningbouw aan te zwengelen, daalden de lasten van verwerving grond en investeringen in duurzame goederen met 2,5 procent van 487 miljoen (2017) naar 475 miljoen euro dit jaar.

 

Positief saldo

De opbrengsten van de verkoop van gronden zijn wel hoger dan in alle jaren – vanaf 2010 – waarvan die cijfers beschikbaar zijn. Ten opzichte van 2017 – toen er een record-positief saldo van meer dan een miljard euro werd geboekt –, is het nu opgegeven saldo volgens Korthals Altes nog hoger. ‘De vraag blijft echter wat het resultaat zal worden na de opstelling van de rekening en herwaardering van grondexploitaties na afloop van het jaar’, zegt hij.

Niet alle gemeenten doen het overigens goed. Ongeveer een derde van de gemeenten rapporteert over de eerste drie kwartalen van dit jaar een negatief saldo. Maar gemiddeld per gemeente is het negatieve saldo van 1,4 miljoen euro beduidend lager dan het gemiddeld positieve saldo van 4,3 miljoen euro van de andere gemeenten.

 

 

Provincies

Het merendeel van de provincies laat een positief saldo zien. Wel is duidelijk dat activiteiten in Friesland, Groningen en Drenthe, Zeeland en Limburg wat betreft grondexploitaties met woningen achter blijven bij de andere provincies. Wat betreft fysieke bedrijfsinfrastructuur sluit Limburg wel aan bij de provincies met meer activiteiten. Opmerkelijk is volgens de hoogleraar van de TU Delft dat gemeenten op het gebied van wel extra investeren: de som van de lasten voor het verwerven van grond en het bouw- en woonrijp maken ervan steeg met ruim 70 procent van 98 miljoen naar 170 miljoen euro.

 

 

 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door J. de NIet (fin. adviseur) op
Dit hangt natuurlijk samen met de duurzame ladder waarin geeist wordt dat gemeenten eerst binnenstedelijke locaties ontwikkelen. Gemeenten zijn daarom niet meer zo happig op bouwen in het weiland. Projectontwikkelaars daarentegen wel omdat daar de meeste winst te behalen valt. Door de afgelopen periode weten we dat de markt het woningtekort niet oplost. Daarom moet de overheid meer doorzettingsmacht krijgen om bouwen - m.n. ook in het kleine segment voor starters, studenten, alleenstaanden en -gaanden, statushouders, aow-ers enzovoorts - van de grond te krijgen. Dat houdt m.i. in dat besluiten over het omzetten van bedrijfs- en kantoorruimtes naar woningen, nog maar 1 i.p.v. 2 rechtsgangen krijgt (direct beroep RvSt). Dat onteigening t.b.v. woningbouw gemakkelijker en vooral sneller moet verlopen maar met 150% compensatie voor de grondeigenaar ipv. 100% nu.
Door H. Wiersma (n.v.t.) op
Aankoop van grond door gemeenten, zonder dat te veel risico wordt gelopen, is alleen mogelijk als vooraf samen met realiserende partijen een overeenkomst kan worden gesloten over de uitvoering van nieuwbouwplannen.
Door Hélène K op
Waarschijnlijk hangt de hoge opbrengst van de verkoop van grond te maken met het niet-realiseren van woningen in de goedkope sociale sector. Aan dat soort woningen is nu en vooral in de toekomst grote behoefte aan en een enorm tekort!