Oneigenlijk gebruik
Het debat over de hondenbelasting werd onlangs gehouden naar aanleiding van een burgerinitiatief, dat door 60.000 mensen werd ondertekend. De voorstanders van de afschaffing van de hondenbelasting wezen erop dat veel gemeenten deze belasting al niet meer innen. De gemeenten die dat wel doen, voegen het geld vaak toe aan de algemene middelen. Dat is in hun ogen een oneigenlijk gebruik van deze belasting. (ANP)