of 64120 LinkedIn

Gemeentelijke grondbedrijven kunnen 3 miljard verliezen

De gemeentelijke verliezen op ruimtelijke plannen kan oplopen tot 2,9 miljard euro. Gemeenten kunnen dit verlies opvangen uit hun reserves of bezuinigingen.
7 reacties
De gemeentelijke verliezen op ruimtelijke plannen kunnen de komende jaren oplopen tot 2,9 miljard euro. De meeste gemeenten kunnen een dergelijk verlies opvangen uit hun reserves, sommige gemeenten zullen extra moeten bezuinigen.

Onderzoek
Dat concludeert financieel adviesbureau Deloitte op basis van een onderzoek in opdracht van de ministeries van Infrastructuur en Milieu, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Opvangen
Vorig jaar bleek dat gemeenten voor 1 miljard euro aan directe verliezen moesten inboeken. Zij  hebben dat inmiddels voor 760 miljoen euro gedaan, maar nu blijken er nieuwe directe opgaven te liggen voor 1 miljard euro. Dat moeten gemeenten de komende jaren opvangen. Beide bewindslieden beklemtonen dat gemeenten als eerste verantwoordelijk zijn voor het te voeren grondbeleid.

Artikel 12
In het rapport wordt geconstateerd dat het aantal potentiële artikel 12 gemeenten kan oplopen naar 35. Beide ministers merken echter hierbij op dat in de praktijk dat tot nu toe niet zichtbaar is. In 2011 hebben 3 gemeenten een aanvullende uitkering artikel 12 aangevraagd. Bij geen van deze gemeenten was het gevoerde grondbeleid de (hoofd)oorzaak.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Piet (consultant) op
LOEK, seniorplaneconoom. Politiek den Haag heeft geen centjes meer om het voortouw te nemen. De Overdrachtsbelasting is sterk verlaagd, kostte de Overheid honderden miljoenen. Hielp overigens niets. Er zijn zoals bekend andere financiele prioriteiten.Overigens ook andere maatregelen zullen thans niet helpen. Als de gezamenlijke Euopese Overheden er in slagen de schulden/bankencrisis te beheersen en de mensen gaan weer vertrouwen krijgen komt de woningmarkt vanzelf weer. Maar eerst zullen de prijzen verder (moeten) dalen, de Gemeenten goedkoper gaan werken, waardoor de grondp[rijzen weer normaal worden.Prachtige taak voor U als senior planeconoom om daar eens een steentje aan te gaan bijdragen. En dan zal de achtergebleven vraaginvulling van ca 8 a 10 jr wel zorgen dat de Gemeentelijke gronden weer worden verkocht.Kortom s.v.p.niet zo snel tegen de Centrale Overheid gaan aanleunen, want uiteindelijk zijn wij dat allen gezamenlijk!
Door Loek (Senior planeconoom) op
Alles hangt af van de maatregelen die de centrale overheid gaat ontwikkelen om de bouwsector weer te stimuleren. Gebeurt dit niet dan hebben gemeenten inderdaa een groot probleem. Wanneer neemt de p[olitiek in Den Haag het voortouw?????
Door H. Wiersma (gepens.) op
Gokken met grond brengt risico's met zich mee. (Sommige) gemeenten hebben daarvan jaren geprofiteerd, maar zijn financieel gezien nu duidelijk aan de beurt door renteverliezen en afwaarderingen van gronden. Het zelfstandig aankopen van grond en ontwikkelen van woningbouwprojecten is geen terrein voor gemeenten. Dat moet je normaal gesproken overlaten aan projectontwikkelaars en corporaties. Daar is tientallen jaren geleden al voor gewaarschuwd.
Door Klaas (adviseur) op
Probleem bij gemeenten met een grote grondpositie is dat er een groot vermogensbeslag is dat inderdaad niet te gelde is te maken. Ook heeft men bij de aankoop in de laatste 5 jaar op het verkeerde paard gewed. De tendens van krimp werd toen al duidelijk zichtbaar en renovatie van binnenstedelijke gebieden zou voorrang moeten hebben. Maar deze visie werd en wordt in blinde ambitie niet gedeeld. Gevolg is dat koste wat het kost met wet en regelgeving (bestemmingsplannen) een uitbreidingsgebied op commerciële waarde gewaardeerd moet blijven. Men hoeft dan geen verlies te nemen hetgeen door projectontwikkelaars inmiddels wel is gebeurd. De ballon is nog gevuld met lucht, de gemeentelijke ballon is nog niet leeggelopen. Mochten bestuurders de durf lef en wijsheid hebben dan zou inderdaad het aantal nederlandse Griekenlanden (art 12) toenemen en zouden grote verliezen moeten worden genomen waar de burgers van betreffende gemeenten behoorlijk van "schrikken"
Door p op
@Jager

Volgens mij waardeer je in je begroting ook het grondbezit. Als de prijzen van de grond dalen/ projecten vinden geen doorgang moet je afwaarderen. Immers je krijgt (een gedeelte) van het geld niet terug. En als je het geld dat tijdelijk in grond is gestald ook weer ergens anders voor wilde gebruiken, dan heb je een probleem. Dan hoef je je nog geenees rijk te hebben gerekend.

Verschilt overigens niet van vele huiseigenaren op dit moment die bijvoorbeeld gedacht hadden hun huis als pensioen te gebruiken

Door Jan Jager (Burger) op
Mag ik even kwijt niets van dit artikel te begrijpen? Waarin zit dat verlies van die gemeenten dan precies? Is het speculatief boekhouden soms? De mogelijke opbrengsten van grond al inboeken op de meerjaren begroting? Dat is m.i. valsheid in geschrifte en dus een misdrijf! Bestaat er nog zoiets als ruimtelijke ordening? Dat is niet het bebouwen van omliggende gronden en het weer eens openen van industirele gebieden en/of bedrijfsterreinen. Het beheer en behoud van leefruimte is feitelijk een eerste vereiste. Het belang der burgerij dient gediend. O ja joh? Wat dat allemaal landschappelijk betekent kunt u afleiden uit een rit van bijvoorbeeld Utrecht naar Eindhoven. Volkomen verpest.
Klagende gemeenten? De meeste bestuurders zouden voor de rechter moeten verschijnen, maar die hebben verschoning niet waar? We worden bestuurd door knoeiers en malafide figuren. Dat is de werkelijkheid.
Door Piet (Consultant) op
Nu maar hopen dat de Gemeenten goed en eerlijk hebben meegewerkt aan het onderzoek, middels goed onderbouwde cijfers en vooral betrouwbare parameters???
Als het uitgangspunt bijvoorbeeld was dat de voorraad industrie trieterrein over 5 jr vol gebouwd is,terwijl dit bijvoorbeeld 15 jr moet zijn is er al een giga verschil!

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners