of 63372 LinkedIn

Gemeente hoeft minder geld te stallen bij rijk

Gemeenten (maar ook provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen) zijn sinds 2013 verplicht om hun overtollige liquide middelen aan te houden in de schatkist bij het rijk. Ze mogen alleen positieve banksaldi voor het betalingsverkeer op eigen bankrekeningen aanhouden. Voor de omvang daarvan was een drempelbedrag ingesteld. Dat drempelbedrag was gesteld op  0,75 procent van het begrotingstotaal.

Vanaf 1 juli 2021 hoeven gemeenten minder overtollige middelen te stallen bij het rijk. De drempel voor het verplicht schatkistbankieren wordt verhoogd. Dat moet de administratieve lasten voor gemeenten verlichten.

Gemeenten (maar ook provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen) zijn sinds 2013 verplicht om hun overtollige liquide middelen aan te houden in de schatkist bij het rijk. Ze mogen alleen positieve banksaldi voor het betalingsverkeer op eigen bankrekeningen aanhouden. Voor de omvang daarvan was een drempelbedrag ingesteld. Dat drempelbedrag was gesteld op  0,75 procent van het begrotingstotaal. Als in over een periode van 3 maanden de positieve saldi van de bankrekeningen dat drempelbedrag dreigen te overschrijden, dan moet een gemeente het meerdere storten op de rekening bij de schatkist van het rijk.


Te krappe drempel
Uit een evaluatie van het schatkistbankieren is echter gebleken dat de huidige drempel voor het schatkistbankieren te krap was vastgesteld. In plaats dat alleen overtollige liquide middelen in de schatkist belanden, moeten gemeenten bij de huidige drempel met grote regelmaat ook geld voor het normale betalingsverkeer bij de schatkist stallen. Dat veroorzaakt onnodige administratieve lasten. Met de verhoging van de drempel per 1 juli behoren die onnodige administratieve lasten tot het verleden.

Minimumbedrag
De drempel voor het schatkistbankieren gaat van 0,75 naar 2 procent van het begrotingstotaal – met een minimum van 1 miljoen euro. Nu is dat nog 250.000 euro. Voor gemeenten met een begrotingstotaal van 500 miljoen euro of meer wordt de drempel 10 miljoen euro plus 0,2 procent van het deel van het begrotingstotaal dat de 500 miljoen euro te boven gaat. Dat hebben de fondsbeheerders Binnenlandse Zaken en Financiën met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de koepelorganisaties van de provincies en de waterschappen afgesproken.

Onveilig
Doel van het schatkistbankieren een lagere EMU-schuld van Nederland. Die EMU-schuld hoort volgens het Verdrag van de Europese Unie lager te zijn dan 60 procent van het bbp. Voor het berekenen van deze EMU-schuld mogen onderlinge schulden en tegoeden van de centrale overheid en de gemeenten (provincies en waterschappen) worden verrekend. Een andere reden voor de invoering van het schatkistbankieren was het voorkomen van onveilige beleggingen door decentrale overheden. Door de overtollige liquide middelen  bij de schatkist aan te houden, lopen ze geen risico dat dit geld door bijvoorbeeld een faillissement van een financiële instelling in rook op gaat. Nadeel is wel dat decentrale overheden minder rendement halen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Peter (treasurer) op
Ben benieuwd hoe snel de BNG reageert met aanpassing van de contracten
Door Harry (Treasurer) op
Dit werd heel hard tijd.
Door A. Willemsen op
haha, rendement halen...... hoe dan?
Door Spijker (n.v.t.) op
De gemeenten zitten allemaal op zwart zaad dus valt er weinig door te sluizen.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners