of 59190 LinkedIn

Gemeente Enschede verzuimt innen eigen bijdrage Wmo

Ongeveer 3500 Wmo-cliënten hebben een betalingsachterstand opgelopen in hun eigen bijdrage, omdat de gemeente Enschede door een fout heeft verzuimd hen facturen te sturen of de automatische incasso af te schrijven.

Ongeveer 3500 inwoners van Enschede hebben een betalingsachterstand opgelopen, omdat de gemeente Enschede door een systeemfout maandenlang de eigen bijdrage voor de Wmo niet heeft geïnd. De SP spreekt er schande van.

In mei al signalen
De gemeente Enschede heeft verzuimd Wmo-gegevens van overgangscliënten naar het Centraal Administratiekantoor (CAK) te sturen, waardoor 3500 cliënten flinke betalingsachterstanden hebben opgelopen. De SP kreeg in mei al signalen van cliënten dat zij geen rekening hadden ontvangen of dat de automatische incasso niet was afgeschreven. SP-raadslid Annelies Futselaar stelde destijds vragen over de zaak. Wethouder Jurgen van Houdt (CU) legde de fout toen nog bij de zorgorganisaties. ‘Ik heb gebeld met die zorgorganisaties en die vertelden mij dat de fout toch echt bij de gemeente lag.’

Schandalig
Futselaar besloot de zaak over het reces heen te tillen en voor de raadscommissievergadering van 31 augustus te agenderen tot ze afgelopen week van het college bericht kreeg dat ze nog eens naar de zaak hadden gekeken, omdat er zoveel klachten binnenkwamen. ‘Ik vind het kwalijk dat de gemeente de fout na tips van cliënten die notabene gewoon willen betalen zonder onderzoek meteen bij zorgorganisaties neerlegt. Schandalig dat ze dan ook na mijn vragen nog zeggen dat geen fout is gemaakt. Dan heb je ze niet goed op een rij.’

Systeemfout
In een brief aan de cliënten heeft de gemeente Enschede zijn fout inmiddels erkend en het leveren van de gegevens met spoed en met extra mankracht opgepakt. Oorzaak van de fout was dat twee informatiesystemen niet goed met elkaar communiceerden. ‘De aansluiting tussen de systemen van de gemeente enerzijds en het CAK anderzijds voor wat betreft de eigen bijdrage, functioneerde niet adequaat’, schrijft het college in een raadsbrief.

Schuld groot woord
Een gemeentewoordvoerder vindt  “schuld” een groot woord, gevraagd naar de reden dat die eerst bij de zorgorganisaties werd gelegd. ‘Iedereen heeft met de Wmo-wijziging te maken gehad. We hadden afspraken met zorgorganisaties gemaakt over de overgangsclienten. Zij zouden hen aanmelden bij het CAK.  De gegevens van cliënten met ondersteuning in het huishouden zou de gemeente doorgeven vanaf 1 april. Ten tijde van de SP-raadsvragen konden we de systeemfout nog niet goed traceren. Bij de zorgorganisaties liep het ook niet 100 procent.’

Het woordje "ook"
Futselaar valt over het woordje “ook” dat ook in de raadsbrief staat en waarmee de gemeente eigenlijk zegt dat de zorgorganisaties net zo goed blaam treft. ‘De manier waarop het college schuld erkent vind ik niet voldoende, want met dat woordje zwakken ze dat weer af.’ Futselaar wil alsnog weten hoe de fout heeft kunnen ontstaan, wat het voor de financiële situatie van Wmo-clienten betekent en hoe wordt voorkomen dat dit weer gebeurt. ‘Ik wil goed worden geïnformeerd over de voortgang en ook weten waarom niet eerder naar klachten van cliënten is geluisterd.’

Fout eind augustus hersteld
Het college verwacht dat alle gegevens eind juli opnieuw naar het CAK zullen zijn verzonden. Daarna duurt het nog drie tot vier weken voordat het CAK de gegevens heeft verwerkt. Eind augustus zou iedereen de factuur voor de eigen bijdrage moeten hebben ontvangen. Bij betalingsproblemen kunnen mensen contact opnemen met het wijkteam.

Financiële problemen
Futselaar kan zich voorstellen dat cliënten door de fout in financiële problemen komen. ‘Niet iedereen heeft het meteen gemerkt en niet iedereen kan het bedrag achter de hand houden. Het gaat om eigen bijdragen van 40 tot 200 euro per maand. Als je een half jaar niet hebt betaald, is dat een flinke achterstand. Je kunt wel ondersteuning en een betalingsregeling toezeggen, maar die mensen moeten het toch betalen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door rijndert doting (consultant.) op
De F. is weer in de maand. Dit keer staat de F. voor
Futselaar of moeten wij zeggen knutselaar?
Mevrouw Futselaar struikelt over het woordje "ook".
De gemeente moet de schuld niet "ook" bij de zorg
instellingen neerleggen. Alsof de zorg in nederland
geen prioriteit stelt aan het genereren van geld.
Ga je huiswerk doen Annelies!
Door JaapvV (adviseur, o.a. voorzieningen) op
..op naar de volgende rechtszaak..
Door JHAGM Sneuf van Toetellaere (bd) op
Helaas, de C is weer geen garantie voor betrouwbaarheid, rechtvaardigheid en eerlijkheid.....Balken en splinters weet U nog? Heer van Houdt....

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners