of 64707 LinkedIn

Gemeente Den Haag overschat effect citymarketing

Jaarlijks steekt de gemeente Den Haag 65 miljoen euro in het stimuleren van de lokale economie. De Rekenkamer Den Haag heeft sterke twijfels of die investeringen wel iets opleveren.In het rapport Tel uit je Winst is de lokale rekenkamer bijzonder kritisch over het gevoerde economisch beleid van de stad.

Jaarlijks steekt de gemeente Den Haag 65 miljoen euro in het stimuleren van de lokale economie. De Rekenkamer Den Haag heeft sterke twijfels of die investeringen wel iets opleveren.

 

In het rapport Tel uit je Winst is de lokale rekenkamer bijzonder kritisch over het gevoerde economisch beleid van de stad.

 

Stimuleren toerisme

De Rekenkamer onderzocht wat de investering in het economisch beleid de stad heeft opgeleverd. Het gaat bijvoorbeeld om geld dat is gegaan naar het stimuleren van het toerisme in Den Haag.  

Het is volgens de Rekenkamer onduidelijk of de tientallen miljoenen euro's die Den Haag inzet om de lokale economie te stimuleren en de werkgelegenheid te laten groeien, wel wat opleveren. Ook is het voor de gemeenteraad onvoldoende duidelijk wat de doelen van het economisch beleid zijn en is nauwelijks te controleren of de gestelde doelen worden bereikt. De doelen in het economisch beleid zijn soms vaag omschreven, zoals: 'De koek moet groter' en 'Een forse kwaliteitsimpuls geven aan de branding en marketing van Den Haag', zonder daarbij toe te lichten wat hiermee bedoeld wordt,' concludeert de Rekenkamer.

 

Citydressing

Ook bevat het beleid veelal onduidelijke begrippen die voor meerdere interpretaties vatbaar zijn. Voorbeelden hiervan zijn citydressing, StartupDelta, fieldlabs en creatieve ecosystemen. Niet alleen is onduidelijk welk geld voor welk doel bestemd is, minstens zo kritisch is de Rekenkamer over het effect ervan. Toeristische activiteiten en evenementen trekken weliswaar zowel lokale, regionale, als (inter)nationale bezoekers aan, maar de economische impact van sport- en cultuurevenementen wordt volgens de onderzoekers veelal overschat.

 

Bredere inzet

De Rekenkamer adviseert de gemeente om bij het maken van nieuw economisch beleid concrete doelen te stellen zodat de raad kan controleren of die doelen daadwerkelijk worden bereikt. Ook moet het college beter onderbouwen welk geld wordt ingezet voor welke doelen. Het college heeft aangegeven die aanbevelingen over te zullen in de nieuwe economische visie. Wel bestrijdt het college dat er 65 miljoen euro per jaar door de raad  beschikbaar wordt gesteld voor de agenda’s Kenniseconomie en Stedelijke Economie. Die beschikbaar gestelde middelen voor die agenda’s liggen volgens het college ‘aanzienlijk lager.’ Het geld zou breder worden ingezet.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Michel op
Als men de openingstijden verruimt in de winkelcentra/straten, en de horeca meer ruimte geeft. Moet het wel goed komen in Den Haag.
Door Michel op
Als men de openingstijden verruimt in de winkelcentra/straten, en de horeca meer ruimte geeft. Moet het wel goed komen in Den Haag.