of 64621 LinkedIn

Gelderland hoeft onderzoek naar declaraties niet vrij te geven

De provincie Gelderland hoeft een quickscan naar het declaratiegedrag van Gelderse bestuurders niet vrij te geven, heeft de Raad van State bepaald.

Het college van Gedeputeerde Staten in Gelderland hoeft de declaraties die ze geheim wil houden, definitief niet openbaar te maken. Dat heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald.

Declaratiegedrag provinciebestuur

Al jaren voert voormalig Statenlid Toine van Bergen uit Nijmegen strijd over het declaratiegedrag van het provinciebestuur. In 2008 werd een Quickscan gehouden naar de declaraties van het college van gedeputeerde staten. Deze werd echter maar voor een deel bekend gemaakt. Sindsdien probeert Van Bergen het gehele rapport boven tafel te krijgen.

Rechtbank Arnhem
Begin juli vorig jaar vond het Statenlid de rechtbank in Arnhem aan zijn zijde. Die bepaalde dat de provincie het stuk openbaar moest maken. De provincie stapte daarop naar de Raad van State, die in een voorlopige voorziening bepaalde dat het onderzoek in ieder geval niet vrijgegeven hoefde te worden tot de definitieve uitspraak.
 

Persoonlijke beleidsopvattingen

Nu is de Raad dus tot het besluit gekomen dat de niet gepubliceerde delen van de quickscan naar het declaratiegedrag van de Gelderse bestuurders definitief niet vrijgegeven hoeft te worden. Naar het oordeel van de Raad van State staan in paragrafen van de Quick Scan opvattingen, voorstellen, aanbevelingen en conclusies van de opsteller van het document, waardoor deze persoonlijke beleidsopvattingen bevatten. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen hoeft op grond van de Wet openbaarheid van bestuur niet te worden verstrekt. Ook een beoordeling van de quickscan door een ambtenaar hoeft niet te worden verstrekt, omdat deze een “samenhangend geheel” vormen met de andere informatie.

Vrijelijk van gedachten wisselen
Het voorstel van Van Bergen om de informatie op zo’n manier te verstrekken dat deze niet tot personen herleidbaar zou zijn, werd door de Raad evenmin gehonoreerd. De RvS oordeelde dat “binnen een bestuursorgaan vrijelijk van gedachten moet kunnen worden gewisseld, zonder dat de verantwoordelijke bestuurder daarop naderhand kan worden aangesproken.” 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Henk Pot (Adviseur burgerparticipatie) op
De uitspraak van de Raad van State geeft weer dat er gesjoemeld is met de declaraties, ik kan geen ander argument vinden om een deel van de quickscan niet vrij te geven. Natuurlijk moeten privé opmerkingen van bestuurders beschermd worden. Maar het declareren kan gemakkelijk daarvan losgekoppeld worden. Een nieuwe deuk in het vertrouwen in onze bestuurders.
Door Kop op
De Raad van State is niet een onafhankelijk rechtsorgaan, maar onderdeel van de bestuurderskliek.

Oud bestuurders kunnen zomaar staatsraad worden. Juridische competentie strekt tot aanbeveling, maar is geen vereiste. En zo kan het gebeuren dat de rechtspraak de bestuurselite de hand boven het hoofd houdt.
Door Kritisch burger op
Wat een sjoemel argument. Alles wat met openbaar bestuur te maken heeft, is in het kader van de WOB transparant en dus voor inzage en openbaarheid vatbaar. Het feit dat dit niet gebeurt, geeft aan dat er zich situaties hebben voorgedaan die het daglicht kennelijk niet kunnen verdragen. De passages inzake het vrijelijk van gedachten wisselen, kunnen achterwege blijven, maar het verantwoorden van declaraties is wel degelijk een zaak die de belastingbetaler aangaat. Terecht dat van Bergen dit boven tafel wil krijgen; dat bestuurders op hun financiele daden en verantwoordelijkeden worden aangesproken lijkt me evident.
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Een zeer begrijpelijke uitspraak van de Raad van State. Als persoonlijke beleidsopvatting ook al openbaar moeten zijn, komt er niets meer tot stand.
Door Henri Okken (Klokkenluider misbruik praktijken Hoogeveen &Drenthe.) op
Van crisis geen sprake. De bevolking word een rad voor ogen gedraaid. De grootste crisis ,nadelige gevolgen is het corruptie proces!. Geheimhouding van dubieuze declaraties en wachtgelden. Het zwalkende belijd dat miljarden op slurpt. Op alle fronten is het een grote puinhoop. De (schutting} tussen de politiek en de burgers staat op kantelen!. De druk word te groot en de gevolgen worden kenbaar!. De politiek geeft niet thuis, en is op sterven na dood!. Gewoon recht voor z'n raap. H. Okken. Drenthe.

Vacatures

Klik hier voor alle vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners