of 59250 LinkedIn

Gelderland draait subsidiekraan voor sport en welzijn dicht

De nieuwe beleidslijn treft behalve enkele grote organisaties, ook kleinere clubs zoals de Kleine Kernen Gelderland. De structurele subsidies voor welzijnsorganisaties komen eind dit jaar te vervallen. In totaal gaat het daarbij om een bedrag van 6,5 miljoen euro.

Gelderland kapt met het verstrekken van vaste subsidies voor sport en welzijn. Tal van grote organisaties raken daardoor zelfs miljoenen euro’s kwijt. De provincie wil af van alle vaste sport- en welzijnssubsidies. Het afstoten van die structurele subsidies spoort met het zich meer concentreren van de provincie op de provinciale kerntaken ruimte, milieu, economie en leefbaarheid.

Boekhoudsubsidies
De nieuwe beleidslijn treft behalve enkele grote organisaties, ook kleinere clubs zoals de Kleine Kernen Gelderland. De structurele subsidies voor welzijnsorganisaties komen eind dit jaar te vervallen. In totaal gaat het daarbij om een bedrag van 6,5 miljoen euro. Voor welzijnsorganisatie Spectrum betekent dat dat 3,4 miljoen euro aan zogeheten boekhoudsubsidie verloren gaat. De nieuwe regeling treft ook de Gelderse sportwereld. Die tak ziet 1,9 miljoen euro aan vaste subsidies verdwijnen. Getroffen zijn met name de Gelderse Sportfederatie en Topsport Gelderland.

Op projectbasis
Volgens een woordvoerster van de provincie kunnen de sport- en welzijnsorganisaties in de toekomst nog wel subsidie aanvragen voor projecten die bijdragen aan het leefbaarheidsbeleid  van de provincie. ‘Maar dat is dus alleen nog op projectbasis’, zegt ze. Voor leefbaarheid is een subsidiepot van ongeveer 25 miljoen euro beschikbaar. In het programma Gelderland Sport! 2016-2019 hebben Provinciale Staten de nieuwe beleidsambities voor sport vastgesteld. Op voorhand is niet aangegeven met welke partijen de provincie deze ambities wil gaan realiseren. ‘Dat betekent ook dat de subsidies die in het kader van de vorige coalitieperiode jaarlijks verstrekt zijn, niet vanzelfsprekend doorlopen’, aldus de provincie.

Topsport
In het coalitieakkoord van het college van Gedeputeerde Staten staat dat zij zoekt naar samenwerking met verschillende partners en partijen in de samenleving. Daarbij kijkt men ook in hoeverre het bestaande financiële instrumentarium past bij de uitvoering van de kerntaken van de provincie. Het college van GS heeft, met de afspraken in het coalitieakkoord als leidraad, besloten om de structurele subsidierelatie met de Gelderse Sport Federatie en Topsport Gelderland te beëindigen per 31 december 2016. Bij de uitwerking van het programma Gelderland Sport! 2016-2019 gaat de provincie verkennen welke organisaties kunnen bijdragen aan het realiseren van de beleidsambities. Dat gebeurt overigens dan samen met verschillende partners, waaronder ook de Gelderse Sport Federatie en Topsport Gelderland.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door sandra (burger) op
Ja die Giro gaat geld opleveren, zeggen ze. Waar het terecht komt, geen idee. De start van de tour was ook niet zo lucratief als voorspeld. Wanneer gaan we de energiesubsidies afbouwen, burgers betalen veel meer dan bedrijven scheelt wel 20 miljard, daar kunnen we mooie dingen mee doen.: Ja Henk: We zijn net zo corrupt als Griekenland. Ik lach me tranen met tuiten.
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
De lonen stijgen vermoedelijk omdat er volgend jaar verkiezingen zijn en de medewerkers het toch zelf betalen.We zijn zgn. uit de crisis, de bouw trekt aan maar we weten alleen nog niet waar aan. De pensioenen zullen dalen omdat die mensen toch niet staken. In principe ben ik een tegenstander van subsidies maar het wordt nu wel heel snel afgebouwd. Na de verkiezingen 2017 is zelfs puin ruimen niet meer aan de orde; dat wordt puin stapelen. Het bespaarde geld kunnen we inleveren bij Rutte/Samson die weten meer bestemmingen dan wij. Maar klagen mag niet wanneer de spoeling dun wordt en schraalhans keukenmeester voor velen. Griekenland is slechts de proeftuin ondanks dat daar het beleid ook niet klopte.
Door Pieter Buisman op
Dit is niet de enige subsidiekraan die wordt gedraaid. Positief gevolg: het wekt creativiteit en ondernemerschap op en maakt duidelijk waaraan echt behoefte is en mensen ook wat voor hebben. Ontdek meer over hoe met minder geld meer te bereiken op www.geldstromendoordewijk.nl/festijn
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Van mij mag je best bezuinigen op subsidies maar ik wil me van harte aansluiten bij de opmerking van August Biels over de Giro. Voor ieder evenement dat georganiseerd wordt vraagt de overheid leges maar voor de Giro moeten wij bakken met geld neerleggen, terwijl die gedrogeerde wieltjesplakkers alleen maar bakken met overlast met zich meebrengen.
Door Rullens (Adviseur) op
Ik ga er dan vanuit dat het verduurzamen van sportlocaties onder het verbeteren van de leefbaarheid past. Dan kan het in 2014 ingezette beleid om sportverenigingen te stimuleren tot het nemen van energiebesparende maatregelen worden gecontinueerd.
Door Henk op
Zo kan de provincie weer beter scoren naar de grote bedrijven met subsidies voor de giro, vitesse, windmolens, etc. Hoezo geen corruptie in nederland?
Door Karel op
Sluit de kraan
Door Maarten op
Sluit me volledig aan bij de vorige reactie
Door August Biels (gewezen ICT ambtenaar) op
Grappig om dan te zien hoeveel de provincie bereid is om dan in een commercieel evenement als de Giro D'Italia te steken.

Sommigen zouden het pijnlijk, pervers of zelfs corrupt noemen. Ik vind het alleen maar grappig.