of 59250 LinkedIn

Geen strengere accountantscontrole gemeenten

Minister Dijsselbloem van Financiën acht het ‘op dit moment’ niet wenselijk om de oob-status (organisaties van openbaar belang) ook aan gemeenten, provincies en waterschappen toe te kennen.

Aan de accountantscontrole van gemeenten, provincies en waterschappen worden vooralsnog geen extra eisen gesteld. Het kabinet ziet er bij nader inzien vanaf de decentrale overheden aan te wijzen als zogeheten organisaties van openbaar belang (oob).

Minister Dijsselbloem van Financiën acht het ‘op dit moment’ niet wenselijk om de oob-status ook aan gemeenten, provincies en waterschappen toe te kennen. Het kabinet laat de Tweede Kamer weten in beginsel oog te hebben voor de bijzondere positie van decentrale overheden. Wat in die afweging een belangrijke rol speelt, zijn de stappen die met name gemeenten en provincies zelf zetten richting een betere kwaliteit van de controle.

Beter beeld cijfers
Een speciale werkgroep onder leiding van de Eindhovense wethouder Staf Depla heeft daarvoor recent advies over uitgebracht. Daarin worden bijvoorbeeld voorstellen gedaan voor de invoering van een eigen rapportage van het college over de financiële rechtmatigheid en het bewerkstellingen van een kwaliteitsimpuls voor de accountants, onder andere door een beter op de decentrale overheden gerichte opleiding. Doel van deze maatregelen is onder andere dat raadsleden een beter beeld van de cijfers in begroting en jaarrekening krijgen, waardoor ze het college beter kunnen aansturen.

Checks and balances
Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is positief over het rapport en neemt uitwerking van de adviezen ter hand, samen met het rijk en de accountantssector. Dijsselbloem verwacht dat de ‘sectorspecifieke maatregelen’ in voldoende mate leiden tot een verbetering van de checks and balances.

Woningcorporaties
Voor netbeheerders, grote pensioenfondsen, instellingen voor het wetenschapsbeleid en het merendeel van de woningcorporaties wil het kabinet wel een strenger toezichtsregime, waaronder een toets op de kwaliteit van de accountantscontrole alvorens een controleverklaring wordt afgegeven. Ook gelden aanvullende eisen ten behoeve van de onafhankelijkheid van de accountants en is er intensiever toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op de accountantsorganisatie en de accountants die controles bij oob’s uitvoeren. De controle op de jaarrekeningen moet daardoor beter worden geborgd en de foutkans wordt kleiner.

Pensioenfondsen
Op grond van de Europese regels zijn op dit moment uitsluitend beursgenoteerde ondernemingen en alle banken en verzekeraars organisatie van openbaar belang. De komende periode wordt bekeken aan welke woningcorporaties en pensioenfondsen de oob-status precies zal worden verleend.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jakov op
Om de zoveel jaar is er bij de meeste gemeenten een aanbestedingsprocedure voor de controle. De wat kleinere gemeenten doen dat dan veelal gezamenlijk. De auditcommissie is daarmee dan belast. Het accountantskantoor dat het laagste bedrag offreert ontvangt de opdracht. Ik heb bedragen gezien waarvan ik me afvraag of de accountant daarvoor goed werk kan verrichten. Daarnaast kan een hoop discussie vermeden worden wanneer de gemeente de verslaggevingsvoorschriften (BBV) goed toepast.
Door A. Willemsen op
De kosten van een strengere controle wegen niet op tegen de verbetering van de betrouwbaarheid van de controle. Sterker nog de controles slaan nu vaak al door. In een kleine gemeente zoals de onze worden bij een steekproef op inkopen net zoveel facturen getrokken als bij een grote stad. Door alle diverse controles heeft de accountant bij ons ongeveer 20%(!) van alle inkoopfacturen gezien.
Door collega op
Een strengere controle lijkt me niet zo veel belangrijker, een betere wel!
Al dat gehakketak met accountants over de waarderingsgrondslagen van voorzieningen en bezittingen kost alleen maar tijd, moeite en geld (en levert de accountants een aardige bonus aan extra uren op) en geeft op geen enkele wijze beter inzicht in de werkelijke materiële rechtmatigheid van gemeentelijke bestedingen.