of 63428 LinkedIn

Geen standaard ozb-verlaging bij plaatsing zonnepanelen

Het is weinig zinvol gemeenten te verplichten om eigenaren van woningen met zonnepanelen korting te geven op hun ozb. Dat schrijft minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) naar aanleiding van Kamervragen. Een breder ingestoken groene heffingskorting vindt ze geschikter.

Het is weinig zinvol gemeenten te verplichten om eigenaren van woningen met zonnepanelen korting te geven op hun ozb. Dat schrijft minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) naar aanleiding van Kamervragen. Een breder ingestoken groene heffingskorting vindt ze geschikter. 

Roerend goed
De discussie over de rol van zonnepanelen bij de bepaling van de ozb laaide een paar jaar geleden op in Emmen. Een inwoner van die gemeente vocht de hogere ozb aan die hem als gevolg van de nieuwe zonnepanelen op zijn dak werd opgelegd. Volgens hem betroffen de panelen een roerend goed, maar de rechter gaf hem ook in hoger beroep geen gelijk.

Drempel
Sinds die uitspraak kunnen huiseigenaren met hogere lasten worden opgescheept, terwijl ze met hun panelen juist bijdragen aan de door de gemeente gewenste verduurzaming van het woningbestand. Een drempel dus voor vergroening. Uit onderzoek bleek dat in 2018 in een op de drie gemeenten de aanwezigheid van zonnepanelen leidde tot een hogere woz-waarde, grondslag voor de ozb. In een aantal gemeenten riepen raden op om de hogere ozb voor zonnepaneelbezitters te verruilen voor een korting. Najaar 2018 kregen ze steun van de Kamerleden Lodders (VVD) en Van Weyenberg (D66). Die droegen de minister per motie op om ontmoediging tegen te gaan van huizenbezitters met duurzame ambities.

Inbreuk op autonomie
Op dit moment kunnen gemeenten via artikel 220d van de Gemeentewet al een deel van een onroerende zaak, zoals zonnepanelen, vrijstellen van ozb. Slechts een zeer beperkt aantal gemeenten doet dit, onder meer vanwege de administratieve rompslomp. Maar een verplichte vrijstelling voor de ozb vormt volgens Ollongren een ‘inbreuk op de autonomie die gemeenten reeds hebben om een deel van de waarde van de woning vrij te stellen voor de ozb en een inbreuk op de brede grondslag die gemeenten hebben voor belastingheffing’.

Scheefgroei
Daarnaast zou een vrijstelling tot scheefgroei in de belastingen kunnen leiden, omdat de waardestijging van het huis als gevolg van de zonnepanelen bij andere belastingen wel zou worden meegerekend. Zo geldt de woz-waarde van een huis ook als grondslag voor de watersysteemheffing, en daarin tellen de zonnepanelen dan weer wél mee. Ook voorziet Ollongren voor gemeenten extra uitvoeringsproblemen. Een tariefdifferentiatie kan de discussie over de hoogte van de ozb in een gemeente makkelijk ‘vertroebelen’.

Groene heffingskorting
Meer ziet Ollongren in een groene heffingskorting die de gemeente een huiseigenaar op de lokale lasten kan verstrekken. Die zou niet alleen voor zonnepanelen, maar voor meer verduurzamingsopties (zoals isolatie) kunnen gelden. Een dergelijke korting (ineens of over een reeks van jaren) is volgens de minister voor gemeenten eenvoudiger in te voeren, minder vatbaar voor juridische geschillen en bovendien transparanter.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gijs Groen (WOZmoetBETER) op
Ik vind het antwoord van de minister terecht. De installatie van zonnepanelen heeft niets met de duurzaamheid van de woning zelf te maken. De woning zelf gaat er niet langer door mee. Als we gedwongen van het gas af moeten, dan kunnen er alsnog maatregelen worden genomen de woning op een andere manier van warmte te voorzien en dat hoeven niet per se zonnepanelen te zijn. Zaken, die echt de duurzaamheid van een woning bepalen zijn de fundering, de staat van houten onderdelen, betonrot, enzovoorts. Als die zaken achteruit gaan zakt de waarde van de woning ten opzichte van vergelijkbare woningen, waar die zaken wel op orde zijn. De OZB wordt dan minder. Wordt de woning alsnog opgeknapt, dan gaat de waarde weer omhoog en moet weer meer OZB betaald worden. Zo'n verbetering in echte duurzaamheid van de woning wordt ook "bestraft" met een hogere OZB, maar bij eventuele verkoop van de opgeknapte woning betaalt zo'n investering wel degelijk uit. Een wettelijke korting op de OZB zou betekenen, dat andere woningeigenaren, ook die al zonnepanelen hebben, die korting moeten bekostigen via verhoging van het tarief.
De minister kan zich beter bezig houden met een wettelijke verbetering van de betrouwbaarheid van woningtaxaties niet alleen voor hypotheken, waar DNB en AFM al een paar jaar terug terecht om gevraagd hebben, maar vooral ook voor de WOZ. Als bovendien gezorgd wordt, dat de resultaten van de woningopnames voor de WOZ ook toegankelijk worden gemaakt voor de (statistische) computermodellen van de banken (en voor de woningeigenaren zelf), dan kan ook worden voldaan aan de nieuwe Europese richtlijn van de EBA.
Door Kees Nieuwenhuizen op
stel: waardestijging € 10.000,00, dan ozb verhoging gemeente Altena € 10,48.
Het is alleen symbolisch. En wil je voor bedragen van deze orde grote een administratief systeem optuigen met bijbehorende kosten?
Zonnepanelen zorgen toch ook voor lagere maandlasten? Daartegenover valt het bedrag van minder dan € 1,00 per maand in het niet.