of 64740 LinkedIn

Geen schatkistbankieren voor jeugdzorginstellingen

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock

Deelname van jeugdzorginstellingen aan schatkistbankieren is niet mogelijk. Zou dat wel mogelijk zijn, dan zouden de instellingen minder geld kwijt zijn aan het betalen van negatieve rente, maar volgens minister Hoekstra (Financiën, CDA) is het in strijd met de wet.

Noodzaak

Het verzoek om jeugdzorginstellingen onder te brengen bij schatkistbankieren kwam van directeur Olaf Prinsen van Jeugdzorg Nederland. Veel banken rekenen inmiddels een negatieve rente en Prinsen had aangegeven dat schatkistbankieren (waarbij het ministerie een rente rekent van 0 procent) zou voorkomen dat jeugdzorgaanbieders een negatieve rente moeten betalen over de liquide middelen die ze genoodzaakt zijn aan te houden.

 

Niet mogelijk

Deelname voor zorginstellingen is niet mogelijk, schrijft Hoekstra, ‘gegeven de huidige inrichting van het zorgstelsel, de criteria in de Comptabiliteitswet 2016 en Europese regelgeving rondom staatssteun en mededinging’.

 

Risico's verminderen

Instellingen die een publieke of wettelijke taak uitvoeren en gelden ontvangen vanuit de rijksoverheid zijn verplicht om deel te nemen aan schatkistbankieren. Ze mogen dus geen geld en vermogen buiten de schatkist aanhouden. Sinds 2013 vallen decentrale overheden hier ook onder. ‘Een belangrijke reden voor het verplicht stellen van schatkistbankieren is dat hiermee de beleggingsrisico’s waar decentrale overheden aan worden blootgesteld verminderen.’

 

Verplichting

‘Schatkistbankieren brengt voor onderwijsorganisaties de verplichting met zich mee dat zij al hun publieke middelen middels schatkistbankieren bij het Ministerie van Financiën stallen’, schrijft Hoekstra aan Prinsen. ‘Daarnaast dienen effectenportefeuilles bij de start van deelname aan schatkistbankieren te worden afgebouwd.’

 

Verantwoordelijk

Kortom: wat Prinsen wil is niet mogelijk. En het ministerie is ook niet van plan om het aantal organisaties dat wel kan deelnemen uit te breiden. 'In het geval van zorginstellingen zijn zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten verantwoordelijk voor het inkopen van voldoende zorg.'

 

Voordeel

Hoekstra is zich ervan bewust dat dit betekent dat jeudzorgaanbieders die hoge liquide middelen moeten aanhouden steeds vaker negatieve rente zullen gaan betalen. Hij wijst echter ook op een voordeel: leningen kunnen ook tegen een relatief lage rentestand worden afgesloten.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.