of 58952 LinkedIn

'Geef leraar in G4 hoger salaris'

De vier grote steden vinden dat leerkrachten in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht een hoger salaris moeten krijgen dan elders in het land. Ze pleiten in een brief aan minister Arie Slob voor invoering van een 'grotestedentoelage', zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs.
3 reacties

De vier grote steden vinden dat leerkrachten in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht een hoger salaris moeten krijgen dan elders in het land. Ze pleiten in een brief aan minister Arie Slob voor invoering van een 'grotestedentoelage', zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs.

Vaker achterstanden
'Lesgeven in een grootstedelijke context vraagt immers meer van een leraar dan lesgeven buiten de G4', stellen de vier onderwijswethouders. Ze wijzen erop dat in de grote steden meer gezinsproblematiek speelt en vaker sprake is van (taal)achterstanden. Daar komt bij dat de werkdruk hoog is doordat de tekorten al groot zijn. Ook de woonkosten in grote steden zijn hoger dan daarbuiten.

Meer budget voor zij-instromers

Het verhogen van salarissen is een van de maatregelen die wat de vier steden betreft zo snel mogelijk doorgevoerd moeten worden om het lerarentekort aan te pakken. Ze pleiten verder onder meer voor meer budget om zij-instromers te begeleiden die vanuit een andere baan in het onderwijs gaan werken. Ook vinden ze dat de minister moet kijken naar manieren om de doorstroom te verbeteren van havo en mbo naar de pabo, de hbo-opleiding voor basisschoolleerkrachten. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door p op
Het geld kost tegen de plinten-overheid weet niet waar ze projecten moet vinden om geld te investeren-want gebrek aan personeel.
Dat betekent eigenlijk gewoon dat arbeid te goedkoop is...oftewel ambtenarensalarissen OMHOOG
Door Walter Fraans op
Via uitzendbureaus zijn er makkelijk invallers te vinden zonder onderwijsbevoegdheid.

Bijv. een 62-jarige ex-manager die door werkgevers te oud wordt bevonden. Of een gepensioneerde, vriendelijke politieagent. Of een charismatische maatschappelijk werker of pedagoog, enz.

Zo'n invaller kan de orde bewaren in de klas. Daarbij kan onderwijs inhoudelijk worden overgedragen via onderwijsvideo's*, waarvan er talloze zijn te vinden op internet.

Die video's kunnen o.a. gaan over rekenen, Nederlands, Engels, aardrijkskunde, gymnastiek, zweminstructie, EHBO, studievaardigheden, studiemotivatie, beroepskeuze, pestpreventie, ethiek, omgaan met je ouders, depressiepreventie, enz.

Aanvullend kunnen er onbetaalde toezichtteams worden gevormd op scholen, elk bestaande uit zes leerlingen. Zij moeten daartoe eerst een training volgen via internet.

Dat systeem bevordert verantwoordelijkheidsgevoel, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. Grootouders kunnen die teams aansturen na e-learning daarover.

* Zoek op internet in afgelopen jaar:
"blended learning" onderzoek
"flipped classroom" voordelen nadelen
Door Hans op
Mijn broer is sinds dit nieuwe schooljaar zzp-leraar, overigens niet in een grote stad; verdient nu 2,5 tot 3 . meer dan vroeger. Kijk, dat zet zoden aan de dijk! Voor 10 of 20% meer salaris ga je echt nniet naar een grote stad: ben je gelijk al weer kwijt aan woonlasten, parkeren etc; als je dat redt.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners