of 59082 LinkedIn

'Gebruiker betaalt' bij inburgering

Op het gebied van 'Asiel, immigratie en integratie' kan er bijvoorbeeld door een andere verdeling van de verantwoordelijkheden fors worden bespaard, zo blijkt uit de Brede heroverwegingen: 'De gebruiker betaalt.'
7 reacties
Op het gebied van 'Asiel, immigratie en integratie' kan er bijvoorbeeld door een andere verdeling van de verantwoordelijkheden fors worden bespaard, zo blijkt uit de Brede heroverwegingen: 'De gebruiker betaalt.'

Zelfstudie
Gedacht wordt onder meer aan inburgering op basis van zelfstudie voor alle doelgroepen, wat ruim 334 miljoen zou opleveren. Probleem is echter dat de eigen bijdrage voor examens nu al als te hoog wordt ervaren. Werkgevers zouden als belanghebbenden ook aan de inburgering kunnen meebetalen.

Selectieve toelating

De commissie voor de heroverweging op de gebieden van asiel, immigratie en integratie denkt ook aan een selectievere toelating van vreemdelingen en verkorting van de procedures die ze moeten doorlopen, waardoor de kosten van de opvang worden verminderd.

 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door rwindt (machteloze burger) op
Cees Blijvoet • 06.04.10 12:16

U kunt ervan verzekerd zijn dat ik tot mijn middel in het gewone dagelijkse leven met alle problemen en hiaten van dien sta.

U ontkent draaglast en draagkracht van een samenleving. U ontkent de ontwikkelingen die daardoor begrijpelijk ontstaan, namelijk uitholling cohesie en solidariteit. U negeert de politieke versnippering en negatieve ontwikkelingen in dat opzicht als verder dominoeffect en verder de mega staatsschuld, die alle Nederlanders nu op te lossen hebben. Ook kijkt u weg van het feit dat er velen in de praktijk en ook binnen het openbaar bestuur, erg gemakkelijk leunen op de belastinggeld. Er staat geen geldboompje op het Binnenhof!

Een Euro kan maar een keer uitgegeven worden en hoe verdeel je de koek? . Ieder wil een groter stuk dan de koekgrootte toelaat. U negeert eerlijke verdeling bestaande middelen voor alle terreinen. Van onderwijs, veiligheid en zorg, incl. de integratiekosten en alle sociale vangnetten. Waar wilt u de kosten van uw wensen weghalen? Dus kun je domweg niet aan ieders wensen voldoen. Dat heeft totaal niets met gebrek aan een sociaal oog te maken! Een gezin die gaten met gaten vult eindigt ook bij de voedselbank. Waar wilt u dat Nederland eindigt op deze wijze? Dat is pas asociaal!
In een hoogconjunctuur met zat geld kun je aan alle wenslijstjes wellicht voldoen, maar dat is wel voltooid verleden tijd. Dat is realiteit en wat u doet is wensdenken en dat het dus allemaal vanzelf wel betaald kan worden. Boem is ho en plons is water...

Er kan met terugdringen van bureacratie wat gewonnen worden. Dat zal niet voldoende zijn voor de megabezuinigingen die er nu ook nog eens bij gekomen zijn..

U vergelijkt Nederland met de landen die u noemde? Een merkwaardig vergelijk.

Als men het via een CD niet aankan, kan met het via een lening ook leren.
De kosten voor integratie zijn zo hoog dat voormalig minister van der Laan de cijfers niet wilde openbaren.

Gaat u eens navragen wat men moet doen om een Australische paspoort te krijgen of die van Canada.

De gemeenschap waarin mensen wonen kan ook wat betekenen. Dat is meer lokale solidariteit van mensen voor mensen.

De overheid als een pinautomaat zien is het extreme andere uiterste als de menselijke ellende in allerlei landen in de wereld,, die wij helaas, helaas, niet kunnen oplossen in een van de kleinste en dichtbevolkte landen in de wereld.

Nederland scoort hoog als het gaat om middelen voor nationale en internationale solidariteit.
Hoe hoog wilt u die lat leggen en ten koste van welke andere uitgaven?
Door Cees Blijvoet op
@ rwindt.

U schrijft: "Op elk sociaal terrein zijn schrijnende gevallen. Kunnen we dat altijd en overal ondervangen blijven?"
Dat is wel erg laconiek. Zo van: waar gehakt wordt vallen spaanders, kwestie van "collateral damage". Het gaat hier wel over mensen, hoor. Als u niet bereid bent zich te verdiepen in concrete gevallen, maar alleen blijft roepen wat er allemaal niet mag worden gedaan, dan bent u zelf degene die Nederland naar de mallemoeren helpt.
U schrijft ook: "Geen gedoe met kinderoppas of vervoer etc. heb je met een CD en je hebt een enorme besparing."
Zelf heb ik wel eens een taal geleerd met uitsluitend een CD, een cursusboek, een grammatica, kranten en wat praten in winkels, maar lang niet iedereen kan dat. Bovendien had ik tijdens het studeren geen kleine kinderen om me heen lopen.
U toont een volstrekt gebrek aan interesse in hoe het leven van mensen er echt uitziet.
Is het misschien tijd dat u zelf eens een paar jaar over de grens gaat om eens te kijken hoe u het redt in het buitenland? Bijvoorbeeld in Algerije, Iran, Rusland of India - daar kunt u veel leerzame levenservaring opdoen! Ik kan het u van harte aanbevelen.
Door rwindt (machteloze burger) op
@Evert
Ik ben voorstander van een cursus op CD tegen kostprijs, of een renteloze lening als men hier niet aan wil.
Het lijkt wel of men die sector graag wil handhaven zoals die is.

Geen gedoe met kinderoppas of vervoer etc. heb je met een CD en je hebt een enorme besparing.

De andere reageerder die u aanspreekt stelt niet dat iedereen die hier binnenkomt op de sociale vangnetten passief leunt, wel sterk bovengemiddeld.

Op elk sociaal terrein zijn schrijnende gevallen. Kunnen we dat altijd en overal ondervangen blijven? Het gaat wel om een redelijke balans waaraan je de beschikbare middelen besteedt. Die is nu volkomen scheef.

Verder zal de draaglast en draaglast van een samenleving eindelijk eens serieus genomen moeten worden. Wie persoonlijk schrijnende situaties meemaakt vindt dat deze dan maar een uitzondering moet vormen. Opgeteld kun je dus niets veranderen!

Kosten van integratie drukken onevenredig op het gehele sociale budget.
Los van het feit dat de grote introom in enkele decennia een absorberingsgrens heeft bereikt qua vervreemding.
Elk paspoort betekent meer paspoorten, omdat eerste en volgende generaties vaak ook weer partners van elders halen. Dat betekent weer een 6000 Euro of meer inburgeringskosten en nog meer vervreemding.

De sociale huurmarkt heeft bijvoorbeeld nooit naar het aantal nieuwe paspoorten die in die sector terecht komen, bijgebouwd. De taalachterstanden bij kinderen drukken op de onderwijsbudgetten.

In de campagnes vermijden partijen liever deze heikele punten. Kost stemmen. Je hoort wel over zaken als AOW en de hypotheekrente en rekeningrijden..

Nu zul je toch met allerlei maatregelen betere verhoudingen moeten krijgen binnen de algemene middelen en daarmee ook instroom ontmoedigen, willen we verdere maatschappelijke en politieke onrust vermijden en geen Griekse toestanden hier krijgen, omdat iedereen bezuinigingen nodig vindt, maar niet als deze te dicht bijkomen.
Door Evert op
even voor de machteloze burger(en de oud-bijstsndsconsulent) dit:
Een buitenlandse kwam door het faillissement van DSB op straat te staan. Ze kreeg van UWV wel e faillissementsuitkeing, maar géén WW; betrokkene had nauwelijks een arbeidsverleden. Ook de Sociale Dienst
kwam niet in aanmerkin, want...bij de afgifte van de verblijfsvergunning is bepaald "Eerste 5 jaar geen Bijstand''
kortom, betrokkene is een nugger.
Inschrijving bij UWV/CWI bleek niet nodig: Ze vond binnen een maand elders werk, werk dat ze 10 uur per dag doet om op hzelfde inkomen uit te komen als bij DSB
gevolg: Oververmoeid thuis én dan nog 3x per week 3 uurtjes inburgeingscursus.
Een cursus met een eigen bijdrage van € 270. En nu is er een stel hoge pieten die dat wil veranderen? Zijn ze nou helemaal!!
De heren kijken alleen naar de mogelijkheden en niet naar de omstandigheden waarin ''men'' leeft.
het gevolg daar weer van is: Hogere lasten
op schouders van toch al zwakkeren, dat is niet sociaal, dat is a-sociaal.
waar dan bijkomt dat dit voorstel in de campagne ''dankbaar'' omarmt zal worden dor wilders. En, geloof het of niet, buitenlanders met eén zonder Nederlands paspoort en stemrecht weten heel goed dat ze niet bij Wilders' PVV moeten zijn, noch bij de TON van Rita.
Door rwindt (machteloze burger) op
Tja... en wat de voormalig bijstandsconsulent opmerkt wordt voor een groot deel van overige Nederlanders pijnlijk collectief gevoeld. Cohesie en solidariteit komen door voortzetting van (vermeend sociaal) beleid steeds meer onder druk te staan en als alleen dan PVV tegendruk biedt, vluchten veel kiezers daar naartoe. Vervolgens wordt hen die "keuze" verweten. De partijen hebben geluk dat de PVV doorschiet, anders werden ze weggeblazen!

In de campagnes verandert niks sinds 2002. Men tornt niet of weinig aan de mega integratiekosten. Geld pompen in ongemotiveerdheid blijft sociale prioriteit.
Die aanzienlijke groep gaat schuilen bij de partij die hen ontziet ter linker zijde politiek spectrum.
Lijsttrekkers blijven weg van het gegeven dat er een bovengrens zit tussen draaglast en draagkracht in een samenleving. Die is hoog hier, maar wordt naar nog hoger gepushed, omdat de brede politiek om electorale redenen zich er niet aan wil branden en dit liever aan de PVV overlaat.
Dan kleuren zij fatsoenlijker (denkt men).
Over politieke integriteit gesproken...
Door Okke ten Hove (oud-bijstandsconsulent) op
Als je wilt vermijden dat er problemen ontstaan, moet je zorgen dat ze niet kunnen ontstaan. Met andere woorden, pas nu eindelijk eens toe wat de regering al sinds jaar en dag zegt: Nederland is geen immigratieland. Elke immigrant is een bijna voor honderd procent een bijstandsklant. En wat betreft de zogenaamde kenniseconomie. Hiermee schoffeert Bos de Nederlandse academici en HBO'ers die nu niet op hun opleidingsnivo werken. Zet eerst die mensen op de plek waar ze gezien hun opleiding thuishoren. Daarnaast vergeet mendat meer dan de helft van de jeugd MBO-nivo heeft. Waar blijven zij? En de fout van Lubbers cs was toendertijd het Nederlanderschap aan Jan en alleman te schenken omdat een Nederlands paspoort de integratie zou bevorderen terwijl menigeen dit paspoort als een zekerheid zag van ik kan altijd terugvallen op de Nederlandse samenleving zonder maar ooit iet bijgedragen te hebben. Een immigrant hort een verrijking van de samenleving te zijn. En dat is menigeen niet gezien de klantenbestanden van de sociale diensten.
Door rwindt (machteloze burger) op
Het is de vraag of "wordt ervaren" wel of niet in alle gevallen in werkelijkheid zo is!
Het zijn geen leuke dingen om je geld aan te besteden, omdat er te vaak ook geen groot belang, of geen belang aan wordt gehecht.. Bij in gebreke blijven van beheersing van de Nederlandse taal, mits men dat verstandelijk zou moeten kunnen, moet je op de lening een verhoging als boete leggen als prikkeling dat men zelf wel belang aan de taal leren gaat hechten en dit geen hobbel vormt voor bijvoorbeeld een baan of je kind te kunnen voorlezen in de Nederlandse taal. E.e.a. bespaart ook kosten in onderwijs.
Men kan het als lening voorschieten. Dat via de belastingdienst terug laten halen.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners