of 59190 LinkedIn

G32 wil af van verhuurdersheffing

De G32 dringt aan op het afschaffen van de verhuurderheffing. Vandaag bespreekt de Tweede Kamer de evaluatie van de regeling die in 2013 werd ingevoerd.

De G32 dringt aan op het afschaffen van de verhuurderheffing. Vandaag bespreekt de Tweede Kamer de evaluatie van de regeling die in 2013 werd ingevoerd.

Meer investeringsruimte

Volgens minister voor Wonen en Rijksdienst Stef Blok staat de corporatiesector er nu beter voor dan bij de invoering van de verhuurderheffing in 2013 werd verwacht. Ook hebben corporaties meer investeringsruimte dan waar ze in hun plannen rekening mee hielden. Er zou maar liefst 37 miljard beschikbaar zijn voor het realiseren van nieuwe woningen of voor de verduurzaming van het bezit. Voor een fundamentele herziening van de heffing is volgens de minister dan ook geen aanleiding.
 

Gemeentelijk probleem
De G32 vinden dat deze optimistische geluiden ‘op z’n minst om nuancering vragen.’ Jop Fackeldey, voorzitter van de fysieke pijler van de G32: ‘Wij zien dat in de G32 steden als gevolg van de invoering van de verhuurderheffing de sociale woningvoorraad kleiner én duurder geworden en voor huurders de bereikbaarheid en betaalbaarheid van het wonen verder onder druk is komen te staan. Dat is een grote zorg voor gemeenten omdat het om onze burgers gaat.’ Opvallend is volgens Fackeldey bovendien dat het niet alleen de sociale minima zijn die in de knel komen. ‘Dat geldt ook voor huishoudens met een wat hoger inkomen. Dat maakt dat “betaalbaarheid” een gemeentelijk probleem is.’

Verhoogd risicoprofiel

Uit een maandag gepubliceerde trendanalyse van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) blijkt dat de financiële mogelijkheden per corporatie en dus per gemeente sterk verschillen. Hoewel de financiële politie van corporaties op sectorniveau sterk is, is er toch een flink aantal individuele corporaties met een ‘verhoogd risicoprofiel’. Deze 26 corporaties lopen risico's vaak door een opeenstapeling van factoren zoals een grote regionale opgave, versnelde veroudering bezit en lagere resterende levensduur, relatief hoge schuldpositie en weinig ruimte om bij te sturen in huuropbrengsten en kosten.

Fonds
Jop Fackeldey: ‘Wij zien in onze gemeenten ook grote opgaven voor de corporaties waar het gaat om verbeteren en verduurzamen van hun bezit. Voorbeelden te over, de gestapelde bouw in Parkstad Limburg, de jaren 60 en 70 wijken in onder meer Lelystad, Zoetermeer en Groningen. Daarom willen wij dat de verhuurderheffing van tafel gaat. Als die verhuurderheffing een politiek feit is dan willen wij in elk geval ons er voor hard maken dat de opbrengsten van de verhuurderheffing beschikbaar blijven voor de volkshuisvesting, en daar kan worden ingezet waar corporaties zelf niet kunnen investeren. Volgens Fackeldey  zou dit kunnen in de vorm van een fonds waaruit corporaties kunnen putten wanneer zij aantoonbaar niet kunnen voldoen aan de afspraken die op lokaal niveau gemaakt zijn in de prestatieafspraken. Het beheer van een dergelijk fonds en de beoordeling van de aanvragen zou volgens hem bij het WSW kunnen komen te liggen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Relevante Parlementaire Dossiers