of 59185 LinkedIn

G32 wil 150 miljoen extra voor aanpak criminaliteit

Het terugdringen van georganiseerde criminaliteit en haar ondermijnende effecten op de samenleving vraagt volgens G32-voorzitter en burgemeester van Leeuwarden Ferd Crone om een stevig en vastberaden overheidsoptreden. Gemeenten spelen daarin een cruciale rol.

Het netwerk van grote en middelgrote steden, de G32, wil 150 miljoen euro extra van het nieuwe kabinet om criminele organisaties aan te kunnen pakken.

Het terugdringen van georganiseerde criminaliteit en haar ondermijnende effecten op de samenleving vraagt volgens G32-voorzitter en burgemeester van Leeuwarden Ferd Crone om een stevig en vastberaden overheidsoptreden. Gemeenten spelen daarin een cruciale rol. De G32 , het netwerk van 38 steden, willen dat 50 miljoen euro naar alle gemeenten gaat, zodat die in totaal 500 gespecialiseerde ambtenaren kunnen aannemen die criminelen die zich bezighouden met onder meer hennephandel, witwassen van drugsgeld en vastgoedfraude, professioneler te kunnen aanpakken.

Gemeentelijke intelligence
Van de gevraagde 150 miljoen extra moet 50 miljoen  naar een stimuleringsfonds waaruit alle gemeenten kunnen putten voor innovatieve projecten. Nog eens 50 miljoen is bedoeld voor  vergroting van de maatschappelijke weerbaarheid en gemeentelijke intelligence. Daaronder valt bijvoorbeeld het Regionaal Informatie Expertisecentrum (RIEC). Dat is een organisatie waarin gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en Belastingdienst samenwerken tegen ondermijnende criminaliteit.

Infiltratie
Onder ondermijning verstaat Crone bijvoorbeeld georganiseerde criminaliteit op het gebied van hennephandel, vastgoedfraude en witwassen, maar ook intimidatie door criminele bendes, criminele infiltratie in overheidsdiensten en het ontstaan van een parallelle samenleving in buurten en wijken.

De aanpak van georganiseerde criminaliteit is voor de G32 een topprioriteit. ‘Terecht vragen politie en justitie meer middelen voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Ook gemeenten leveren een effectieve bijdrage aan bestrijding  van deze criminaliteit en deze inzet is bovendien versterking van en  aanvulling op de inzet van politie en justitie`, aldus Crone.

Terugverdienen
In de ´investeringsagenda politie´, die op  1 februari 2017 is verschenen,  hebben de regioburgemeesters en het Openbaar Ministerie inzichtelijk gemaakt dat investeringen in kwaliteit en kwantiteit van politie  noodzakelijk zijn voor een robuuste en toekomstgerichte politie.  `Deze investering in politie is noodzakelijk, daarnaast zal er echter ook geïnvesteerd moeten worden in gemeenten  zodat ook gemeenten hun lokale aanpak van ondermijning verder kunnen professionaliseren.

De investering kan overigens op termijn gemakkelijk worden ‘terugverdiend’ uit  het geld dat wordt teruggehaald van criminelen,´ aldus Crone. ´Gemeenten staan aan de basis van de lokale ondermijningsaanpak. Als burgemeester van Leeuwarden zie ik hoeveel kennis, tijd en capaciteit noodzakelijk zijn om ondermijningszaken effectief aan te pakken. Als het nieuwe kabinet een vuist wil maken tegen ondermijning, is een investering in de gemeentelijke aanpak van ondermijning noodzakelijk.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hannes Haganum (overheidsdienaar) op
Dat is schieten met hagel op een mug. Wat een onzin. De grote criminaliteit kun je alleen effectief aanpakken, als je je eigen structuur ingrijpend veranderd. dat zal niet gebeuren. Eerst moet er in Europa een duidelijke politiek komen om softdrugs vrij te geven en er gewoon accijns op heffen. Dan komt er ruimte vrij om de harddrugs en xtc bendes aan te pakken. Zonder prioriteiten en een degelijke aanpak kom je er nooit. Door demotivatie ontstaat ook een groot risico dat steeds vaker politiemensen plat worden.
Door investering in politie?? (voorzitter overlegorgaan woonwagenlokaties) op
De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan het bevoegde bestuursorgaan de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en wordt bovendien de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd. Om de mate van gevaar te bepalen, kan het bestuursorgaan een advies aanvragen bij het Landelijk Bureau BIBOB.