of 63908 LinkedIn

Frauduleuze aanbieder in zorg rukt op

Het Ondersteuningsteam Fraudesignalen OTF is in 2016 opgericht om gemeenten bij te staan in hun omgang met mogelijke fraude met de Wmo 2015 en de Jeugdwet. In het eerste kwartaal van 2017 heeft het OTF 22 gemeenten ondersteund, in plaats van de verwachte 13. In totaal hebben 62 gemeenten sinds de oprichting van het OTF praktische ondersteuning gekregen en 154 informatie ingewonnen bij het ondersteuningspunt.

Gemeenten doen vaker beroep op het Ondersteuningsteam Fraudesignalen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG. Met de zorgverzekeraars wil de gemeentekoepel nu een ‘waarschuwingsregister’ over malafide zorgaanbieders opzetten.

Het Ondersteuningsteam Fraudesignalen OTF is in 2016 opgericht om gemeenten bij te staan in hun omgang met mogelijke fraude met de Wmo 2015 en de Jeugdwet. In het eerste kwartaal van 2017 heeft het OTF 22 gemeenten ondersteund, in plaats van de verwachte 13. In totaal hebben 62 gemeenten sinds de oprichting van het OTF praktische ondersteuning gekregen en 154 informatie ingewonnen bij het ondersteuningspunt.

Dat blijkt uit de OTF-voortgangsrapportage, onderdeel van het project Ondersteuning gemeenten bij een fraudebestendige zorg. Bij het OTF komen vooral fraudesignalen binnen over persoonsgebonden budgetten (pgb’s), beschermd of begeleid wonen, ernstige gebreken in de kwaliteit van dienstverlening en omvang en duur van geïndiceerde zorg.

Het OTF ziet meldingen complexer worden, de onderzoeken duren daarom langer. Complexe meldingen betreffen signalen over malafide zorgaanbieders, tussenpersonen, criminele netwerken en organisaties en individuele ‘zorgaanbieders’ die pgb-houders manipuleren, misleiden en soms zelfs intimideren.

Georganiseerde criminaliteit
Opvallend is de trend dat sommige frauderende ‘zorgaanbieders’ vaker landelijk opereren. Zij doen hun ‘aanbod’ in meerdere gemeenten. Vaak zonder succes, maar shoppen net zo lang door tot ze beet hebben. ‘Dit gebeurt vooral bij de Wmo’, zegt Pauline de la Court van het OTF.

‘Als shoppen niet lukt, duiken ze met een andere naam of onder een andere rechtspersoon weer op. En starten ze de hele carrousel opnieuw, soms in een ander zorg domein. Daar zijn sommigen heel handig in.’

Volgens haar gaat het hier vaak om georganiseerde criminaliteit, waarbij malafide zorgaanbieders proberen zoveel mogelijk zorg of pgb’s binnen te slepen, en zo weinig mogelijk te leveren. Cliënten merken dat wel, maar zijn zo gekozen dat de malafide zorgaanbieder geen protesten verwacht. ‘Vaak gaat het om niet-weerbare mensen, zoals cliënten met een ggz-achtergrond, dementerende ouderen of mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn.’

De la Court meldt dat de VNG vaak door gemeenten wordt benaderd met de vraag of er een zwarte lijst met malafide zorgaanbieders bestaat. Die bestaat niet, om juridische redenen. Wel is het Kenniscentrum Handhaving en Naleving van de VNG (waaronder het OTF valt) gestart met de voorbereidingen van een ‘waarschuwingsregister’, waarbij gemeenten zich kunnen aansluiten. Ze kunnen er in de toekomst signalen neerleggen over malafide zorgaanbieders, maar ook meldingen van andere gemeenten inzien. Om zo te voorkomen dat ze met malafide zorgaanbieders in zee gaan.

Heet hangijzer
Het register wordt samen met Zorgverzekeraars Nederland opgebouwd, vanwege de expertise van deze koepel over zorgfraude. ‘Het waarschuwingsregister vereist een deskundige inrichting, want gemeenten moeten precieze feiten aandragen. We willen voorkomen dat zorgaanbieders zomaar op een lijst komen. Dat is een heet hangijzer. Zorgverzekeraars hebben al een goed werkend systeem van het onderzoeken van fraudemeldingen, waarbij aanmeldingen kunnen worden onderbouwd.

Voor de gemeenten moeten we daar nog aan werken’, aldus De la Court. Sinds kort is de VNG al wel betrokken bij het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ), een landelijk meldpunt voor zorgfraude. Het is een samenwerking tussen de Nederlandse Zorgautoriteit, de inspecties voor de Gezondheidszorg en SZW, de VNG, Belastingdienst en FIOD, CIZ en Zorgverzekeraars Nederland. ‘Het IKZ maakt fraudemeldingen en risico-indicatoren inzichtelijk voor gemeenten en andere ketenpartners, ook op het gebied van de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Het OTF zal deze signalen onder de aandacht brengen van de gemeenten’, aldus De la Court.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door P.L. Roessen op
Centrumgemeente Enschede heeft twee maatregelen om fraude bij Beschermd Wonen te voorkomen. Eerste uitgangspunt is 'geen PGB tenzij cliënt, zorgaanbieder én gemeente het de best passende constructie vinden'. Het tweede is de controle op de kwaliteit van zorg door collegiale toetsing met de gedragscode Beschermd Wonen Twente. Deze wordt uitgebreid met een toetsing op bedrijfsmatige aspecten bij aanbieders.
De eerste maatregel heeft geleid tot 30% minder PGB's in Beschermd Wonen, de tweede maatregel moet leiden tot een betere screening en eventuele uitsluiting van ZIN aanbieders.
Door J van Baardwijk op
Staat het Leger des Heils ook op die lijst? Zo niet, dan moeten ze er dringend aan toegevoegd worden.
Door mevrouw Eeerlijke Kans (beleidsjager) op
Overigens geldt het WLZ / WMO verhaal en het doorschuiven naar gemeentes ook voor zogenaamde bonafide instellingen en daar zitten hele grote namen bij waaronder verstandelijk gehandicapten instellingen en GGZ instellingen
Door Nanno Ymus (schrijfster jeugdroman"Bevriend met Bram of met een autist") op
Pas op : heel veel instellingen zijn hun WLZ geïndiceerden aan het dumpen in de WMO zonder CIZ indicatie. Vraag aan WMO consulanten is het opvragen van de "oude indicatie" voorafgaand aan de huidige aanvraag.
De grondwaarde hier is dat er maatwerk geleverd wordt en de zorgvraag gewaarborgd in de juiste indicatie en uitvoering. In de WMO is namelijk géén behandeling mogelijk en de kosten worden van de WLZ geïndiceerde afgewimpeld op gemeentes.
Ook kan een WLZ geïndiceerde waarvan niet duidelijk is wie de zorg( gemeente of zorgkantoor) betaald géén gebruik maken van de respectievelijke cliëntondersteuners of de zorginspectie die niet ingrijpt want dat doen ze alleen bij WLZ ers waarvan duidelijk is wie de zorg betaald!
Door Een passant op
Feitelijk wordt hier nu bekend gemaakt wat velen al lang wisten of vermoeden. Tot voor kort werd ontkent dat PGB niet fraudegevoelig zou zijn. Het is bijna naïef om te denken dat een soortgelijk systeem niet fraudegevoelig zijn. Kijk maar naar de cliënten. Sommigen hebben echt zorg nodig. Anderen hebben dat niet nodig maar laten zich 'meeslepen' door de omgeving. Die omgeving, waaronder familie en bekenden, weten dat WMO2015 geld oplevert. Zorg dat het op papier klopt en er vloeit geld binnen. De zorgvrager ziet geen verandering en vindt het allemaal best, ook bij het zetten van een handtekening.

Bij het zogenoemde keukentafelgesprek ziet de intaker dat er een zorgvraag ligt. Die gaat vervolgens helemaal mee en adviseert. Juist bij de intake zou je de signalen moeten herkennen en de vraag moeten stellen of iemand echt wel zorg nodig heeft. Negeer je dit, dan wordt de zorgaanvraag gehonoreerd. En inderdaad: er zijn grote bureaus die dit weten en dit dus helemaal kunnen organiseren. Als het maar op papier klopt, dan worden de declaraties wel betaald.

Of te wel de boodschap: let scherp op in de zorgaanvraag fase.

En als er een signaal komt, trek dan alles uit de kast om te controleren of er sprake kan zijn van misbruik/fraude en schakel desnoods andere partijen in om dit te onderzoeken.
Door Annemiek (ICmedewerker) op
'Volgens haar gaat het hier vaak om georganiseerde criminaliteit, waarbij malafide zorgaanbieders proberen zoveel mogelijk zorg of pgb’s binnen te slepen, en zo weinig mogelijk te leveren. Cliënten merken dat wel, maar zijn zo gekozen dat de malafide zorgaanbieder geen protesten verwacht. ‘Vaak gaat het om niet-weerbare mensen, zoals cliënten met een ggz-achtergrond, dementerende ouderen of mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn.’
En juist voor deze mensen was die hulp bedoeld. Moet ik nog meer zeggen?
Door een voorbijganger op
De slager keurt zijn eigen vlees !
een consortium van bedrijven in het oosten van het land probeert al geruime tijd een poot aan de grond te krijgen bij gemeenten zowel in het oosten als westen van het land .
Een systeem wat op voorhand de zaak controleert,iemand die hieraan niet wil meedoen heeft dus iets te verbergen !
Een gemeente was zo positief dat de wethouder een pilot wou,echter wat schetst de verbazing het werd terug gefloten door het ambtelijk apparaat.
Snapt u het nog!! De belasting betaler snapt het zo langzamerhand niet meer!!
Door caroliene op
Als er iets niet klopt probeer er dat maar eens door te geven aan de betreffende zorgverlener instanties en gemeente(Amsterdam)
Het antwoord dat regelt de zorg verlener zelf bespreek dat maar met de zorgverlener of zoek een andere zorg leverancier uit de lijst of vraag een persoonlijk budget aan
meldt het bij onze vertrouwens persoon (van de zorgverlener) staat op de website
De zorgverlener doet ook keuken tafel gesprek en maakt uit hoeveel uren hulp je krijgt is wel erg veel macht bij de gene waar je dan een klacht tegen in wil dienen en afhankelijk van bent
en als je dan net als mijn moeder 85 + dan doe je dat niet dan haak je af na het eerste telefoontje waar je 15 minuten moet wachten voor je ze te pakken krijgt
ik heb het als dochter de klacht ingediend
maar als je nu niemand hebt dan ben je overgeleverd aan de goedheid van de zorgverlener
Als er niet alert gereageerd wordt op klachten die er komen als ze er al komen en te veel hobbels maakt om deze in te dienen en te veel macht neer legt bij een zorgverlener die voor een hele lage prijs werkt dan is het niet zo gek dat er fraude ontstaat
vertrouwen is goed controle is beter dit geld zeker als je zaken regelt voor mensen die het zelf niet kunnen regelen
Door loekoek (vm. jur.medew.gsd) op
@ Arie Donker (wethouder) op 10 mei 2017 11:54 Zou het niet zo zijn nu de zorg meer naar de gemeentes zijn overgeheveld we meer zien en we het dus eerder opmerkten dan in het verleden?==Je moet ook iets willen zien. Winsten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst v.v..
Door W.F.Willems (pensioen) op
Heel goed opgemerkt Arie Donker, maar daar hadden we onze omhooggevallen zwemster E.Terpstra al voor gewaarschuwd. Het zit ook soms heel dicht bij: zo betrapte ik in het verre verleden de schoonmaakster van onze eigen afd. op bijstandsfraude. Als het om geld gaat vertrouw niemand.!

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners