of 61441 LinkedIn

Foutje: Haarlemmermeer krijgt 2,5 miljoen te veel

Haarlemmermeer en Coevorden krijgen door een rekenfout van het SCP over 2015 miljoenen euro’s teveel uitgekeerd aan bijstandsgelden. Ze mogen het voordeel van respectievelijk 2,5 miljoen en 200.000 euro houden van staatssecretaris Klijnsma.

Haarlemmermeer en Coevorden krijgen door een rekenfout van het SCP over 2015 miljoenen euro’s te veel uitgekeerd aan bijstandsgelden. Het ministerie gaat het voordeel niet terugvorderen.

Door een rekenfout van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het verdeelmodel van de bijstandsgelden (BUIG) heeft Haarlemmermeer voor dit jaar 2,5 miljoen euro meer ontvangen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dan waarop de gemeente recht blijkt te hebben. Ook de gemeente Coevorden heeft een te groot budget toegekend gekregen van het ministerie - 200.000 euro. Omdat de hoogte van het macrobudget vast ligt, zouden de rest van de gemeenten minder krijgen dan waar ze recht op hebben.

 

Kwart miljoen voordeel Amsterdam

De rekenfout is volgens het ministerie te wijten aan 'onvolkomheden in de onderliggende data.' In een gisteravond laat aan de Tweede Kamer gestuurde brief meldt SZW dat Haarlemmermeer en Coevorden het voordeel mogen houden. 'Omdat dit het eerste jaar is dat ik het nieuwe verdeelmodel heb toegepast', aldus Klijnsma. Tegelijkertijd worden de andere gemeenten gecompenseerd voor het nadeel. Voor Amsterdam, dat meer dan tien procent van het landelijke budget voor bijstandsuitkeringen ontvangt, betekent dat een onverwachte meevaller van een kwart miljoen euro. Met de Wet BUIG zijn sinds vijf jaar de bijdragen aan gemeenten voor de uitvoering van diverse wetten samengevoegd. Het betreft onder andere de Participatiewetuitkering, de IOAW en de IOAZ. Gemeenten ontvangen gebundeld één budget voor de bekostiging van bijstandsuitkeringen op grond van die wetten.

 

Noodzakelijke bijstandskosten

Vanaf dit jaar wordt het budget waar gemeenten de bijstandsuitkeringen van betalen, verdeeld op basis van een nieuw verdeelmodel. Daarbij gebruikt SZW een speciaal door het SCP ontwikkeld verdeelmodel. Dat model kreeg van Klijnsma de voorkeur boven andere modellen omdat het de best mogelijke benadering zou bieden van de noodzakelijke bijstandskosten die een gemeente moet maken. Het model houdt ook rekening met specifieke kenmerken, zoals de bevolkingssamenstelling en de regionale arbeidsmarkt.

 

Bijstellen gemeentebegroting gevolg misrekening

Eind september 2014 maakte het ministerie de voorlopige budgetten voor 2015 bekend, gebaseerd op dat nieuwe verdeelmodel. In overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) was besloten tot een overgangsregeling voor de eerste drie jaar. Daarbij is het landelijk beschikbare budget deels verdeeld op basis van het nieuwe model en deels op basis van de historische uitgaven. Voor 2015 is het macrobudget op die manier vastgesteld op ruim 5 miljard euro. In de brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Klijnsma dat ze in nauw overleg met diverse gemeenten, VNG, Divosa en de Raad voor financiële verhoudingen kijkt naar mogelijkheden om het nieuwe verdeelmodel verder te verbeteren.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker op
Sommige raadsleden beweren zelfs dat de honkbalaccommodatie een budgetoverschrijding heeft van ca. 5,5 - 6 miljoen euro, waardoor deze accommodatie uitkomt op maar liefst ca. 18 miljoen euro (op circa 400 honkballers = E 45.000 per honkballer!). Kortom het zal vast een welkome aanvulling zijn op dit bodemloze putje.
Door John van Hartevelt op
Dat is goed nieuws voor de bewoners van Haarlemmermeer, want ik begrijp dat de voormalig sportwethouder bijna een miljoen teveel heeft uitgegeven voor het op Amerikaanse leest geschoeide nieuwe Pioniers honkbal terrein.
Bij het SCP zitten kennelijk ook zulke knappe (reken)koppen..
Door M. van der Stelt (adviseur) op
naar mijn mening moet een ten onrechte ontvangen bedrag altijd worden teruggegeven, het is wel belastinggeld opgebracht door alle burgers in Nederland, daar mag je niet lichtvaardig mee omgaan
Door C. Kranendonk (gepensioneerd ambtenaar) op
Dat is voor deze gemeentes een mooi voordeel en ik hoop hiermede dat deze gemeentes beseffen dat ook bijstandsklanten zich wel eens vergissen wanneer zij vergeten zouden zijn iets te moeten vermelden. Dan moet er geen boete worden opgelegd. Misschien kan het extra geld ten goede komen aan de bijstandsklanten ???

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners