of 59082 LinkedIn

Fors hogere winst BNG

Gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen waren afgelopen jaar terughoudend met investeringen. Desondanks wist kredietverstrekker BNG Bank de winst flink op te voeren, blijkt uit de maandag gepubliceerde jaarcijfers.

De nettowinst van BNG Bank is in 2016 met 63 procent gestegen. De winst is uitgekomen op 369 miljoen euro: 150 miljoen euro meer dan in 2015.

Dat blijkt uit de vandaag door de bank gepresenteerde jaarcijfers over 2016. Over het jaar 2016 is 365 miljoen beschikbaar voor uitkering van dividend aan aandeelhouders – de Staat en de meeste gemeenten – en voor toevoeging aan reserves. Voorgesteld wordt om conform beleid een kwart van dit bedrag uit te keren. Dat komt neer op een dividendbedrag van 91 miljoen. In 2015 was dat 57 miljoen euro.

Onzekerheden
De toegenomen winst is positief beïnvloed door een aantal zaken, zoals de verkoop aan A.S.R. van de aandelen BNG en de afwikkeling van een vordering op HETA. Verder daalden de bedrijfslasten door met name het wegvallen van de kosten van BNG Vermogensbeheer. Er tegenover staat dat de kosten voor toezicht, informatietechnologie en personeel een stijgende lijn vertonen. ‘Grote inspanningen blijven nodig om te kunnen voldoen aan de snel veranderende wet- en regelgeving en de uitgebreide rapportagevereisten die hieruit voortvloeien’, aldus de bank in een verklaring. Gezien de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2017.

Terughoudendheid
Door de onzekerheid over hun toekomstige inkomsten en verplichtingen blijven de kernklanten van de bank relatief terughoudend met nieuwe investeringen. De decentralisatie van taken van het rijk richting gemeenten is een van de redenen van die onzekerheid. Door die overdracht is de afhankelijkheid van inkomsten vanuit het rijk en het gemeentefonds namelijk toegenomen.

Het afgelopen jaar was volgens de BNG wel sprake van een verbetering van de financiële positie van woningcorporaties. De beleidsmaatregelen die zijn ingezet naar aanleiding van de verhuurdersheffing hebben hun effect, maar hebben geleid tot minder investeringen in zowel nieuwbouw als bestaand bezit’, aldus de bank.

In de zorgsector daalde de kredietaanvraag. Dat komt volgens de bank mede doordat het rijk zich deels heeft teruggetrokken uit die sector en financiële risico’s zoveel mogelijk bij de partijen zelf legt.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners