Minder inkomsten

De gemeenten, waarvan er veel al niet goed voor staan na de overheveling van zorgtaken en bezuinigingen in 2015, hebben als gevolg van de virusuitbraak en de maatregelen daartegen minder inkomsten uit belastingen, vergunningsleges, en huren. Tegelijkertijd zijn ze meer geld kwijt aan onder meer de GGD'en, handhaving, inkomensondersteuning en schuldhulpverlening.

Hulp van het Rijk

Die extra uitgaven worden maar deels vanuit Den Haag gedekt. 'Het water staat gemeenten al langere tijd aan de lippen', stelt de Utrechtse burgemeester en VNG-voorzitter Jan van Zanen. 'Het beeld dat volgend jaar mogelijk moet worden bezuinigd op allerlei voorzieningen is een schrikbarend vooruitzicht. Gemeenten moeten daarom op een goede manier gecompenseerd worden.' DeVNG overlegt dinsdag met het kabinet over eventuele compensatie. (ANP)