of 59318 LinkedIn

Financiële positie gemeente steeds beroerder

De financiële positie van de gemeenten verslechtert. Dat blijkt uit de jaarlijkse beoordeling van de begrotingen van gemeenten door de provincies. Als belangrijkste oorzaken van deze verslechtering gelden de toename van het aantal bijstandsgerechtigden, de financiële participatie van gemeenten in sociale werkvoorzieningschappen en de lagere baten uit de grondexploitatie.

De financiële positie van de gemeenten verslechtert. Dat blijkt uit de jaarlijkse beoordeling van de begrotingen van gemeenten door de provincies.

Meer werklozen

Als belangrijkste oorzaken van deze verslechtering noemen de provinciale toezichthouders de stijgende lasten als gevolg van de Wet Werk Bijstand (Wwb), de financiële participatie van gemeenten in sociale werkvoorzieningschappen en de lagere baten uit de grondexploitatie. De meeste gemeenten zijn er niettemin in geslaagd een sluitende begroting 2013 te presenteren.

 

Aritkel 12

Van de 408 gemeenten zijn negen gemeenten vanwege de financiële positie onder preventief toezicht geplaatst. Het betreft en de twee artikel 12-gemeenten Boarnsterhim en Millingen aan de Rijn, Bellingwedde, Delfzijl, Ten Boer, Apeldoorn, Beuningen, Gemert-Bakel, Nuenen. Bij de laatste zes genoemde gemeenten is de zorgelijke financiële situatie voornamelijk een gevolg van het verwerken in de begroting en meerjarenraming van verliesverwachting op de grondexploitatie. In totaal hebben de Nederlandse gemeenten voor 14,9 miljard euro geïnvesteerd vermogen in grondexploitatie zitten. De netto winstverwachting laat een afname zien met bijna 0,9 miljard euro.

 

Onderzoek grondexploitatie

Vorig jaar hebben de provinciale toezichthouders opnieuw extra aandacht besteed aan de grondexploitatie. Gemeenten die in het verleden een actief grondbeleid hebben gevoerd, lopen als gevolg van de crisis in de bouw financiële risico’s. De toezichthouders hebben deze risico’s onderzocht door te inventariseren wat de omvang van de grondexploitatie is, welke resultaatverwachtingen gemeenten op de grondexploitatie hebben en welke middelen gemeenten hebben om verliezen af te dekken.

 

Winstverwachting afgenomen

De provinciale toezichthouders concluderen dat in 2011 de winstverwachting over geheel van de  gemeenten fors is afgenomen en dat een aanzienlijk aantal gemeenten zich geconfronteerd ziet met verliezen. Over het algemeen nemen gemeenten hun verantwoordelijkheid en worden voorzieningen gevormd voor de tegenvallende resultaten of wordt er afgewaardeerd.

 

Gemeenten te optimitisch

Geconstateerd wordt dat sommige gemeenten nog steeds een te optimistische kijk hebben op de ontwikkelingen in de grondexploitatie en dat voor een verdere verslechtering van de financiële positie van gemeenten als gevolg van de grondexploitatie moet worden gevreesd. Het beeld dat uit het onderzoek van de provinciale toezichthouders naar voren komt, komt overeen met de vervolgrapportage over de financiële effecten van de crisis bij gemeentelijke grondbedrijven door Deloitte in 2012.

 

Rijk wil vervolgonderzoek

Vanwege de grote impact van actief grondbeleid op de financiële positie van gemeenten zullen de provinciale toezichthouders ook dit jaar aan de hand van de beschikbare jaarrekeningcijfers 2012 onderzoek doen naar de grondexploitatie. ‘Het verdient de voorkeur dat onderzoeken naar de grondexploitatie door gemeenten op elkaar zijn afgestemd. Ik verken op dit moment met de provinciale toezichthouders op welke wijze hun voorgenomen onderzoek en mogelijk vervolgonderzoek vanuit het rijk gebundeld kan worden’, zo meldt Plasterk in het Toezichtsverslag 2013 aan de Tweede Kamer.

 

Weinig reserves voor decentralisaties

In het algemeen blijken gemeenten weinig middelen te hebben gereserveerd voor de taken die zij straks middels decentralisatie toegewezen zullen krijgen. Gemeenten zijn volgens Plasterk  over het algemeen al wel bezig met de nodige voorbereidingen van deze grote veranderopgave.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Henri Okken (Klokkenluider corruptie misbruik praktijken Hoogeveen &Drenthe.) op
Het is duidelijk, het waarom!. Omdat de bestuurders niet willen luisteren, hun eigen gang gaan. Jaren hebben gespeeld met de centen van de bevolking. Het kon allemaal !. Het verkwanselen van miljoenen, en de corruptie de handen boven het hoofd houden. Kort maar daadkrachtig, men heeft de bevolking geen donder in tel . De woningen worden opgewaardeerd , om de bevolking uit te kleden tot aan het bot!. Het boeren bestand uit geroeid, en braak liggende landerijen verkommeren !. We leven in een land waar het gevaar aan de macht is, walgelijke praktijken waar de bevolking de dupe van word. Hoezo armoede, laat u niets wijs maken, deze word gekweekt!. Nederland is een rijk land. We hebben maar ( 1} probleem, erkennen dat we jaren lang ons hebben laten naaien en beroven door de gevestigde orde!. Het word de hoogste tijd dat de rotzooi word opgeruimd en dat de verantwoordelijke worden uitgeschakeld . Het zwalkende belijd brengt vele slachtoffers !. Het beleid riekt al jaren naar overmacht, misbruik en corruptie. Voor de bevolking niet meer te volgen hoe de vork in de steel zit. Op vele fronten misleidende praktijken. Leiders zijn we nodig!, die de corruptie en misbruikpraktijken te lijf gaan,en naar eer en geweten handelen!. Een blik naar de toekomst!. Welke politieke leiders durven de waarheidsbevindingen uit te dragen!. Bestuurders, raadsleden ,op alle fronten een schrikbarende puinhoop. Langzamerhand komen de schandalen boven het tapijt uit,en de verantwoordelijke bestuurders in de schijnwerpers. Zo hoort het, zij die een ander van het leven beroven, dienen vervolgd te worden. Zij die een gevaar zijn voor de samenleving !.
Wat gij niet wil, dat u geschied !. Vriendelijke groet, H. Okken.
klokkenluider misbruik en corruptie in Drenthe.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Gemeenten hoeven niets te reserveren voor de komende drie decentralisaties die in 2015 ingaan. De kosten daarvan kunnen in de begroting 2015 bijv. budgettair neutraal worden geraamd.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Dat is een gevolg van slecht beleid en te laat inspelen op nieuwe ontwikkelingen.
Door Kees Bloemendaal (Vuilnisman) op
Financiële positie gemeenten steeds beroerder ?
Dan moeten ze niet alle middelen investeren in onroerend goed. Veel panden staan leeg. De huren zijn veel te hoog. Niemand kan dat betalen.
En ze moeten niet alle kosten gaan declareren
ten koste van de belastingbetalers. Ze moeten
minder feesten en productiever worden.

De ambtenaren en managers geen enkele
vorm van vergoeding verstrekken vanwege
mismanagent of slechte prestaties.
De gemeenten incasseren grote sommen
geld van de EU om de werkzoekenden
aan een baan te helpen, maar de ambtenaren
verstrekken deze subsidies niet aan de werkzoekenden, maar worden beschikbaar
gestelt ten gunste van de ambtenaren.
Met name voor de 13e maand.

Door Kop op
"Gemmeenten hebben te weinig middelen gereserveerd voor de 3 decentralisaties": Ofwel: Ze hadden meer moeten sparen? Sparen ? Ja, dat mag dus niet meer van het rijk. Alles opmaken, is het devies (wet HOF).

Plasterk is een totaal malloot, die geen idee heeft waar die over praat.
Door Niek (adviseur stadsdeel) op
Jarenlang hebben raadsleden, wethouders en burgemeesters de toon gezet die hun gemeente "op de kaart" wilden zetten met nieuwbouwwijken, kantoorlokaties, jachthavens, recreatieparken en vrijhavens voor internationale bedrijven. Nu blijkt het niet op de kaart te zijn maar "van de kaart". Er is een nieuw type bestuurder nodig om de gevolgen te saneren en een koers in te slaan naar een duurzame toekomst. De vraag is of het selectie-apparaat van de politieke partijen dit uberhaupt aankan. Wellicht ontstaat er een nieuw soort politiek waarbij een soort jaren 50 nuchterheid de norm wordt. Ondanks de bezuinigingen die we al achter de rug hebben, denk ik dat door sober en verstandig overheid spelen veel meer bereikt kan worden. Maar dat gaat dan wel ten laste van de huidige politieke elite doordat gesneden moet worden in de overdaad aan overheidsbesturen en managementlagen die niet of nauwelijks iets toevoegen aan het uit te voeren werk..
Door Jean (beleidsmedewerker) op
Na decennia van groei van de collectieve sector komt daar nu noodgedwongen - voorlopig blijvend - een eind aan. Wij willen alle taken die de overheid in deze periode is gaan uitvoeren maar niet loslaten, maar dat zullen wij met de nieuwe concurrentieverhoudingen in de wereld en de werkelijkheid van het europa zonder grenzen wel moeten doen. Er is geen ontkomen aan.
Door JHAGM Sneuf van Toetellaere (Bd) op
Misschien een idee? Maak de schutting collectief als gemeenten wat hoger t.o.v. provincie en rijk. Dan valt het wat minder makkelijk allerlei ongemak er overheen te gooien.
Door Arie op
Schoenmaker blijf bij de leest. Waar je als overheid geen verstand van hebt moet je zeker niet doen. De bomen groeide tot aan de hemel. Het kon niet op. Nu maar lekker flink op de blaren zitten. Eigen schuld. De belastingbetaler zal helaas de rekening van dit wanbeleid voorgeschoteld krijgen. De melkkoe van onkundige bestuurders.
Door Ricus Tiekstra (raadsgriffier) op
Ik voorzie de komende jaren een enorme kaalslag. Zeker nu vanuit Europa wordt geëist dat ons land in 2014 € 6 mlrd extra moet gaan bezuinigen. Deze zullen voor het grootste deel worden afgewenteld op het takenpakket dat naar de gemeente wordt doorgeschoven. De gevolgen zullen gigantisch zijn. Geen leuke tijd om wethouder of raadslid te zijn of te worden, immers in 2018 wordt je genadeloos aan het kruis genageld, vanwege alle maatregelen dei je hebt moeten nemen om de problemen veroorzaakt door het vrijemarktdenken op te lossen..

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners