of 59082 LinkedIn

Financiële crisis treft ook de BNG

Hans Bekkers Reageer
De winst van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) kalft snel af door de kredietcrisis. De staat en gemeenten kunnen minder dividend inboeken.

De onrust op de financiële markten raakt ook de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De aandeelhouders - staat en gemeenten - zagen de nettowinst met 38 miljoen euro dalen. De BNG verwacht geen herstel meer dit jaar. De bank, die krediet verleent aan overheidsinstellingen, boekte in de eerste zes maanden van dit jaar een winst van 73 miljoen euro. Dat is een daling van ruim eenderde ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, toen de bank nog een winst van 111 miljoen euro noteerde.

 

De winstdaling heeft gevolgen voor de dividenduitkering aan de aandeelhouders. Zij krijgen volgens afspraak de helft van de nettowinst uitgekeerd. De winstdaling houdt voor de helft verband met een ongerealiseerde last die de bank heeft moeten nemen vanwege hogere liquiditeits- en kredietopslagen onder invloed van de onrust op de financiële markten.

 

Nieuwe regels

 

‘Door nieuwe internationale boekhoudregels, hebben we de marktwaarde van onder meer de hypotheekportefeuille halfjaarlijks moeten herwaarderen. Die is in waarde gedaald, maar zolang we niet - zoals veel andere banken - gedwongen zijn te verkopen, hoeven we ook niet af te schrijven’, zegt BNGtopman Carel van Eykelenburg. ‘Alleen bij verkoop nu, zouden we verlies lijden.’ Niets wijst erop dat dat staat te gebeuren.

 

De BNG heeft volgens hem nog steeds de AAA-status, de hoogste kredietwaardigheid. Behalve door de kredietcrisis stond het resultaat onder druk wegens een extra uitkering van vijfhonderd miljoen euro aan aandeelhouders in december 2007. Dat drukt het renteresultaat. De bank heeft door de verlaging van het eigen vermogen meer moeten lenen om haar financieringen te kunnen doen. Dat heeft geleid tot een extra rentelast van twintig miljoen euro. ‘De aandeelhouders weten dat de extra uitkeringen de nettowinst permanent beïnvloeden’, aldus Van Eykelenburg. ‘Kapitaalvermindering ofwel het legen van de spaarpot, betekent nu eenmaal een lager dividend in de toekomst.’ BNG verwacht onder meer wegens de kredietcrisis dat het resultaat over geheel 2008 sterk zal dalen. Voorspeld was ook dat de nettowinst de komende jaren minder zou zijn.

 

Ondanks de winstdaling zijn volgens Van Eykelenburg de commerciële prestaties van de bank over het eerste halfjaar ‘positief’. De verstrekte langlopende kredietverlening zit met 5,2 miljard euro, ruim boven de realisatie in het eerste halfjaar van 2007. ‘Die omzet van 5,2 miljard euro hadden we voor heel 2008 verwacht’, aldus de BNG-directeur. Het marktaandeel is de eerste helft van dit jaar toegenomen, mede omdat door de onrust op de financiële markten concurrerende partijen terughoudend zijn geworden in de kredietverlening.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners