of 59179 LinkedIn

Financieel beleid Vlissingen faalt

Alleen als Vlissingen de tering naar de nering zet, mag de gemeente aanspraak maken op extra financiële steun uit het gemeentefonds. De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) spreekt van ‘falend financieel beleid’ van de gemeente. Het advies is grond verkopen en de ozb fors verhogen.

Alleen als Vlissingen de tering naar de nering zet, mag de gemeente aanspraak maken op extra financiële steun uit het gemeentefonds. De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) spreekt van ‘falend financieel beleid’ van de gemeente.

Niet hoopvol

In het vandaag verschijnende artikel 12-rapport meldt de Rfv dat Vlissingen kampt met nieuwe tegenvallers en lopen de geplande en noodzakelijke bezuinigingen achter op schema. De gemeentelijke begroting stemt ‘vooralsnog niet erg hoopvol’, aldus het advies. De grondexploitatie blijft een zware molensteen om de nek van de gemeente met een negatieve reserve van 149 miljoen euro. Bovendien blijkt de gemeente te hebben verzuimd de lokale belastingen – de ozb – te verhogen. ‘De gemeente zal de uitgaven in lijn moeten brengen met de inkomsten’, aldus het harde advies van de Rfv, geschreven op verzoek van ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat uitgavenniveau wordt als ‘relatief hoog’ omschreven.

 

Reserves sociaal domein

Een van de maatregelen die Vlissingen wat de Rfv betreft moet nemen, is  het – desnoods met verlies – verkopen van bouwgronden. Het advies afstoten geldt ook voor de grondexploitatie van het Scheldekwartier. Verder zal nader moeten worden bekeken of de gemeente wel terecht zoveel reserves aanhoudt voor eventuele tegenvallers in het sociaal domein. Daarnaast zal er een plan moeten komen voor het opvangen van het gemis aan precario opbrengsten.

In ruil voor extra financiële bijstand moet volgens de Rfv van de gemeente worden gevraagd zelf maximale inspanning te leveren. Voorwaarde is dat de gemeente Vlissingen per volgend jaar het gemiddelde ozb-tarief naar 150 procent van het landelijk gewogen opschroeft en met een sluitende meerjarenbegroting komt.

 

72 miljoen euro

Alleen onder zulke strikte voorwaarden kan volgens de Rfv de sanering van de negatieve reserve al voor 2020 beginnen. Dat zou de gemeente iets meer financiële ruimte bieden en dat is ook gunstiger voor de collectiviteit van de gemeenten. Het collectief van gemeenten draait immers via het gemeentefonds op voor de extra financiële ondersteuning van Vlissingen.

De negatieve reserve zal in 2020 naar verwachting ruim 116 miljoen euro bedragen. Inclusief rente gaat het tot en met 2029 om een te saneren verlies van bijna 122 miljoen euro. Het aandeel van de gemeente in de sanering over deze periode bedraagt ongeveer 39 miljoen euro. Dat houdt in dat vanaf 2020 tot en met 2029 – dat is de insteek – in totaal nog voor ruim 72 miljoen euro aan aanvullende uitkering zou moeten worden verstrekt voor de sanering van de negatieve reserve.

 

Afwenteling

Mogelijk dat er van het rijk ook nog een tegemoetkoming volgt. De aankoop van het Scheldekwartier en de tegenvallende exploitatieverwachtingen vormen de belangrijkste oorzaak van de negatieve reserve van bijna 150 miljoen euro. ‘De gemeente is in eerste aanleg zelf verantwoordelijk voor de aankoop, maar duidelijk is dat het rijk vanuit verschillende overwegingen belang heeft gehad bij deze aankoop’, aldus de Rfv. De adviesraad stelt het redelijk te vinden ‘dat indien er sprake is geweest van een afwenteling van de risico’s op de gemeente Vlissingen ten faveure van rijksdoelstellingen het past dat het rijk daar alsnog zijn verantwoordelijkheid voor neemt.’ Het onderzoek na de aankoop van het Scheldekwartier loopt nog.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door christiaansen op
Het is te gek voor woorden dat de bevolking van Vlissingen moet opdraaien voor de fouten die de raad heeft gemaakt. Criminaliteit en werkeloosheid vieren hoogtij. Bovendien is het idee om te fuseren niet slim omdat de buurgemeente Middelburg er financieel niet veel beter voor staat.
Door Kees (insider) op
Vlissingen kampt met een stel structurele problemen waar ze zelf debet aan is.

Op de eerste plaats een megalomane manier om de stad te ontwikkelen: te grootste plannen voor een relatief kleine gemeente, die al niet bulkt van het geld. Met een klein clubje van ambt. aanjagers. Ontluisterend voorbeeld betreft de ontwikkeling van het Scheldekwartier waar 100 miljoen euro op de exploitatie toegelegd moet worden. Hierbij was door het toenmalige college, gefaciliteerd door een kwestieus opererende groep ambtenaren, veel te optimistisch is gerekend op opbrengsten die niet kwamen. Toen het college duidelijk werd ambtelijk verkeerd voor zijn gelicht, lukte het de ambt. staf om een deel van de raad te mobiliseren om het college te laten vallen (2007). Diezelfde ambtenaren waren echter geschorst geweest vanwege hun disfunctioneren en integriteit. Zij ontliepen door de collegecrisis hun sanctie op disfunctioneren. De gemeentesecretaris werd geofferd. De problemen bleven echter.

Tweedes: algemeen bekend is dat de Zeeuwse havenstad een slangenkuil is. Niet alleen politiek (diverse bestuurders moesten het veld ruimen), maar zeker ook ambtelijk. Enkele gemeentesecretarissen moesten opstappen door gekonkel door de sub-top aan managers. Het lukte achtereenvolgende burgemeesters niet om deze subtop aan te pakken. Het ambt. management heeft al jaren feitelijk de macht in de stad van de Ruijter.1 1/2 geleden constateerde gem. secr. Martin van Vliet, een half jaar na zijn aantreden, dat er een stammenoorlog gaande was, ambtenaren in het verleden bleven hangen, en er een angstcultuur heerst.
Opmerkelijk is dat een van de hoofdrolspelers uit 2007, hoofdverantwoordelijke voor de ruimtelijke planning, nog steeds als manager strategie, achter de schermen, aan de touwtjes trekt. Door zich tijdig te ontdoen van doortastende gemeentesecretarissen, ontliep hij zelf steeds de valbijl.

En er is onvermogen om de tering naar de nering te zetten. Dat constateert de RGF al enkele keren: bezuinigingen worden niet uitgevoerd en er is onwil om de lasten te verhogen. Zowel politiek als ambtelijk. Hier vinden de congsi's elkaar. Kortom, Vlissingen wil dat de rest van Ned. hun problemen oplost.
Door Jan op
De oplossing van de minister van binnenlandse zaken zal wel weer fuseren zijn zeker?
Door K. de Beer (adviseur) op
De reactie lijkt met nogal overtrokken m.b.t. de grondexploitatie. Ten tijde van de crisis was het kommer en kwel maar nu moeten gemeenten weer bouwgronden beschikbaar stellen en vlug ook. Niet alleen via projectontwikkelaars maar ook voor initiatieven zoals tiny houses, collectief privaat partnerschap, sociale huur en welstandsvrije particuliere bouw in otteg's. Ook in Vlissingen waar ik in de omgeving ook nog best wat ruimte zie in de recreatieve ontwikkeling. het ligt tenslotte dicht bij Belgie waar de kustontwikkeling wat stormachtiger ontwikkeld is.
Door Hannes Haganum (overheidsdienaar) op
Ik kom al jaren vrij regelmatig in Vlissingen. Je ziet en voelt dat er veel is mis gegaan. Duidelijk mag zijn dat de rijksoverheid ook een flinke verantwoordelijkheid heeft. Men heeft bijna alle marineactiviteiten terug getrokken uit Vlissingen. Van de ooit zo roemruchte (marine)scheepswerf De Schelde is nog een rompbedrijf voor offshore- en scheepsbouw over (Damen Ship Yards). De havens zorgen voor een bijna onmogelijke infrastructuur. Hier ligt een taak voor de rijksoverheid en de provincie voor investeringen in een kabelbaan of in fraaie bruggen en een innovatief OV-systeem. Pas dan kan de stad de mooie, culturele locatie rondom het Arsenaal verder ontwikkelen. En visie is niet de kernkwaliteit van de Haagse regenten.