of 63606 LinkedIn

Financieel ambtenaar uitstervend ras

Er dreigt een nijpend tekort aan ambtelijke specialisten overheidsfinanciën. Economiestudenten zijn nauwelijks te porren voor die richting en het vak wordt bijgevolg aan universiteiten amper meer onderwezen.

Er dreigt een nijpend tekort aan ambtelijke specialisten overheidsfinanciën. Economiestudenten zijn nauwelijks te porren voor die richting en het vak wordt bijgevolg aan universiteiten amper meer onderwezen.

Braindrain

Een financiële braindrain is wat tal van ter zake deskundigen voorzien. Aan de ene kant is de aantrekkingskracht van het vak op jongeren gering, aan de andere kant verliest de overheid de komende jaren de oudere garde. De dreigende leegloop is dermate acuut dat de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) nog deze maand met minister Spies van Binnenlandse Zaken om tafel zit om tot een oplossing te komen. Bij de Rfv denkt men aan de oprichting van een kennisinstituut overheidsfinanciën. Dat dient met name om financiële ambtenaren op ‘niveau’ te houden, dan wel te krijgen. Een soort pendant van het CPB, maar dan met een opleidingspoot.

 

Wegkwijnen

In het verleden zat openbare financiën in de basisopleiding economie. Nu is het een vak van acht weken geworden en maakt het geen onderdeel meer uit van curriculum. ‘Studenten laten het links liggen en kiezen voor bedrijfseconomie of econometrie. Het vak openbare financiën als onderdeel van de studie economie is aan het wegkwijnen’, zegt Gerber van Nijendaal, adjunct-secretaris van de Rfv, in de opleidingenspecial van Binnenlands Bestuur.

 

Niet fancy

Nu al zijn goede mensen in zijn vakgebied schaars, zegt Hans Smit. Het hoofd financiën van de gemeente Alkmaar. ‘Financieel specialisten zijn moeilijk te vinden. Studenten vinden het vak overheidsfinanciën niet fancy. Mede door de vergrijzing, begint het nu een probleem te worden. Ik merk wel dat de instroom vanuit het bedrijfsleven toeneemt. Maar als ik zo iemand aanneem, ben ik zo een jaar bezig om die in te werken. Zo iemand loopt tegen de eigenheid van de gemeenten aan. Op financieel gebied gaat bij ons op een aantal fronten wezenlijk anders dan in het bedrijfsleven.’

 

Gemeentefonds

De mensen met echt diepe kennis van de Nederlandse overheidsfinanciën moeten met een vergrootglas worden gezocht. Zelfs bij Binnenlandse Zaken laat het probleem zich volgens de Groningse hoogleraar economie, Maarten Allers, voelen nu onlangs een deel van het handjevol financieel specialisten is vertrokken. ‘En dat terwijl we aan de vooravond staan van een paar hele ingrijpende operaties’, sombert Allers. Hij doelt op de herijking van het gemeentefonds, waarbij de verdeling van het Rijksgeld aan de gemeenten op de schop gaat. Minstens zo ingrijpend zijn de decentralisatieoperaties, waarbij op gebied van de Awbz, jeugdzorg en bijstand een fors aantal taken richting gemeenten gaat. Het gemeentefonds wordt met 25 miljard euro per jaar zelfs de tweede post op de Rijksbegroting.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jeroen Maas (directeur GOA Publiek) op
Je kunt je afvragen of dit ligt aan het opleidingsaanbod of juist een verschuiving van taken binnen de overheid zelf. In ieder geval voor het MBO-niveau ligt hier een duidelijk verschil. Wij plaatsen als Gemeenschappelijke Opleidingsactiviteit jongeren op BBL-plekken binnen de publieke sector. Wat mij opvalt is dat er genoeg jongeren zijn die de opleiding financieel administratief willen volgen, maar dat er nauwelijks plekken voorhanden zijn binnen de publieke organisaties. De reden die we vaak horen bij de financoiele afdelingen is dat door vergaande automatisering de nodige capaciteit op deze afdeling eerder af- dan toeneemt. Misschien dat dit overigens met de invoering van de WWNV, WMO en Passend Onderwijs wel weer kantelt gezien de gorttere administratieve druk dat deze wetgeving vraagt...
Door gerrie op
Heb je hier een opleiding voor nodig dan? De praktijk wijst anders uit. Er wordt wat aan geprutst.
Door Renate (beleidsontwikkelaar maatschappelijke ontwikkeling) op
Mat, Kijk eens naar opleiding HBDO specialisatie financien (Fontys Bestuursacademie Tilburg) Ik volg deze opleiding momenteel
Door Lisanne op
Toch wordt er enigszins op geanticipeerd, de Universiteit Leiden biedt sinds dit jaar binnen de opleiding Bestuurskunde de track, Economie, Bestuur en Management aan. Deze track gaat in op economie vanuit een publiek perspectief.
Door Mat (vh. medewerker sociale zaken, nu werkzoekend) op
Graag wil ik voor zorg dat het geen uitstervend ras wordt en me laten omscholen naar financieel ambtenaar.
Wie heeft me iets te bieden?
Door Niek (adviseur) op
Ik ben het eens met @Wim, te vaak worden ambtenaren weggezet als idioten terwijl ze gewoon goed zijn in hun vak.
Is het zo vreemd dat jonge mensen niets meer zien in de overheid als werkgever? Zo langzamerhand kan daar geen campagne meer tegenop.
Maar de wal zal het schip keren. De bureaucratie door overmanagement loopt de spuigaten uit. De kwaliteit van produkten is hard achteruit gelopen. Maar er zijn positieve ontwikkelingen. Je krijgt die nu wel sneller dan voorheen en je kunt gemakkelijker afspraken maken zodat burger en ambtenaar zich tevoren goed kunnen voorbereiden op het contact. Wat sinds de jaren 80 wegbezuinigd is (goed contact) komt dus nu langzaam weer terug.
Door Wim Noordzij (beleidsmedewerker Control) op
Misschien moet de overheid eens iets anders tegen deze functies aankijken. Te veel worden deze mensen weggezet als 'cijfernerds' en wordt verwacht dat ze alle facetten van de gemeente door en door kennen (breed beleidsmatig visionair).

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners