of 59130 LinkedIn

Extraatje voor iedere ambtenaar

Ook medewerkers van gemeenten die op het maximum van hun salarisschaal zitten, krijgen recht op een extra uitkering. Zij komen daarvoor in aanmerking bij zeer goed functioneren. Dat advies komt uit de koker van een speciaal co-creatieteam, bestaande uit vertegenwoordigers van vakbonden en gemeentelijke werkgevers. In gezamenlijkheid hebben die op de terreinen bewust belonen, flexibiliteit en zekerheid, en verlof adviezen gegeven voor een nieuwe cao voor gemeente-ambtenaren. 

Ook medewerkers van gemeenten die op het maximum van hun salarisschaal zitten, krijgen recht op een extra uitkering. Zij komen daarvoor in aanmerking bij zeer goed functioneren. Dat advies komt uit de koker van een speciaal co-creatieteam, bestaande uit vertegenwoordigers van vakbonden en gemeentelijke werkgevers. In gezamenlijkheid hebben die op de terreinen bewust belonen, flexibiliteit en zekerheid, en verlof adviezen gegeven voor een nieuwe cao voor gemeente-ambtenaren. 

Op het thema bewust belonen stellen zij voor het recht op een extra uitkering voor medewerkers die op het maximum van hun salarisschaal zitten als recht te verankeren in de nieuwe cao. De huidige cao biedt gemeenten alleen de mogelijkheid gebruik te maken van die functioneringstoelage – tot een maximum van 10 procent. Van de omzetting van mogelijkheid naar recht kunnen in principe veel ambtenaren profiteren: zo’n driekwart van de naar schatting 160.000 gemeenteambtenaren zit op het schaalmaximum. Voor de extra uitkering zou wel een aantal voorwaarden moeten gelden.

Zo moet de uitkering per jaar worden verdiend en in één keer worden uitgekeerd. Van het uitkeren ineens gaat namelijk een stimulerende werking. De uitkering wordt verder alleen toegekend bij een beoordeling ‘zeer goed’. De hoogte van de uitkering moet gelijk liggen met het verhogingspercentage dat geld voor medewerkers van wie het salaris zich nog binnen de schaal bevindt en een evaluatie ‘zeer goed’ krijgen. In de huidige systematiek heeft voor de zogeheten plafondambtenaren een dialoog over het functioneren geen financiële consequenties.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.