of 61441 LinkedIn

Extraatje in de maak voor plafondambtenaren

Ook medewerkers van gemeenten die op het maximum van hun salarisschaal zitten, krijgen recht op een extra uitkering. Zij komen daarvoor in aanmerking bij zeer goed functioneren.

Ook medewerkers van gemeenten die op het maximum van hun salarisschaal zitten, krijgen recht op een extra uitkering. Zij komen daarvoor in aanmerking bij zeer goed functioneren.

Advies
Dat advies komt uit de koker van een speciaal co-creatieteam, bestaande uit vertegenwoordigers van vakbonden en gemeentelijke werkgevers. In gezamenlijkheid hebben die op de terreinen bewust belonen, flexibiliteit en zekerheid, en verlof adviezen gegeven voor een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren.

 

Schaalmaximum

Op het thema bewust belonen stellen zij voor het recht op een extra uitkering voor medewerkers die op het maximum van hun salarisschaal zitten als recht te verankeren in de nieuwe cao. De huidige cao biedt gemeenten alleen de mogelijkheid gebruik te maken van die functioneringstoelage – tot een maximum van 10 procent. Van de omzetting van mogelijkheid naar recht kunnen in principe veel ambtenaren profiteren: zo’n driekwart van de naar schatting 160.000 gemeenteambtenaren zit op het schaalmaximum.

 

Financiële consequenties

Voor de extra uitkering zou wel een aantal voorwaarden moeten gelden. Zo moet de uitkering per jaar worden verdiend en in één keer worden uitgekeerd. Van het uitkeren ineens gaat namelijk een stimulerende werking. De uitkering wordt verder alleen toegekend bij een beoordeling ‘zeer goed’. De hoogte van de uitkering moet gelijk liggen met het verhogingspercentage dat geld voor medewerkers van wie het salaris zich nog binnen de schaal bevindt en een evaluatie ‘zeer goed’ krijgen. In de huidige systematiek heeft voor de zogeheten plafondambtenaren een dialoog over het functioneren geen financiële consequenties.

 

Cocreatie

De sociale partners die betrokken zijn bij de nieuwe cao voor  gemeenten kozen voor cocreatie om input te verzamelen voor hun cao. Het gaat om een andere inrichting van het cao-proces tussen partijen. In plaats van standpunten uit te wisselen in een klassieke onderhandelings-context, is de gedachte dat je met cocreatie ‘een verdiepende en onderzoekende dialoog’ kunt krijgen en er kwalitatief betere afspraken te maken zijn.  Cocreatie is geen vervanger van de normale onderhandelingen, maar een manier om meer ruimte te bieden aan een gemeenschappelijke zoektocht naar de beste oplossingen voor arbeidsvraagstukken.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ed (adviseur civiel) op

Uitgebreid verslag over kluitjes en riet.
Wie betaalt, bepaalt, zoals dat dan heet.

Er zijn mensen die doen waarvoor ze zijn aangenomen (en meer), komen echter niet in aanmerking voor een bonus want ze vallen niet op. Er zijn ook mensen die alles doen om in aanmerking te komen voor een bonus, doen waarvoor ze niet zijn aangenomen en zijn vooral bezig met netwerken.

Een dergelijk belonings systeem bevordert de samenwerking niet maar wakkert de concurrentie juist aan!

Door Chouffie (Beleidsassistent) op
Durf eens een fatsoenlijke loonsverhoging voor alle ambtenaren te geven.
Door Chouffie (Beleidsassistent) op
Durf eens een fatsoenlijke loonsverhoging voor alle ambtenaren te geven.
Door Gerben op
De co-creatie levert uiteindelijk een product op wat allang op gemeentelijk niveau is doorvertaald (door het uitblijven van een goed loonhuis) en dat door de laatste aanpassing van de CAR-UWO om zeep is geholpen (met als gevolg noodgrepen door P&O).

Het is bovendien een idee dat dateert uit de periode 2006 en waarvan toen al werd geconcludeerd, is dit hem wel. Het antwoord - uiteindelijk - luidde: NEEN.

Fatsoenlijke loonstijging en geen tiereletijnen s.v.p.

Bedankt CO!
Door Spijker op
Als dit de voorbode is om een matig structureel aanbod voor de primaire voorwaarden te maskeren dan kan het beter de prullenbak in.
Probleem is inderdaad dat deze loonruimte vaak bij het topmanagement terecht komt (of ze nou wel of niet goed functioneren) en niet bij medewerkers die juist zeer goed functioneren.
Eens met @Bertus (Observer): de huidige vakbondsvertegenwoordigers lijken weinig gevoel te hebben voor het politieke spel dat wordt gespeeld. De volgorde moet natuurlijk zijn: eerst goede primaire voorwaarden en dan - zo mogelijk
tegelijkertijd - de secondaire voorwaarden verbeteren.
Door Jos van Putten (beleidsmedewerker) op
@Bertus als jij bewust geen lid bent van de bond, dan heb je geen enkel recht om de bond aan te spreken op wat zij doen of laten moeten. En bovendien makkelijk om zo'n reactie anoniem te plaatsen. Als je het zo goed weet zet dan in ieder geval je eigen naam eronder.
Door doeterniettoe (-) op
M.a.w.: een bonus.
Maar dan wel eentje die heel erg karig is en vrijwel onmogelijk te krijgen.

De 'werkgroep' geeft zelf al aan dat het eigenlijk een gigantisch probleem is waarvan de oorzaak ligt bij het starre functiehuis (waar blijkbaar niets aan gedaan kan/mag worden) en de afwezigheid van doorgroeien. Ga daar dan iets aan doen: het zal sowieso nodig zijn als de 'normalisatie ambtenarenstatus' doorgaat -nog zo'n geweldig plan...-, bied daadwerkelijk kansen voor de ambtenaar en kan ook nog eens voor de benodigde doorstroming zorgen. Hoeven ze hun tijd niet meer te verdoen met dit soort onzin waarbij het eigenlijk op neerkomt dat gemeenteambtenaren niet serieus worden genomen.
Door Janneke op
Eens met meerdere reacties. Je bent afhankelijk van je leidinggevende. Die zijn lang niet allemaal even goed.

Waarom geen overloopschalen voor iedereen bij goed functioneren. Ieder jaar alleen trede erbij bij goed functioneren. Dit niet alleen laten beoordelen door leidingggevende maar ook (gemotiveerd) door personeelsfunctionaris.

En maak bij de onderhandelingen een keer een eind aan het feit dat medewerkers die niet goed functioneren en daardoor ander, lager ingeschaald werk doen, toch betaald worden volgens oude hogere schaal. Dat steekt.

Beloning moet een afspiegeling zijn van het werk dat je doet
Door Marquis de Canteclair (em.) op
Als gepensioneerde in 17 jaar geen 13emaand, geen eindejaarsuitkering,geen fietstoelages, etc etc maar WEL EENMALIG 0,98% welvaarts en waardevastvergoeding gekregen......Lopen als afgedankten inmiddels meer dan 40% achter...Wel 40 jaar voor betaald, Bestek 81 (12% salarisverlaging, etc) overleefd....Stop nu ook eens iets in de richting van die grijze koppen
Door L.L. Scheppink (Teamleider JZ) op
Vastgeroest zitten in je schaal is natuurlijk één van de grote problemen van de overheid t.o.v. het bedrijfsleven. In het keurslijf van het functiegebouw is er geen ruimte om in individuele gevallen af te wijken van de norm. Als je een hogere schaal wil, dan rest vaak een andere functie en soms alleen maar als leidinggevende. Wat als iemand nu heel erg goed in zijn vak is en zich daarin wil blijven ontwikkelen? Meer maatwerk en ruimte zou ik prefereren boven dit verzinsel.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners