of 58952 LinkedIn

Extra subsidie voor duurzaam

Zowel woningbezitters als ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor duurzame maatregelen, zoals warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels en pelletkachels. Daarnaast komen slimme thermostaten en in-home displays in combinatie met isolatiemaatregelen in aanmerking voor subsidie via andere regelingen.

Het rijk stelt tot en met 2020 160 miljoen euro extra subsidie beschikbaar voor duurzaamheidsmaatregelen in de gebouwde omgeving. Dat bedrag is beschikbaar via de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). 

Zowel woningbezitters als ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor duurzame maatregelen, zoals warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels en pelletkachels. Daarnaast komen slimme thermostaten en in-home displays in combinatie met isolatiemaatregelen in aanmerking voor subsidie via andere regelingen.

150.000 huishoudens
Dat is onder andere bepaald in het convenant dat is getekend door de demissionaire ministers Kamp van Economische Zaken (VVD) en Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (PvdA), Energie- Nederland, Netbeheer Nederland, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie en UNETO-VNI.

Met het convenant leveren de partijen een bijdrage aan de realisatie van het afgesproken doel van 100 PJ besparing uit het Energieakkoord. Die besparing staat gelijk aan het energieverbruik van ongeveer 150.000 huishoudens.

Extra informatie
Meer informatie over het convenant en het energieakkoord is te vinden op de site www.rijksoverheid.nl. Meer informatie en onafhankelijk advies over de subsidieregelingen is te verkrijgen bij het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket.

www.duurzaambouwloket.nl

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners