of 59179 LinkedIn

‘Extra onderzoek herverdeling gemeentefonds nodig’

Er moet aanvullend onderzoek komen naar de manier waarop het rijk de gelden voor gebiedsontwikkeling over de gemeenten opnieuw wil verdelen. Dat is het advies van de VNG-commissie aan het bestuur van de gemeentekoepel.

Er moet aanvullend onderzoek komen naar de manier waarop het rijk de gelden voor gebiedsontwikkeling over de gemeenten opnieuw wil verdelen. Dat is het advies van de VNG-commissie aan het bestuur van de gemeentekoepel.

De herschikking van de middelen voor gebiedsontwikkeling maakt onderdeel uit van de voorgenomen herverdeling van het gemeentefonds. De totale herverdeling van het gemeentefonds leidt tot een verschuiving van 129 miljoen euro, waarbij 61 gemeenten er financieel op achteruitgaan en 341 er financieel beter van worden. De G4 schieten er het meest bij in, met Amsterdam (- 77 miljoen euro) voorop.

 

Ruimere bedeling

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken schrok dusdanig van de effecten van de herverdelingsoperatie, dat hij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) om een advies vroeg, zonder zelf een stadpunt in te nemen.  De Rfv stelt zich op het standpunt dat de voorgenomen herverdeling onverkort moet worden doorgezet, omdat onderzoeken duidelijk uitwijzen dat kleine gemeenten en gemeenten met relatief veel buitengebied zijn onderbedeeld. Volgens financieel specialist Gijs Oskam van de VNG kiest de VNG-commissie Financiën in meerderheid  voor een ruimere bedeling van de kleine gemeenten. Dat gaat  ten koste van de stedelijke gebieden.

 

Nadeel van 44 euro per inwoner

Maar omdat het om zulke forse bedragen gaat, zal de herverdeling niet in een keer met de volle mep kunnen plaatsvinden: dan geldt immers de afspraak dat de nadeelgemeenten er hooguit 15 euro per inwoner per jaar in een keer op achteruit gaan. Dat betekent dat voordeelgemeenten in 2017 nog niet het volledige voordeel hebben uit het rechttrekken van de scheve verdeling. De voorgenomen herschikking van de rijksmiddelen zou voor de G4 immers oplopen tot een nadeel van (gemiddeld) 44 euro per inwoner.

 

Gebiedsontwikkeling

De VNG-commissie wil ook een voorbehoud met betrekking tot herziening van de bekostiging van het onderdeel gebiedsontwikkeling vanuit het gemeentefonds. Er is nog dermate veel onduidelijkheid over de exacte uitgaven – en de boekhouding ervan – per gemeente, dat wordt gepleit voor een extra onderzoek. De uitkomsten daarvan zouden begin volgend klaar moeten zijn, zodat het  resultaat nog in de meicirculaire 2017 kan worden verwerkt.

Minister Plasterk moet wel nog even wachten op het definitieve advies van de gemeentekoepel. Het bestuur van de VNG vergadert pas op 19 mei over  het advies van de VNG-commissie Financiën.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
Van uitstel komt afstel. Het is natuurlijk onzin om onderzoek op onderzoek te stapelen. Deze slechtste minister van BZK ooit moet gewoon eens besluiten (durven) nemen.
Door Henk Donkers (Medewerker) op
Gaat dit niet veel te snel. Ik stel voor dat er eerst een onderzoek wordt gehouden of een onderzoek wel nodig is en als dat zo is op welke wijze we dat dan gaan onderzoeken. Dat duurt allemaal lekker lang zodat we het eerste onderzoek weer te gedateerd kunnen noemen waarna er een nieuw onderzoek zal moeten worden gehouden. En ondertussen blijft de verhouding sterk uit balans.
Flauwekul natuurlijk. Een nieuw onderzoek is een blamage voor de Raad voor Gemeentefinanciën die volstrekt helder is geweest in zijn rapport.
Door Mark op
Precies. En wordt de opdracht in samenwerking met de grote gemeenten zodanig geformuleerd dat de uitkomst zal zijn dat er geen herverdeling nodig is
Door Jac op
En deze bewindsman denkt ook nog te moeten oordelen over de kwaliteit van bestuur kleinere gemeenten!! Zal ook wel met lobby afgesproken zijn. is dit nu cliëntisme?
Door B. de Jong op
Porosjenko en Poetin hanteren vergelijkbare manieren van werken
Door Henk op
De arm van de grote steden rijkt ver. Lobby en macht van de grote steden (politici die ook naar den haag willen) gaat het ook nu weer winnen. Jammer voor de kleine steden en dorpen.