of 59206 LinkedIn

Extra geld voor rivierverruiming en Van Gogh

Gedeputeerde Staten van Brabant maken extra geld vrij voor onder andere investeringen in rivierverruiming, West-Brabantse vaarwegen en het vastgoed van Van Gogh. Dat blijkt uit de vrijdag gepresenteerde begroting.

Gedeputeerde Staten van Brabant maken in hun laatste begroting voor de verkiezingen extra geld vrij voor onder meer investeringen in rivierverruiming, West-Brabantse vaarwegen, arbeidsmigratie en het vastgoed van Van Gogh. De kosten die voortvloeien uit een nieuwe cao Provincies 2019/2020 zullen komend jaar vanuit de vrije begrotingsruimte worden gedekt.

Waterveiligheid 

Over nieuwe  rivierverruimingsprojecten langs de Maas wil de provincie op korte termijn afspraken maken met het rijk. Het gaat daarbij om zowel het vergroten van de waterveiligheid als om de ruimtelijk-economisch verbetering van het gebied. ‘Voor bewoners en bedrijven langs de Maas zijn deze projecten nodig om het gebied veiliger te maken bij extreem hoogwater’, aldus het voorstel van GS aan Provinciale Staten. Hoewel verhoging van de dijken de meest eenvoudige manier is om voor waterveiligheid te zorgen, hebben rijk, provincie en andere regionale overheden ‘sterke voorkeur voor het verruimen van de rivier, omdat dat het gebied minder kwetsbaar maakt’. In de vrijdag gepresenteerde begroting is 7,7 miljoen euro gereserveerd als aandeel van de provincie. Om de Zuiderwaterlinie meer zichtbaar en beleefbaar te maken, willen GS voor 2,25 miljoen euro reserveren.

 

Onderhoud vaarwegen

Het waterschap Brabantse Delta stelt dat de huidige bijdragen (jaarlijks 1,4 miljoen euro) aan het vaarwegbeheer niet toereikend zijn om de onderhoudsstaat op orde te brengen en te houden. Voor het op orde brengen en houden van het onderhoud van de vaarwegen in West-Brabant stellen GS eenmalig 6,6 miljoen euro en structureel een half miljoen euro beschikbaar.

 

Van Gogh

Vier miljoen euro is in de begroting gereserveerd voor een investering in het vastgoed van Van Gogh, mede om het aanbod voor (buitenlandse) bezoekers verder te versterken. Het geld is bedoeld voor verwerving en verbouwing van vastgoed dat direct gerelateerd is aan de erfenis van Vincent van Gogh in Brabant.

 

Arbeidsmigratie

De komende twee jaar wordt in totaal 0,6 miljoen euro uitgetrokken voor het inrichten van een bestuurlijke regiegroep op gebied van arbeidsmigratie en de ondersteuning van regionale tafels over dit thema. De regiegroep moet oplossing bieden voor de knelpunten die er vanuit het veld worden aangedragen op het gebied van arbeidsmigratie.  

 

Nieuwe cao

De onderhandelingen voor een nieuwe cao Provincies 2019/2020 zijn nog gaande. plaats. Het nieuwe provinciebestuur zullen die kosten, vanaf 2020, verwerken in hun meerjarenbegroting. Voor 2019 wordt een beroep gedaan op de vrije begrotingsruimte, stellen GS aan Provinciale Staten voor. De vrije begrotingsruimte voor 2019 bedraagt 23,45 miljoen euro.

 

De begroting van Brabant heeft een omvang van 1,05 miljard euro. De provincie staat er in financieel opzicht gezond voor. Provinciale Staten buigen zich op 9 november over de begroting 2019.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners