Ook zou er cultuuronderwijs op alle scholen moeten komen, vooral op scholen in achterstandsgebieden en in afgelegen gebieden. Verder valt er op festivalgebied nog veel te winnen: er zou bijvoorbeeld door middel van zo'n evenement aandacht kunnen komen voor literatuur, zegt Feitsma.

Doelen

Meer en ander publiek is een van de doelen, net als bereikbaarheid.Tegelijk kan er dan op het gebied van innovatie het een en ander worden uitgedokterd, bijvoorbeeld over de watervoorziening en afvoer tijdens festivals.

'Experimenteerregio'

'We the North' is de naam die de provincies Drenthe, Groningen en Friesland en de steden Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden hebben gegeven aan hun streven. Ze willen 'experimenteerregio' zijn. Het sluit aan bij een overweging van twee jaar geleden van de Raad voor Cultuur, dat misschien niet het Rijk het voortouw moet nemen voor cultuurbeleid, maar eerder 'stedelijke regio's'. Het noorden neemt de handschoen alvast op, omdat instellingen en overheden elkaar daar toch al gemakkelijk weten te vinden. De raad is tijdens festival Eurosonic Noorderslag in Groningen om de noordelijke ambities te bespreken.

Europese culturele hoofdstad 2018

Leeuwarden is uitgeroepen tot Europese Culturele Hoofdstad 2018, dat geeft ongetwijfeld een impuls. 'Maar dat is maar een jaar, die artistieke buzz moeten we vast zien te houden', aldus Feitsma. (ANP)