of 63946 LinkedIn

Extra budget nodig voor Europa Decentraal

Of er moet meer geld bij, of het Kenniscentrum Europa Decentraal moet schrappen in zijn activiteiten. Dat staat, vrij vertaald, in de evaluatie van de subsidieregeling van het centrum. Met toenemende regelgeving uit Brussel volstaat het huidige budget niet.

Of er moet meer geld bij, of het Kenniscentrum Europa Decentraal moet schrappen in zijn activiteiten. Dat staat, vrij vertaald, in de evaluatie van de subsidieregeling van het centrum. Met toenemende regelgeving uit Brussel volstaat het huidige budget niet.

Europa Decentraal is een shared service centrum dat de kennis met betrekking tot het Europese recht, Europese wet- en regelgeving, Europese beleid en de uitvoering van Europese programma’s toegankelijk maakt voor gemeenten, provincies en waterschappen. Het wordt bekostigd door Binnenlandse Zaken en de koepelorganisaties van de decentrale overheden – VNG, IPO en UvW.

 

1,1 miljoen

In de rijksbegroting van het ministerie is tot en met 2025 een subsidieregel opgenomen voor een bedrag van ruim vier ton per jaar, de andere partijen dragen samen zo’n zes ton bij tot een totaal van ruim 1 miljoen euro. Binnen dat budget moet de dienstverlening worden uitgevoerd.

 

Capaciteit

Een groei van het aantal Europese regelingen en/of een stijging van het aantal verzoeken om informatie betekent een overschrijding van de beschikbare capaciteit van het kenniscentrum. Omdat de verwachting is dat de impact van Europese wet- en regelgeving de komende jaren blijft toenemen, zullen aanvullende inspanningen noodzakelijk zijn om aan de vraag te voldoen. Dan geldt dat ofwel het financiële budget moet meebewegen, danwel dat een keuze moet worden gemaakt welke activiteiten worden uitgevoerd.

 

Spanning

De evaluatie, uitgevoerd door Vanberkel Professonials, speekt van een spanning tussen de beschikbare financiering vanuit Binnenlandse Zaken en ‘de aard en omvang van de activiteiten die door het KED kunnen worden uitgevoerd.’ De meeste betrokken partijen die de onderzoekers spraken, onderkennen dat de beschikbare financiering een ‘aandachtspunt’ is. De onderzoekers adviseren daarom de begroting en de financiering nog eens tegen het licht te houden en dan tot een keuze te komen van wat er wel en niet meer kan binnen het financieel kader. Dat kan er toe leiden dat het kenniscentrum een deel van de activiteiten niet meer kan uitvoeren, tenzij het ministerie en de koepelorganisaties besluiten een extra duit in het zakje te doen.

 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners