of 63908 LinkedIn

Externe inhuur Leeuwarden vertienvoudigd

De inhuur van extern personeel is in Leeuwarden de afgelopen jaren fors gestegen, tot een kleine 12 miljoen euro. Bovendien heeft de stad, ‘geen vastgelegde visie’ over het personeelsbestand en externe inhuur, ondanks een toezegging in 2006 met zo’n visiedocument te komen . Dat concludeert de gemeentelijke rekenkamer in een onlangs verschenen rapport.
3 reacties
De inhuur van extern personeel is in Leeuwarden de afgelopen jaren fors gestegen, tot een kleine 12 miljoen euro. Bovendien heeft de stad, ‘geen vastgelegde visie’ over het personeelsbestand en externe inhuur, ondanks een toezegging in 2006 met zo’n visiedocument te komen . Dat concludeert de gemeentelijke rekenkamer in een onlangs verschenen rapport.
Exorbitant
‘Deze stijging valt ons enorm tegen. Twee, drie jaar geleden werd er anderhalf miljoen euro uitgegeven aan externen. Nu is dat tien keer zo veel,’ zegt Arco van Daalen, fractievoorzitter van de ChristenUnie in Leeuwarden. Van Daalen wil ervoor waken om alle externe inhuur als overbodig te bestempelen. ‘Het is niet raar dat de gemeente een archeoloog inhuurt. Maar dit is enorm. Zeker als je leest dat er totaal niet over externe inhuur is nagedacht. Het is echt exorbitant.’

Bezuinigingen
Ook D66 is verbolgen over het ontbreken van een visie op externe inhuur. ‘Wij zijn nieuw in de raad, en die toezegging was ons niet bekend, maar het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat er zo’n visie bij het gemeentebestuur is,’ zegt Arnold Rosier van D66. ‘Zeker door de bezuinigingen maken wij ons hier zorgen over. Je moet er voor waken dat wat er aan de voorkant uit gaat, niet later toch wordt ingehuurd.’

Twintig procent minder
Volgens D66 en ChristenUnie is het te gemakkelijk om bij de huidige algemene beschouwingen te zeggen dat de externe inhuur per se minder moet worden. ‘Je kunt natuurlijk zeggen dat de externe inhuur met bijvoorbeeld twintig procent moet dalen, zoals de SP zegt. Maar het gaat in de eerste plaats om een visie. Wat wil je als gemeente zelf doen? Wat huur je in?’, zegt Van Daalen.

Diffuus
Het gemeentebestuur noemt inhuur van extern personeel ‘een diffuus en ingewikkeld onderwerp’. In een bestuurlijke reactie waarschuwt het college voor ‘subjectieve percepties en overtuigingen’ over dit onderwerp. Zij wil graag ‘de gedachtebepaling van de raad over dit onderwerp verder verfijnen’, vooral over de gerealiseerde en verwachte kosten van de inhuur, ook in relatie met de forse bezuinigingsopgave.

Te vroeg
Volgens een woordvoerder van de gemeente is de bestuurlijke reactie ‘wat vroeg’ naar buiten gekomen. Dinsdag wordt deze behandeld in de collegevergadering.
Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Patrick (Interim Financial) op
Dat specifieke expertise die niet structureel gebruikt wordt binnen een gemeente wordt ingehuurd zal iedereen begrijpen. Kwalijk is het wanneer er nagenoeg structureel ingehuurd wordt voor structurele functies die niet heel moeilijk te vervullen zijn via werving en selectie... En niet te vergeten mensen die weggaan bij de gemeente, ZZP'er worden en vervolgens als externe binnenkomen op hun oude functie!

Dat kan allemaal...
Door huisman op
Expertise aannemen is ook een optie, maar ja investeren in personeel is meestal geen optie. Landelijk gezien is inhuren normaal. Deze trend kan je bij de politiek toch niet doorbreken.
Door Jeffrey Brakenhoff (Fractie Assistent SP Leeuwarden) op
Ik wil graag een kleine correctie aangeven.
Als SP dienen wij een amendement in om de inhuur van externen te maximeren op maximaal 10% van de totale personeelskosten. Een dergelijk amendement is in de Tweede Kamer ook kamerbreed aangenomen, dus in zoverre wijkt dit voorstel niet af van Landelijke tendensen.
Daarnaast noemt de SP in haar amendement ook dat het begrijpelijk is dat een organisatie niet volledig zonder externen kan i.v.m. ontbreken van expertise op sommige punten c.q. momenten.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners