of 59199 LinkedIn

Externe inhuur Dordrecht

Dat concludeert de commissie in haar rapport ‘Opgavengestuurd ingehuurd’. De commissie onderzocht de inhuurpraktijk van 2013 tot en met 2016. In die jaren blijkt er steeds meer extern te zijn ingehuurd: van 7,6 miljoen in 2013 naar 12,3 miljoen in 2016.

De gemeente Dordrecht heeft onvoldoende zicht op de doeltreffendheid van de inhuur van personeel. In de afgelopen tien jaar is er op dat vlak weinig verbeterd. Aan de vooravond van een reorganisatie van het ambtelijk apparaat is dat volgens de plaatselijke rekenkamercommissie ‘een zorgelijke constatering’. 

Dat concludeert de commissie in haar rapport ‘Opgavengestuurd ingehuurd’. De commissie onderzocht de inhuurpraktijk van 2013 tot en met 2016. In die jaren blijkt er steeds meer extern te zijn ingehuurd: van 7,6 miljoen in 2013 naar 12,3 miljoen in 2016. Als percentage op de totale personeelskosten was dat een stijging van 17 naar 20 procent. De praktijk leert dat afdelingsmanagers in grote mate van vrijheid kunnen beslissen over de omvang en aard van de externe inhuur. Vanuit integraal management mogen zij zelf bepalen hoe het afdelingsbudget wordt ingezet. Dat kan door het werven van vast personeel, maar ook door het inhuren van externen. Dat blijkt ertoe te leiden dat er organisatiebreed een andere omvang en een andere verdeling van soorten inhuur is dan de individuele ‘inhuurders’ zeggen te verwachten.

Leidinggevenden kunnen hun eigen inhuurproces transparant vinden, maar op organisatieniveau is het dat niet. Er wordt op organisatieniveau geen systematische kosten-baten afweging gemaakt. De commissie beveelt het college van burgemeester en wethouders aan om te zorgen voor een actueel, betrouwbaar en volledig totaaloverzicht van de inhuur van externen. Verder beveelt de commissie aan een beleidskader te ontwikkelen waarin staat in welke situaties wel en in welke situaties niet extern kan worden ingehuurd.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
















Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Mark Benjamin (ambtenaar) op
Context van inhuur ontbreekt helaas. Reductie van 25 procent op vaste formatie, bewuste keuze om aantal taken uit te besteden (Handhaving), bewuste keuze voor flexibele schil om piekbelasting op te vangen en tijdelijke projecten uit te kunnen voeren.
Door Karel van Klaveren op
Vaak zijn het hier draaideurconstructies. Ambtenaar (55+) verlaat 'vrijwillig' de gemeente, maar laat zich vervolgens voor de hoofdprijs inhuren. In Dordt hebben diverse ex-ambtenaren dit trucje geregeld met hun ex-baas.
Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Door kennelijk ambtelijke incompetentie van tot voor kort onschendbare ambtenaren konden externen de hoofdprijs vragen en deze 'wildgroei' ontstaan in veel gemeenten.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners