of 59082 LinkedIn

‘Europees geld levert innovatie op’

Sjaak van 't Hof Reageer
De provincies zien veel perspectief in de door de Europese Commissie zo gewenste kenniseconomie. Nederland staat niet erg open staat voor Europese hulp.

Provincies zijn niet alleen bezig met het bedenken van kortetermijnoplossingen voor het bestrijden van de gevolgen van de kredietcrisis, zoals het instellen van een speciale Taskforce Koersvast in Limburg. ‘Wij kijken ook vooruit’, zegt Limburgs gedeputeerde Herman Vrehen in zijn rol van portefeuillehouder Europees Regionaal Beleid van het Interprovinciaal Overleg (IPO). ‘Provincies moeten innoveren door zich bezig te houden met clusterpolitiek. Dat wil zeggen kennisinstituten en bedrijfsleven bij elkaar brengen zodat zij elkaar versterken en een rol van betekenis kunnen spelen in het opbouwen van een kennisgebaseerde economie.

 

Zo stimuleert mijn provincie het opzetten van clusters op het gebied van zorg, tuinbouw en zonne-energie. Deze clusters strekken zich uit over Limburg, Nordrhein-Westfalen, Noord- Brabant, Belgisch Limburg, Vlaams-Brabant en Luik. In Gelderland is het cluster Food Valley, met Wageningen als middelpunt, succesvol. Clusters zijn van wezenlijk belang om innovatie op een hoger niveau te tillen. Slagen we er als provincies samen met kennisinstituten en ondernemingen in om clusters van wereldklasse neer te zetten, dan kunnen we een zonnige toekomst tegemoet zien.’

 

Vrehen bracht deze visie naar voren op het onlangs door het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel georganiseerde seminar Aan de slag met de Interne Markt. Op deze jaarlijkse netwerkbijeenkomst laten provinciale en gemeentelijke bestuurders zich bijpraten over wat Europa voor hen kan betekenen.

 

De aanpak van de Limburgse gedeputeerde past goed in het economisch beleid van de Europese Commissie - de zogenoemde Lissabonstrategie. Vanuit de EU is er dan ook financiële - steun voor te krijgen, maar die mogelijkheid wordt door Nederland onvoldoende benut, signaleert CDA-Europarlementariër Van Nistelrooij. ‘Nederlandse overheden maken bijvoorbeeld nauwelijks gebruik van JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas), een regeling voor duurzaam investeren.

 

Ook Hanja Maij-Weggen, commissaris van de koning in Noord-Brabant, constateert dat Nederland huiverig is voor Europese steun. ‘De Kamer heeft er bezwaar tegen dat er geld vanuit structuurfondsen naar de Nederlandse regio’s vloeit. Terwijl bewezen is dat elke Europese euro flinke investeringen losmaakt bij het bedrijfsleven.’ De oud-minister van Verkeer en Waterstaat is blij met de voorwaarden die de Europese Commissie stelt aan het verlenen van steun aan de autoindustrie, zoals de fabricage van duurzame auto’s. ‘Als wordt overwogen om ook de bouwsector te helpen, moeten er slechts klimaatneutrale huizen worden gebouwd.’

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners